WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування системи охоронної та пожежної сигналізації підприємства - Дипломна робота

Проектування системи охоронної та пожежної сигналізації підприємства - Дипломна робота


Дипломна робота:
Проектування системи охоронної та пожежної сигналізації підприємства.
ЗМІСТ
Стор.
1. Загальна частина …………………………………………………..
1.1. Вступ …………………………………………………………….
1.2. Характеристика підприємства ..................……………………...
1.3. Характеристика і аналіз існуючої системи охорони
та протипожежної безпеки …………………………………..
1.4. Обґрунтування теми проекту .......................................................
2. Розрахунково-технологічна частина …………………………….
2.1. Огляд та аналіз існуючих систем охорони та
протипожежної безпеки .............................................................
2.2. Вибір і обґрунтування структурної схеми системи охорони та протипожежної безпеки ...............................................................
2.3. Розробка нестандартного обладнання ........................................
2.4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів системи …..………
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання …………..
4. Енергетична частина ……………………………………………….
4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв ...................................................
5. Охорона праці ………………………………………………………..
5.1. Аналіз виробничого травматизму ………………………………
5.2. Заходи техніки безпеки ………………………………………….
5.3. Протипожежний захист ……………………………………….…
6. Економічна частина …………………………………………………
6.1. Розрахунок вартості проекту..........................................................
Література …………………………………………………………....
1. Загальна частина.
1.1 Вступ.
Пожежі завдають величезного матеріального збитку і у ряді випадків супроводжуються загибеллю людей. Тому захист від пожеж є найважливішим обов'язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі.
Протипожежний захист має на своїй меті дослідження найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих способів і засобів попередження пожеж і їх ліквідації з мінімальним збитком при найбільш раціональному використанні сил і технічних засобів гасіння.
Пожежна безпека - це стан об'єкту, при якому виключається можливість пожежі, а у разі його виникнення використовуються необхідні заходи по усуненню негативного впливу небезпечних чинників пожежі на людей, споруди і матеріальних цінностей
Пожежна безпека може бути забезпечена заходами пожежної профілактики і активного пожежного захисту. Пожежна профілактика включає комплекс заходів, направлених на попередження пожежі або зменшення його наслідків. Активний пожежний захист - заходи, що забезпечують успішну боротьбу з пожежами або вибухонебезпечною ситуацією.
Пожежа - це горіння поза спеціальним вогнищем, яке не контролюється і може привести до масового ураження і загибелі людей, а також до нанесення екологічної, матеріальної і іншої шкоди.
Горіння - це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням теплоти і світла. Для виникнення горіння потрібна наявність трьох чинників: горючої речовини, окислювача і джерела загоряння. Окислювачами можуть бути кисень, хлор, фтор, бром, йод, окисли азоту і інші. Крім того, необхідно щоб горюча речовина була нагріта до певної температури і знаходилося в
певному кількісному співвідношенні з окислювачем, а джерело загоряння мало певну енергію.
Найбільша швидкість горіння спостерігається в чистому кисні. При зменшенні змісту кисню в повітрі горіння припиняється. Горіння при достатній і надмірної концентрації окислювача називається повним, а при його браку - неповним.
Виділяють три основні види самоприскорення хімічної реакції при горінні: тепловою, ланцюговою і тепловою для ланцюжка. Тепловий механізм зв'язаний з екзотермічністю процесу окислення і зростанням швидкості хімічної реакції з підвищенням температури. Ланцюгове прискорення реакції пов'язане з каталізом перетворень, які здійснюють проміжні продукти перетворень. Реальні процеси горіння здійснюються, як правило, по комбінованому (тепловою для ланцюжка) механізму.
Автоматизація - це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує умови праці і техніки безпеки.
Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами. В автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження, регулюванню, обслуговуванні засобів автоматизації і спостереженню за їхньою роботою. Якщо автоматизація полегшує фізичну працю людини, то автоматизація має мету полегшити так само і розумову працю. Експлуатація засобів автоматизації вимагає від обслуговуючого персоналу високої технічної кваліфікації.
Автоматизовані пристрої досить широко використовуються в народному господарстві та в промисловості для контролю за певними об'єктами, для збору характеристик об'єктів. Використання таких пристроїв дає змогу здешевити обладнання, не допустити простоїв та нераціонального його використання.
1.2 Характеристика підприємства.
Підприємство "Ветсанзавод" займається утилізацією відходів м'ясокомбінатів, боєнських відходів і трупної сировини великої рогатої худоби. Підприємство випускає м'ясокісткове борошно, яке є цінним додатком при виробництві комбікормів.
Дане підприємство є досить потужним, воно переробляє відходів понад 25 тон в добу. На даний час розробляється питання про доцільне використання м'ясокісткового борошна, як добрива для землі в сільському господарстві. Обслуговують підприємство 8 спеціальних автомобілів, які займаються перевезенням сировини. На заводі працюють 45 чоловік, включаючи адміністративний персонал.
Особлива увага на підприємстві звертається на забезпечення нормальних умов праці, дотримання правил техніки безпеки та протипожежного захисту.
У підпорядкуванні підприємства знаходяться три склади і склад ПММ (паливно-мастильних матеріалів). Це склади запасних частин, матеріалів, склад готової продукції. Розміри приміщень під склади становлять: склад запасних частин - 10х6х5 метрів, склад матеріалів - 10х6х5 метрів, склад готової продукції - 10х10х5 метрів. У складі паливно-мастильних матеріалів є три ємності по 10м3 і пульт керування цими ємностями.
1.3 Характеристика і аналіз існуючої системи охорони та протипожежної безпеки.
В даний час на підприємстві проводяться заходи щодо поліпшення стану охоронної та пожежної сигналізації. Охороною об'єктів підприємства займаються сторожі, які чергують в неробочий час (вночі, в вихідні та святкові дні), одночасно з виконанням завдань по охороні приміщень підприємства вони ведуть візуальне спостереження за станом приміщень з точки зору пожежної безпеки. Окрім того складські та інші приміщеннязаводу обладнано протипожежною сигналізацією з тепловими сповіщувачами які реагують на підвищення температури об'єкта та звуковою сигналізацією спрацьовування. Дана система протипожежної безпеки має кілька суттєвих недоліків, а саме:
1. Теплові сповіщувачі реагують на підвищення температури (близько 700С), тобто спрацюють вони тоді, коли процес горіння дасть високу температуру (вогонь розгориться);
2. Відсутність

 
 

Цікаве

Загрузка...