WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка елементів технологічного процесу відновлення деталі наплавленням (зварювання і наплавлення чавунних деталей) - Курсова робота

Розробка елементів технологічного процесу відновлення деталі наплавленням (зварювання і наплавлення чавунних деталей) - Курсова робота

необхідно застосовувати підсилення шва, захоплюючії чистину деталі, прилеглу до кромки.
Вищу якість відновлювання досягають при холодному зварюванні ча-вуну електродами ММ-2, що виготовляються з монель-металу /21$ міді, 2,Ь% заліза, 1,5 марганцю, основа - нікель/. Зварний шов пластичний, мес малу твердість, не має пор, раковин, зона вибілювання практично відсутня, зона загартованого чавуну має невисоку твердість, яку можна зменшити невеликим відпуском. Однак твердість і міцність металу зварного шва невисока. Електродами МНЧ-2 усувають практично всі дефекти, які зустрічаються в автомобільних деталях з чавуну: тріщини, пробої, зломи, обломи та ін.
З метою економії дорогих електродів з монель-металу і одержання матеріалу шва вищої якості іноді застосовують комбіноване зварювання в поєднанні з електродами 034-2. При такому варіанті перший і останній шари наплавляють електродами МНЧ-2, а проміжні варять електродами 034-2.
У разі відсутності спеціальних зварювальних матеріалів, розгляну-тих вище, допускається проводити холодне зварювання чавуну стальними електродами з вмістом вуглецю не більш як 0,1%,наприклад, марок У0НЖ-13/45 або ОММ-5. У цьому випадку застосовують спеціальний спосіб, що отримав назву "зварювання накладенням відпалювальних валиків'. За такого способу перший валик, що накладається на чавун, внаслідок переміщування електродного матеріалу з основним являє собою сталь з вмістом вуглецю 0,6. ..0,й?. При охолодженні шов з таким високим вмістом вуглецю загартовується. Наступні зварювальні валики накладають таким чином, що відбувається підновлювання никчерозмінених шарів /рис. 1 . Це дає змогу одержати відносно невисоку твердість зварювального шва.
Рис. 1 . Схема зварювання тріщин способом відпалювальних валиків:
а - обварка кромок обробки б - накладання з"єднувальних валиків структурою.
Перед зварюванням тріщину розробляють так, щоб ширина розроблення у верхній частині в 2-3 рази перевищувала товщину деталі, що зварюється. Спочатку проводять обварювання кромок, а потім заповнюють розроблення.
Після зварювання накладенням відпалювальних валиків матеріал шва за хімічним складом являє собою високо вуглецеву сталь з неоднорідною структурою. Цей спосіб відзначається низькою продуктивністю, невисокою якістю і вимагає підвищених витрат електродів.
Для відновлення розмірів поверхонь тертя в ІЕЗ їм. Є.О.Патона АН України розроблено самозахисний порошковий дріт марки Ш-АН-І60 діаметром 1,6 мм. Дріт використовують для наплавлення спрацьованих шийок колінчастих валів, виготовлених з високоміцного чавуну ВЧ 50-2. Наплавлення проводиться з поперечними на всю ширину шийки коливаннями електроду. Наплавлений шар - це білий стійкий проти спрацювання чавун доевтектичного складу з твердістю 48. ..54 НЙС,
Застосування самозахисного порошкового дроту дало змогу виключити флюс або захисний газ, що значно знизило трудомісткість і собівартість процесу.
5.РЕЖИМИ НАПЛАВЛЕННЯ ( НАПЛАВЛЕННЯ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ)
Від способів дугового наплавлення, що застосовуються в ремонтно-му виробництві, розроблену технологію відзначає добре сформований наплавлений шар високої макрохімічної однорідності з низькою схильністю до утворення тріщин. ІДр пояснюється тим, що швидкість поширення температурного поля в тіло шийки вища за швидкість наплавлення, а це сприяє явищу автопідігріву.
Істотна відмінність"у взаємному розміщенні корінних і шатунних шийок валу визначила доцільність проведення наплавлення на двох спе-ціалізованих верстатах УД-289 і УД-290. Основні параметри процесу -швидкість подачі дроту, частота коливань, швидкість наплавлення -перебувають у взаємній функціональній залежності і визначіться один раз при налагодженні верстату. Як джерело живлення застосовуються зварюврльні випрямлювачі з жорсткою зовнішньою характеристикою - ВДУ-5О4, ЕУІУ-505, ВС-300 та ін. Сгрум постійний, полярність зворотна.
Описана технологія використовується для відновлення чавунних ко-лінчастих валів автомобілів ГАЗ-24, УАЗ-469.
До недоліків даного процесу слід віднести скорочення колінчастого валу після наплавлення на 2...3 мм.
У ремонтному виробництві залежно від стану відновлюваної деталі використовують в основному два способи зварювання чавуну: холодний і гарячий.
Холодне зварювання чавуна найширше використовується при відновленні автомобільних деталей. За цього способу використовують спеціальні зварювальні матеріали або визначені заходи.
Одним із основних завдань при відновленні чавунних деталей холодним зварюванням є одержання швів з мінімально можливою кількістю малопластичних цементиту і ледебуриту. Електродні матеріали для зварювання /наплавлення/ без попереднього підігрівання деталі розроблювалися в напрямі одержання металу шва з достатнім ступенем пластичності, який не утворював би структур, що загартовуються, за великих швидкостей / охолодження. Потрібна пластичність матеріала шва досягається підбором електродного матеріалу з великим значенням межі текучості порівняно з основним матеріалом, а також завдяки зменшенню кількості вуглецю в наплавленому шарі /з підвищенням кількості вуглецю підвищується можливість утворення ледебуриту і мартенситу/. Однак в процесі зварювання уникнути розбавлення присадного металу з основним не вдасться, тому як електродні матеріали використовують метал і сплави, що не утворюють карбідів з вуглецем /мідь, нікель/. Так, при зварюванні високонікелевими електродними матеріалами створюються сприятливі умови для дифузії нікелю в зону неповного розплавлення внаслідок великого градієнту концентрації цього елементу і значного коефіцієнта дифузії в рідкому розплаві порівняно з іншими елементами. Щоб попередити утворення карбідів на межі сплавлення, коли зварювання проводиться на режимах з малою погонною енергією /без наскрізного проплавлення /, застосовують електродні матеріали з вмістом нікелю більш як 90%.
Гаряче зварювання чавуну полягає в тому, що деталь попередньо нагрівають до температури 650...680 °С в печі і в такому стані усувають дефекти зварюванням і наплавленням. Використовують електродугове і газове зварювання. Як присадний матеріал використовують чавунні прутки марки А /ТОСТ 2671-80/, хімічний склад яких характеризується підвищеним вмістом вуглецю і особливо кремнію. Це необхідно для компенсації їх угаре при зварюванні і забезпечення повної графітизації металу шва.
При зварюванні

 
 

Цікаве

Загрузка...