WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка елементів технологічного процесу відновлення деталі наплавленням (зварювання і наплавлення чавунних деталей) - Курсова робота

Розробка елементів технологічного процесу відновлення деталі наплавленням (зварювання і наплавлення чавунних деталей) - Курсова робота


Курсова робота
Розробка елементів технологічного процесу відновлення деталі наплавленням (зварювання і наплавлення чавунних деталей)
?
ЗМІСТ
ВСУП---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
1.ОПИСАТИ ВПЛИВ КИСНЮ, АЗОТУ, ВОДНЮ, СІРКИ ТА ФОСФОРУ НА ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЯЄМОГО МАТЕРІАЛУ--------------------------------------------------------------------------------------------------------4
2.ОСОБЛИВОСТІ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ ЩО НАПЛАВЛЯЄТЬСЯ----------------------------------------------------------------------------------------6
3.СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАПЛАВЛЕННЯ (зварювання)------7
4.ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ-------8
5.РЕЖИМИ НАПЛАВЛЕННЯ ( НАПЛАВЛЕННЯ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ)------------------------------------------------------------------------------11
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ І СХЕМИ ПРОЦЕСУ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ-------------------------------------------13
ЛІТЕРАТУРА--------------------------------------------------------------------------------------------16
ВСТУП
Під відновленням деталей наплавленням розуміють способи одержання не рознімних з'єднань за допомогою отримання міжатомних зв"язків між з'єднуваними частинами при їх нагріванні або пластичному деформуванні.
Якщо один із з'єднуваних виробів за своїми розмірами значно мен-ший за інший, застосовують термін "приварювання", припускаючи, що менша частина деталі приварюється до більшої.
Відновлення деталей наплавленням - це процес нанесення за допо-могою зварювання шару металу на спрацьовану поверхню виробу.
Міцне зварне з"єднання матеріалів грунтується на атомній взаємодії.
З"єднання відбувається внаслідок утворення атомно-молекулярних зв"язків між поверхнями, які наближені на відстань близько 102 -8 см, тобто відстань, що відповідає величині атомного радіусу.
Основним видом зварювання є дугове зварювання. Основоположниками дугового зварювання були російські вчені та інженери В.В.Петров /1761-1834/, М.М.Бенардос /1842-1905/ і М.Г.Слев"янов /1854-1897/.
На сучасному етапі розвитку зварювального виробництва різко
збільшився діапазон зварювальних товщин, використовуваних матеріалів,
видів зварювання. Сьогодні зварюють матеріали товщиною від кількох
мікрометрів до кількох метрів. Зварювання здійснюють В умовах високих температур,
радіації, під водою, у вакуумі, в умовах невагомості. Останнім часом освоєні нові види зварювання: електронно-променеве, лазерне, дифузійне, ультразвукове, електромагнітне, зварювання вибухом та ін.
Наплавлення як за своїм народногосподарським значенням, так і за. обсягом виконуваних робіт є однієї з найважливіших складових частин зварювального виробництва. Про масштаби застосування його в колишньому СРСР можна робити висновок за такими даними: при відновленні спрацьованих і виготовленні нових деталей різних машин наплавлялося щороку близько 100 тис. тонн металу. Із загального обсягу зварювальних матеріалів, які випускалися в країні, на наплавлення витрачали приблизно 6,5% електродів, 8,6% дроту суцільного перерізу, до 30% порошкового дроту, значну кількість спеціальних наплав очних матеріалів; порошкових і спечених електродних стрічок, порошків та їх сумішей, прутків, та присадних кілець.
1.ОПИСАТИ ВПЛИВ КИСНЮ, АЗОТУ, ВОДНЮ, СІРКИ ТА ФОСФОРУ НА ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЯЄМОГО МАТЕРІАЛУ
ВПЛИВ кисню, азоту, водню, сірки та фосфору на властивості металу шва. Основним реакціями, що відбуваються в зоні зварювання, є реакції окислення і розкислення металу. Характерні умови металургійних реакцій при зварюванні, як і при кристалізації, - висока температура нагрівання, відносно малий об"єм розплавленого металу, короткочасність пронесу.
Середня температура крапель електродного металу, що надходять у ванну, зростає зі збільшенням густини струму і становить при зварюванні 2200...2700 °С, тобто характеризується значним перегрівом. Температура зварювальної ванни при дуговому зварюванні також характеризується значним перевищенням точки плавлення, температура перегрівання становить 100...500 °С. Висока температура сприяє високій швидкості проходження реакцій, однак через великі швидкості охолодження реакції при зварюванні не встигають завершитися повністю.
Основними реакціями, що відбуваються в зоні зварювання, є реакції окислення і розкислення металу. Кисень в атомарному стані утворює із залізом закис FеО, оксид FеяОз , а також закис-оксид Fе30ч. У рідкому металі розчиняється тільки закис заліза. Решта оксидів перебувають у вигляді шлакових включень і впливають на поверхню зварювальної ванни.
Кисень реагує з металом за реакцією
mMe + O2 = Me m On
де Ме - меса елементе металу; 02 - меса кисню; m,n - числові кое-фіцієнти формули хімічних реакцій.
Хімічні реакції проходять до стану рівноваги між вихідними речо-винами і продуктами реакції. Про стан рівноваги можна робити висновок по константі рівноваги К ,
Із закону діючих мас відомо, що
M n/2
K=[%Me] [O2] / [%Me m On],
де%Ме,0 - вміст в масі проценту елементу Ме і кисню в зоні реакції.
Реакція окислення відбуватиметься тим інтенсивніше, чим більший добуток концентрацій, речовин, по вступають в реакцію /в даній формулі значення чисельника/, Порівняно з рівноважним'. Якщо константа менша від рівноважної, проходить реакція відновлення металу з його оксиду. Константа рівноваги', яка виражена через парціальний тиск пару речовин, що вступають в реакцію, визначається за формулою
Kp= (PMe * PO2 ) / PmeO2
Де РМе - парціальний тиск речовин, що вступають в реакцію.
Найсильнтшими розкислювачами е кремній і марганець. При окисленні ВОНИ дають відповідно оксид кремнію і закис марганцю МпО . Активним розкислювачем є вуглець. При зварювальних температурах
вуглець утворює оксид СО.
Кисень потрапляє в метал шва в основному з повітря при неякісному захисті шва, з іржи і окалини при недостатньому зачищенні зварюваної поверхні або з вологи при зварюванні сирими електродами.
Сильними розкислювачами є також титан, вуглець і алюміній.
Навколишнє повітря є джерелом потрапляння в наплавлений метал азоту. За зварювальних температур РЗОТ, що переходять в атомарний стан, добре розчиняється в рідкому металі

 
 

Цікаве

Загрузка...