WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка гнучкого розкладу роботи обладнання, де використовуються система управління виробничою дільницею (ГАД). - Курсова робота

Розробка гнучкого розкладу роботи обладнання, де використовуються система управління виробничою дільницею (ГАД). - Курсова робота


Зміст
Список скорочень
Вступ
1. Опис ГВД як об'єкта управління та постановка задач проектування
2. Методика рішення поставлених задач
Аналіз і вибір методів рішення задачі оперативного планування
роботи ГВД
Створення інформаційної бази нормативно-технологічних
показників представлення матеріальних, інформаційних процесів
і об'єктів ГВД
Методи вирішення задачі складання розкладу роботи обладнання. Розробка сіткової моделі за допомогою апарату сіток Петрі
3. Рішення контрольної задачі
Складання розкладу роботи основного технологічного
обладнання ГВД
Складання алгоритму транспортного обслуговування ГВД
Побудова і аналіз сіткової моделі функціонування ГВД
Висновок
Список використаної літератури
Додаток
1. Мережева модель
Список скорочень
АСТПВ - автоматизована система технологічної підготовки виробництва
АС - автоматизований склад
АТМ - автономний транспортний модуль
АТСС - автоматизована транспортно-складська система
ГАВ - гнучке автоматизоване виробництво
ГВМ - гнучкий виробничий модуль
ГВС - гнучка виробнича система
Д/У - деталеустановка
ТО - технологічне обладнання
ТС - транспортна система
ЧПК - числове програмне керування
СУ - система управління
ТНП - транспортно-накопичувальний пристрій
ГРВ - гнучке роботизоване виробництво
МІЗ - модуль інструментального забезпечення
ММТ - модуль між операційного транспортування
Вступ
Інтегрована виробнича система реалізує комплексно-автоматизоване (автоматичне) групове багато номенклатурне виробництво, що оперативно переналагоджується в певному параметричному діапазоні продукції. При цьому робота всіх функціональних елементів (автоматизованих систем) синхронізується багаторівневою САК. Таким чином, інтегрована виробнича система реалізує функції ГАВ.
Під ГВС розуміють сукупність у різних поєднаннях обладнання з ЧПК, РТК, ГВМ, окремих одиниць технологічного обладнання та систем забезпечення їх функціонування в автоматичному режимі протягом заданого інтервалу часу, що мають властивість автоматизованого переналагодження при виробництві виробів довільної номенклатури в установлених межах значень їхніх характеристик. Інакше кажучи, ГВС - це виробнича система, яка працює за безлюдною (автоматичною) безвідходною технологією й дає змогу відмовитись від технічної та супровідної документації заміною останньої інформацією, що передається локальною мережею зв'язку чи зосереджується на машинних носіях.
У ГВС здійснюється безпосереднє перетворення початкового матеріалу у кінцевий продукт або напівфабрикат.
Для керування такою системою існує автоматизована система управління ГВС, завданням якої є слідкувати за рухом всіх матеріальних потоків, коректувати дії окремих виробничих модулів та одиниць обладнання. Установка послідовності обробки об'єкта виробництва, вибір маршруту його проходження по технологічним одиницям, синхронізація множини матеріальних потоків, управління накопичуванням та складуванням, вирішення проблеми відходів і браку і т.д. - це задачі АСУ ГВС.
Для реалізації такої системи на практиці потрібно попередньо змоделювати її, дослідити її можливості і визначити недоліки, провести аналіз поведінки АСУ ГВС на всіх етапах виробничого процесу. Дана робота є прикладом моделювання однієї підсистеми АСУ - системи управління гнучкою виробничою ділянкою.
1. Опис ГВД як об'єкта управління
та постановка задач проектування СОУ ГВД
Для того, щоб ефективно настроїти систему керування гнучкою виробничою ділянкою і звичайно ж саму ГВД, необхідно визначити яку номенклатуру деталей, буде обробляти дана ділянка, у якій послідовності і на якому устаткуванні, скільки транспортних модулів потрібно і як вони будуть здійснювати транспортування об'єктів виробництва. Дана інформація є вихідною для вирішення задачі оперативного планування, результатом якої є розклад роботи устаткування ділянки на протязі виробничого циклу, а також графік роботи транспортних модулів. Ця інформація включає дані про початок і закінчення операцій обробки на окремих верстатах, моменти завантаження і розвантаження виробничих модулів, напрямок і ціль переміщення транспортних пристроїв. У ході складання розкладу на практиці вказується вибір того чи іншого числа виробничих модулів і транспортних пристроїв (АТМ).
Для аналізу вже складеного розкладу роботи виробничої ділянки використовується його сіткове моделювання (побудова відповідної мережі Петрі) з наступним аналізом властивостей сіткової моделі, пошуком вузьких місць і конфліктів при роботі устаткування. Аналіз завершується рекомендаціями з налагодження реальної системи керування ГВД, або усуненню помилок і неточностей, допущених при його проектуванні.
Ці задачі в цілому вирішуються в рамках даного проекту на прикладі деякого типової виробничої ділянки.
Вихідні дані для проектування:
На ГВД обробляється номенклатура із семи найменувань деталей Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7 . Номенклатура технологічних операцій для кожної деталі зведена в табл. 1
Таблиця 1
Деталі Послідовність операцій
Т2 С2 Т3 Ф1 Ф2 Д1
Т3 Ф1 Ф2 Т4 Ф3 Р2 Д2
Т1 Т2 Т3 Ф1 Ф2 Т4 Т5 Д3
Т1 С1 Т2 Т3 Ф1 Ф2 Т5 Д4
Т1 С1 С2 Т3 Ф1 Ф2 Т4 Д5
Т1 С1 Т3 Ф1 Ф2 Ф3 Р2 Д6
Т2 Т3 Ф1 Ф2 Д7
До складу гнучкої виробничої ділянки входять:
- п'ять гнучких виробничих модулів (ГВМ);
- один автоматизований склад, що виступає в ролі центрального нагромаджувача для проміжного збереження об'єктів виробництва;
- три транспортних модулів, задачею яких є переміщення об'єктів виробництва між складом і виробничими модулями.
Граф розбивки ГВД на ГВМ представлений на рис. 1., де кожна вершина - окремий ГВМ, а ребра - переміщення деталей між ними.
Т1 С1 Т2 С2 Т3 Ф1 Ф2 Т4 Т5 Ф3 Р2
3 3,4,5,6 1,2,3, 2,3,4,5 2 2
4 1 4,5,6,7 1 4 6
5 2 7 5
6 7 6 6
Рис.1 Граф розбивки ГВД на ГВМ
Схема виробничої ділянки є складовою частиною структурно-компоновочної схеми гнучкої виробничої системи, розробленої на попередніх етапах проектування ГВС. Схема виробничої ділянки представлена на

 
 

Цікаве

Загрузка...