WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок черв’ячного редуктора - Курсова робота

Розрахунок черв’ячного редуктора - Курсова робота

конічні роликопідшипники. Якщо не вдається дібрати радіально-упорні підшипники названого типу, то доведеться встановити упорний підшипник для сприймання осьового навантаження і радіальний - для сприймання радіального навантаження.
3. За формулою (212) знаходимо осьові складові реакцій для поперечного призначеного підшипника 7308 середньої серії при e=0,278.
SA=0,83eFrA=0,83·0,278·1509=348,1 H,
SB=0,83eFrB=0,83·0,278·2753=635,2 H.
4. За таб. 5 визначаємо сумарні осьові навантаження. Оскільки SASB-SA=(635,2-348,1)H, то
FaA=SA=42,6 H i FaB=SA+ Fa1=348,1+9700=10048,1 H.
5. При FaA/(VFrB)=10048,1/1·1974>e=0,278 за таб. П43 приймаємо X=0,4 i
Y=2,158 (V=1, див. таб. П45)
6. Призначаємо ресурс і визначаємо значення решти коефіцієнтів формули (209).
Для підшипників редуктора рекомендується Lh=(12..25)10? год. Приймаємо Lh=15·10? год.; Кб=1,6 при помірних поштовхах; КТ=1 при температурі менш як 100°С; ?=10/3 для роликових підшипників.
7. За формулою (209) обчислюємо потрібну динамічну вантажопідйомність підшипника:
Спотр=(XVFrB+Y FaB)КбКТ(6·10-5n1Lh)1/?=
=(0,4·1·1974+2,158·10048,1)1,6·1(6·10-5·1455·15·10?)1/?=(789+21683)1,6·8,87=
215,7·10? H=314 кН.
8. При d=40 мм підшипники середньої серії не задовольняють умову Спотр?С. Тому приймемо конічний роликопідшипник 7608 середньої широкої серії, для якого С=168 кН трохи нижче від Спотр для підшипників 7308.
Перевіримо довговічність призначеного підшипника 7608 при е=0,296; X=0,4,
Y=2,026.
Осьова складова і сумарне осьове навантаження:
SA=0,83eFrA=0,83·0,296·1509=371 H; FaB=SA+Fa1=371+9700=10071 H.
Піднісши рівняння (209) до степеня 10/3, дістаємо:
Lh=[C/(XVFrB+Y FaB)КбКТ]10/3·105/6n= =[168·10?/(0,4·1·1974+1,970·10071·1,6·1)]3+1/3·105/6·1455=(168/12,6·1,6)? ??168/12,6·1,6· ·11,45=9663(??7,87)·11,45=15·10? год.
Що задовольняє вимогу довговічності дедуктивних підшипників. Отже остаточно приймаємо конічний роликопідшипник 7312, для якого d=60 мм, D=130 мм,
Tmax=49 мм, С=78,5 кН, е=0,296, nгран>4·10? хв-1.
9. За допомогою формули (215) перевіримо орієнтовно прийняту відстань а1:
a=0,5 Tmax+(e/3) (d+D)=0,5·49,6+(0,3/3)·(60+130)=24,8+0,9=257 мм.
Оскільки a20..25%, то радіально-упорні конічні роликопідшипники легкої серії (при d=45 мм і відносно невеликій осьовій силі можна сподіватись невисокого значення Спотр).
3. За формулою (212) знайдемо осьові складові реакцій для попередньо призначеного підшипника 7614 легкої серії при е=0,351 (див. по табл. П43)
SA=0,83eFrA=0,83·0,351·1549=451 H,
SB=0,83eFrB=0,83·0,351·1732=504 H.
4. За табл. 5 визначаємо сумарні осьові навантаження. Оскільки SASB-SA=(504-451)H, то FaA=SA=451 H i FaB=SA+ Fa2=451+9700=10151 H.
5. Призначаємо довговічність підшипника і визначаємо значення коефіцієнта формули (209). Як і для швидкохідного вала, приймаємо
Lh=15·10? год, Y=1, Кб=1,6, КТ=1 n=n2=1455 хв-1, ?=10/3.
При FaВ/(VFrА)=451/(1·1549)=0,291при FaВ/(VFrА)=10151/(1·1732)=0,2914·10? хв-1.
Оскільки С››Спотр, то довговічність вибраного підшипника значно більша від максимальної (25·10? год.) і уточнювати точки прикладання реакцій немає рації. Використовуючи повний каталог на підшипники кочення, конструктор при
Спотр=12,25 кН і d=45 мм призначить підшипник легкої серії - особливо легкої або надлегкої.
11. Підбір муфти.
Муфта типу МУВП.
Р=6 Вт, n=1455 хв-1
1. Визначаємо номінальний момент, що передається муфтою:
Т=9,55Р/n=9,55·6·10?/1455=39,4 H·м.
2. Обчислюємо розрахунковий момент, що передається муфтою:
Тp=КТ=2·39,4=78,8 H·м.
3. За табл. П 59(ГОСТ 2124-75) вибираємо муфту, для якої допустимий розрахунковий момент [Tp]=1100 H·м. Муфту менших розмірів взяти не можна, оскільки діаметр електродвигуна d=60 мм.
Розміри вибраної муфти такі:
D1=170 мм;
lв=36;
dn=18 мм;
Кількість пальців z=10;
Dв=35 мм.
4.52. Перевірка міцності вала черв'ячного колеса (Устюгов 344)
Для виготовлення тихохідного вала призначено сталь 40, термообробка - нормалізація. За табл. П3 d?100 мм для сталі 40 ?в=550 МПа.
Границі витривалості (див формулу 199)
?-1?0,43?в=0,43·550 МПа.
Визначаємо коефіцієнт в формулі (196) й обчислюємо допустиме напруження згину при симетричному циклі напружень. Приймаючи [n]=2,5; K?=2; kр.зг=1,
дістаємо:
[?зг]-1=(?-1/([n]K?))kр.зг=(0,43·550/(2,5·2))1=47,4 МПа.
1. Креслимо схему навантаження вала і визначаємо реакції опор:
у вертикальній площині y Oz - від сили Fr i Fa2:
?MА=-Fr·a2+ Fa2 ·0,5d2+YB·2a2=0;
YB=Fra2+0,5Fa2d2/2a2= Fr/2+Fa2d2/4a2=3400/2+2000·393,6/(4·55)=5278 H;
?MB=-Ya·2a2-Fa2·0,5d2+Fra2=0;
YA=0,5Fr-Fa2d2/4·a2=-3500 H;
у горизонтальній площині x Oz - від сили Ft2.
XА=XB=Ft2/2=9700/2=4850 H.
2. Визначаємо розмір згинальних моментів у характерних перерізах А, С і B:
у площині у Oz
MA=MB=0;
MCлiв=YAa2 =-3500·0,055=-192,5 H·м;
MCПРАВ=YВa2=5278·0,055=290,29 H·м;
Отже, Mmax=MFr, Fa2=77,88 H·м.
у площині x Oz
MA=MB=0;
MC=XAa2=4850·0,055=267 H·м.
МFt2=267 H·м.
3. Крутний момент Т=Т2=1196 Н·м.
12. Підбір шпонок (Устюгов 345)
Швидкохідний вал. Для вихідного кінця швидкохідного вала при dв=30 мм за табл. П49 підбираємо призматичну шпонку з закругленими торцями bxh=20x12 мм при
t1=7,5 мм. При l1=56 мм з раду за ГОСТ 23360-78 (СТ СЄВ 189-75) приймаємо довжину шпонки l=56 мм. Розрахункова довжина шпонок з закругленими торцеми
lp=l-b=56-20=36 мм.
Допустимі напруження зминання при чавунній маточині [?зм]=60..90 МПа. За формулою (217) обчислюємо розрахункове напруження зминання і порівнюємо з допустимим:
?зм?4,4T1/(dB1hlp)=4,4·72,9/(70·12·36·10-9)=10,6·106 Па <<[?зм];
Отже, приймаємо шпонку 20x12x56 ГОСТ 23360-78 (СТ СЄВ 189-75).
Тихохідний вал. Для вихідного кінця тихохідного вала при dв2=40 мм за табл. П49 підбираємо призматичну шпонку з закругленими торцями bxh=18x11 мм, при
t1=7,2 мм. Приl2=90 мм із раду за ГОСТ 23360-78 (СТ СЄВ 189-75) приймаємо довжину шпонки l=90 мм. Розрахункова довжина шпонок з закругленими торцеми
lp=l-b=90-14=76 мм.
Розрахункові напруження зминання за формулою (217) ?зм?4,4T2/(dB2hlp)=4,4·1196/(60·11·72·10-9)=11·106 Па <<[?зм];
Отже, приймаємо шпонку 18x18x90 ГОСТ 23360-78 (СТ СЄВ 189-75).
4.511 Розрахунок вала (черв'яка) (Устюгов 340)
5. Обчислюємо сумарний згинальний момент і визначаємо напруження згину в небезпечному перерізі С:
Mсум=Мзг=?М?Fr·Fa1+ М?Ft1=?317,1?+477,4?=?(100+227)10?=194,1 H·м;
?зг=Мзг/Wx=32Мзг/(?d?f1)=32·194,1/(?(95,2·10-3)?=10,8·106 Па.
6. Визначаємо напруження стиску від сили Fa1 у перерізі С:
?с=Fa1/Sc=4Fa1/(?d?f1)=4·9700/(?(95,2·10-3)?=4,3·106 Па.
7. Знаходимо напруження кручення в перерізі С:
?к=Т/Wр=16Т1/(?d?f1)=16·72,9/(?(95,2·10-3)?=4,4·106 Па.
8. За І І І теорією міцності обчислюємо еквівалентне напруження і порівнюємо його з допустимим:
?еІІІ=?(?зг+?с)?+4?к=?(10,8+4,3)?+4·4,4?=30,5 МПа <[?t].
Допустимий перепад температур при нижньому черв'яку [?t]=60°. Для зменшення ?t потрібно достатньо збільшити тепловіддаючу поверхню пропорційно відношенню ?t/[?t]=72,5/60, зробивши корпус ребристим.

 
 

Цікаве

Загрузка...