WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок черв’ячного редуктора - Курсова робота

Розрахунок черв’ячного редуктора - Курсова робота

Товщина стінок корпуса і кришки редуктора:
?=0,045aw+1..3мм=0,045·242+1..3мм=10,89+1..3мм; приймаємо ?=11мм.
2). Товщина нижнього пояса кришки редуктора:
S1?1,5?=1,5·11=16,5; приймаємо S1=17 мм/
3). Товщина верхнього пояса корпуса редуктора:
S?S1+2..5мм=17+2..5мм; приймаємо S=20 мм.
4). Товщина нижнього пояса корпуса редуктора:
t=2?=2·11=22 мм; приймаємо t=22 мм.
5). Товщина ребер корпуса редуктора:
с??=11 мм; приймаємо с=11мм
6). Діаметр фундаментних болтів:
dф?0,036aw+12 мм=0,036·242+12 мм=20,7мм; приймаємо dф=21 мм.
7). Діаметр шпильок для кріплення кришки редуктора до корпуса біля підшипників:
dк?0,75·21=15,75 мм; приймаємо dк=16 мм.
8). Діаметр шпильок для кріплення кришки редуктора до корпуса:
d?к?0,5dф=0,5·21=10,5 мм; приймаємо d?к=10
9). Діаметр болтів для кріплення кришки редуктора до корпуса:
dn?(0,7..1,4)?=(0,7..1,4)·11=7..14 мм; приймаємо dn=10 мм.
Розмір x?2·dn=2·10=20 мм; приймаємо x=x?=x??=20 мм.
10). Діаметр болтів для кріплення кришки оглядового отвору:
dко=6..10 мм, приймаємо dко=8 мм.
11). Діаметр різьби пробки для зливання масла картера редуктора:
dзл?(1,6..2,2 мм) ?=(1,6..2,2)10=16..22 мм; приймаємо dзл=18 мм.
12). Ширина пояса з'єднання кришки і корпуса редуктора:
К??2dк=2·16=32 мм; приймаємо К?=32 мм.
13). Ширина нижнього пояса а редуктора:
К?(2..2,5)dф=(2..2,5)21=41..50 мм; приймаємо К=45 мм.
14). Зазор між внутрішньою бічною стінкою редуктора і торцем маточини черв'ячного колеса:
y?0,5?=0,5·11=5,5 мм; приймаємо y=5 мм
15). Відстань між внутрішньою стінкою кришки редуктора і колом найбільшого діаметра черв'ячного колеса:
y1??=11 мм; приймаємо y1=11 мм.
16). Відстань від осі черв'яка до дна картера (нижньої внутрішньої стінки корпуса редуктора):
y1=(2..2,5)dII1=(2..2,5)45=90..112 мм; приймаємо y1=90 мм.
17). На тихохідний вал і швидкохідний вал орієнтовно призначаємо конічні роликові підшипники середньої серії. За таб. П43 при d1??=45 мм дістаємо D?=150 мм, Т?мах=37,5 мм; при d2??=75 мм дістаємо D??=160 мм, Т??мах=39,5 мм.
18). Товщина кришки підшипника разом з манхитичним цівальника:
x1?0,57Т?мах+5..10 мм=0,5·37,5+5..10 мм; приймаємо x1=18 мм.
x2?0,57Т??мах+5..10 мм=0,5·39,5+5..10 мм; приймаємо x2=20 мм.
Розмір l1=l2?dп=10 мм; приймаємо l1=l2=10 мм.
19). Визначення положення точок прикладної реакції підшипників і габаритних розмірах редуктора:
а). Відстань між точками прикладання реакцій підшипників швидкохідного вала приймаємо 2а1=230 мм; отже а1=115 мм;
б). для тихохідного вала
а2?y+0,5lмат=5+0,5·100=55 мм.
Табличні розміри редуктора:
Lp?2а1+2(Т?мах+x1+l1)+l2=2·115+2(37,5+18+10)+50=387 мм,
Приймаємо довжину редуктора Lp=390 мм;
Bp?l2+2(l2+x2+Т??мах)+2а2+0,5K=75+2(10+20+39,5)+2·55+0,5·40=320 мм;
Приймаємо ширину редуктора Bp=320 мм;
Нp??+y2+аw+0,5dam2++y1+?+8..12 мм=11+90+150+0,5·260+10+10+5..15 мм=
=400+5..15 мм; приймаємо висоту Нр=410 мм.
Черв'ячні
6. Конструктивні розміри (Устюгов-343).
Тихохідний вал. Орієнтовний розрахунок вихідного кінця тихохідного вала редуктора виконуємо на кручення за зниженими допустимими напруженнями; приймаємо [?к]=25 Мпа, для вала зі сталлю 40. З рівняння міцності (193)
?к=T/Wp=16T2/(?d?)?[?к] дістаємо
d???16T2/(?[?к])= ??16·1910/(?·25·10)= ??243·10=6,24·10?? м.
Узгоджуючи з рядом R40, приймаємо: діаметр вихідного кінця вала dв2=63 мм; діаметр вала під d?2=67 мм; діаметр вала під підшипник d??2=68 мм; діаметр вала під маточфівфівну черв'ячного колеса d???2=73 мм; діаметр опорного бурта для торця маточнфівфівими черв'ячного колеса і зовнішнфівфі діаметр розмірного кінця d???2=
, діаметр наточнифіфів черв'ячного колеса Dмат?1,6·73=116 мм; товщина вінця і обода центра черв'ячного колеса ?о?2m=2·10=20 мм; діаметр гвинта для кріплення вінця до обода центра черв'ячного колеса d?2?(1,2..1,5)m=(1,2..1,5)·10=12..15 мм, приймаємо d?=14 мм; довжину маторлофрів черв'ячного колеса lмат?2d2=2·73=146 мм; довжину вихідного кінця тихохідного вала l2?(1,5..2)dв2=(1,5..2)63=94,5..126 мм, приймаємо l2=100 мм; товщину диска е?0,5b2=0,5·85,3=42,6 мм.
Швидкохідний вал. Черв'як виготовлено разом з валом, як звичайно і прийнято в черв'ячних передачах. Діаметри посадочних ділянок вала черв'яка визначаємо конструктивно, орієнтуючись на розрахункові діаметри черв'яка.
При відносному великену розміри осьової сили FA треба сподіватись великих значень потрібної динамічної вантажопідйомності підшипників, тому діаметр посадочної ділянки вала-черв'яка під підшипник приймаємо відносно високми
d1???df1=71 мм.
Відповідно до ряду Ra 40 примаємо діаметр вала під підшипник d1??=70 мм; діаметр вала під цизілення d1?=66 мм; діаметр вихідного кінця вала dВ1=60 мм. Оскільки різниця між діаметрами з'єднувальних валів dВ1=60 мм і d1=38 мм перевищує 20..25%, то треба підбирати муфту під ці діаметри.
Приймаємо, що діаметр бурта для упора крильчатки, яка розбризкує масло дорівнює d1???=45 мм. Ширину крильчатки можна брати з співвідношення l1???10..18 мм, приймаємо l1??=14 мм. Розмір l1????4..6 мм, приймаємо l1???=5 мм.
Довжину нарізаної частини черв'яка при m=10 і z1=2 визначаємо за формулою (166); при а=25мм
b1?(11+0,06z2)m+a=(11+0,06·40)10+25=469 мм, приймаємо b1=494 мм.
Довжину вихідного кінця вала (вала-черв'яка) вибираємо з співвідношення l1?(1,5..2)dВ1=(1,5..2)60=90..120 мм, приймаємо l1=100 мм. Надалі розмір l1 уточнюємо за довжиною маточнфівфим муфти, вибраної для з'єднання валів редуктора та електродвигуна.
4.5 Перевірка міцності і жорсткості черв'яка (Устюгов 339).
Щоб підвищити жорсткість і зрпфівгфі виробничі витрати, черв'як виготовляємо разом з валом, причому орієнтовно приймаємо, що відстань між центром підшипників вала черв'яка дорівнює найбільшому діаметрові черв'ячного колеса dam2=593 мм. В разі встановлення раціонно-упорних підшипників точки прикладення реакцій Fa i FB на осі вала зміщуються від середини підшипників до їх внутрішніх торців. Приймаючи точки прикладення реакцій приблизно на рівні внутрішніх торців підшипників орієнтовно дістаємо:
2а1?dam2-20..40 мм=593-20..40 мм, приймаємо 2а1=560 мм і а1=280 мм.
1. Креслимо схему навантаження черв'яка і визначаємо реакції опор у вертикальній площині у Oz від сил Fa1 i Fr:
?MA=-Fra1-Fa1·0,5d1-YB·2a1=0;
YB=Fr/2+Fa1·d1/4·a1=3400/2+9700·100/4·280=114,5+565,1=2566H;
?MB=-Ya·2a1+Fra1-F·a1·0,5d1=0;
YA=Fr/2-F·a1·d1/4·a1=1700-565,1=1134 (1134) H;
2. Знаходимо реакції опор у площині x Oz від сили Ft2:
XА=XB=Ft1/2=2000/2=1000 H.
3. Для побудови епюр визначаємо розмір згинальних моментів у характерних перерізах А, С і B:
у площині у Oz
MA=MB=0; MCлiв=YAa1=1134·0,280=317,1 H·м; Н
MCПРАВ=YВa1=1705·0,280=477,4 H·м=МFr,Fa1;
у площині x Oz
MA=MB=0; MC=XAa1=1000·0,280=280 H·м= МFt2.
4. Крутний момент T1=72,9 H·м.
9. Підбирання підшипників.
Швидкохідний вал.
1. Визначаємо розмір і напрям діючих на підшипник сил;
FrA=?X?A+Y?A=?1000?+1134?=?(100+128)·104=1509 H;
FrB=?X?B+Y?B=?1000?+2566?=?(100+658)·104=2753 H;
Осьова сила Fa1=9700 Н.
2. Визначаємо тип підшипника. При значному перевищенні осьового навантаження Fa1 над радіальним FrB (доцільно застосувати

 
 

Цікаве

Загрузка...