WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

бухгалтерський облік І ЗВІТНІСТЬ, розрахунки із споживачами теплової енергії і інших послуг підприємств комунальної теплоенергетики.
Окремими видами діяльності підприємство має право займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ підприємства є прибуток.
Прибуток, який залишається на підприємстві після сплати податків та інших платежів до бюджету (чистий прибуток) залишається в його повному розпорядженні підприємство самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку.
Джерелом коштів на оплату пращ працівників є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Директор обирає форми і системи оплати пращ, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок: відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку підприємства, підвищення ДОХОДІВ.
Основу планів становлять державні замовлення та договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів, Доведені у встановленому порядку державні замовлення є обов'язковими для виконання.
Підприємство виконує роботи і поставки для державних потреб на. договірній основі в порядку і що визначається законодавчими актами України,
Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, майно по цінах і тарифах, які встановлюються самостійно або на договірній основі,
і у випадках, передбачених законодавчими актами України - за державними цінами і тарифами. Підприємство:
- забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів4 забезпечує своєчасне ОСВОЄННЯ НОВИХ виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
- здійсню, оперативку діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організа-цій і установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;
- відповідно до державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів:
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результаті особистої праці так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
- виконує вимоги діючого законодавства
- забезпечує охорону праці працівників згідно чинного
законодавства
Стосунки підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами і усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
Участь підприємства на добровільних засадах,
Виробничі, трудові та ІНШІ відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором, який приймається конференцією трудового колективу терміном на один рік.
Втручання в господарську і іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських органів не допускається, крім прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємства, передбачених законодавством України,
Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної діяльності. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
1.3.Рівень автоматизації заданої ділянки
До складу котлового агрегату входять: паровий (водогрійний) котел, топка, паро нагрівач, водяний економайзер, повітропідігрівник, обмуровування, каркас зі сходами і площадками, а так само арматура і гарнітура.
До допоміжного устаткування відносяться: тягодуттєві і живильні пристрої, устаткування водопідготовки, паливоподачі, а також контрольно вимірювальні прилади і системи автоматизації.
Технологічний процес одержання пари здійснюється в наступній послідовності. Паливо за допомогою газо-мазутних пристроїв вводиться в топку, де воно і згоряє. Повітря, необхідне для згоряння палива, подається в топку дуттєвим вентилятором при штучній тязі чи підсмоктується через колосникові ґрати - при природній тязі.
Для поліпшення процесу згоряння палива і підвищення економічності роботи котлоагрегату повітря перед подачею в топку попередньо підігрівається димовими газами в повітропідігрівнику.
Димові гази, віддавши частину свого тепла радіаційним поверхням нагрівання, розміщеним у топковій камері, надходять у конвективну поверхню нагрівання, прохолоджуються і димотягом видаляються через димар в атмосферу.
Сира водопровідна вода проходить через катіонітові фільтри, зм'якшується і далі надходить у деаераційну колонку, де з неї видаляють агресивні гази (02 і СО2) і стікає в бак деаерованної води. З бака живильної води вона живильним насосом подається в паровий котел.
Пройшовши по поверхнях нагрівання, вода випаровується і під робочим тиском пари збирається у верхньому барабані. З котла пар подається в загалькотловий паровий колектор і відтіля подається споживачам.
По призначенню котлові установки розділяються на опалювальні, виробничо-опалювальні й енергетичні.
Технологічний процес на заданій ділянці, механізований і практично не автоматизований. На даній котельні приладами автоматичного регулювання, керування та сигналізації, оснащено тільки насосну установку для подачі підживлюючої води.
1.4. Обгрунтування теми проекту
Робота окремих котлів або стандартних опалювальних котелень є трудомістким процесом і не забезпечує потрібної якості обслуговування користувачів.
Вагомим недоліком також є нераціональневикористання сировини. Впровадження автоматизації в процес роботи (тобто використання модульних мінікотелень) забезпечує економне використання сировини. Це пов"язано з програмним керуванням роботою котлів модульної мінікотельні, а саме з регулюванням інтенсивності

 
 

Цікаве

Загрузка...