WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

наносять в вигляді точок на міліметровку і проводять криву. Така крива для регулятора температури в більшості випадків буде мати вигляд графіка (рис 3.3.). Проводять дотичну до кривої, знаходять ?об і Тоб і вираховують по формулі Коб.
Рис. 3.3. Часова характеристика температури
Зміни температури t складають 70С, або 17,5 % від діапазону вимірювання температури (400С). при цьому коб=t/d=17.5/10=1.75.
Коефіцієнт підсилення регулятора кр:
Кр=1*Тоб/коб* ?об=106/26*1,75=2,3
При розрахунку необхідно враховувати, що шкала відградуйована для роботи з ИМ, час переміщення якого з одноого крайнього положення в друге tИМ = 63 с.
В ручному режимі перемикачем 11 встановлюють значення температури, приблизно рівне заданому, і переводять перемикач 10 в положеня "А". Автоматична система регулювання підготовлюється до проведення випрбувань і здачі в експлуатацію відповіно до паспортних даних.
4. ЕНЕРГЕТИЧНА ЧАСТИНА
4.1. Розрахунок поверхні нагріву водогрійною котла
Розрахунок поверхні проведено фактичним геометричним розміром елементів котла, які обігріваються з одного боку водою а з іншого - димовими газами.
І. Геометричні розміри елементів котла:
1. Жарова труба,
діаметр труби, мм
довжина труби, мм
днище труби.мм
діаметр отвору в жаровій трубі,мм 1200 2440 1182 1000
2. Поворотна камера
діаметр камери.мм
довжина камери, мм
діаметр днища камери, мм 600 580 1586
3. Дошки (трубні решітки):
діаметр , мм
кількість, шт,
участь в обігріві води % 1934 2 50
4. Димогарні (анкерні) труби І ряду по ходу димового газу :
діаметр труби, мм
довжина труби, мм
кількість, шт. 70x2,9 2576 42
5. Димогарні труби II ряду по ходу димового газу :
діаметр труби, мм
довжина труби, мм
кількість, шт. 70x2,9 3320 30
II. Розрахунок поверхні нагріву котла Н, м2:
1. Поверхня жарової труби з отвором діаметр 1000мм за формулою
Нж = ?oDol = 3.14o1.2o 2,44 = 9,2 м2 (3.1.)
Sотвору= ? oR2 = 3,14 o 0,52 = 0,78 м2
Нж =9,2o0,78 = 8,42 м2
2. Поверхня нагріву поворотної камери
Нк= ? o Dol = 3,14o1,6o0,58 = 2,91 м2 (3.2.)
Sдош.к = ? oR2 - 0,2oS =3,14o0,64 - 0,2o2,0= 1,6м2 Нк=2,91 + 1,6 = 4,51 м2
3. Поверхня нагріву трубних дошок, Нд м2
Sдош= ?oR2o2 - 0,5oS = 3,14o0,94o2 - 0,5o5,9 = 2,95 м2 (3.3.)
4. Поверхня нагріву димогарних труб 1-го ряду Н тр1, м2
Нтр1= ?oDтрol1on1 = 3,14 o 0,07 o 2,576 o 42 = 23,78 (3.4.)
5. Поверхня нагріву димогарних труб ІІ-го ряду Нтр2, м2
Нтр2= ?oDтрol2on2 = 3,14 o 0,07 o 3,32 -ЗО = 21,89 м2 (3.5.)
Загальна поверхня нагріву котла
Н = Нж + Нк + Ндош + Нтр1 + Нтр2 , м2 (3.6.)
Н = 8,42 + 4,51 + 2,95 + 23,78 + 21,89 = 61,55 м2 Приймаємо Нк = 60 м2
4.2 Розрахунок запобіжних клапанів, встановлених на загальному трубопроводі гарячої води (в межах котельні) водогрійного котла
А. Вихідні дані водогрійного котла
- тип котла
- теплопродуктивність котла, ккал/год
наявність обвідної лінії котла
вид циркуляції (природна чи примусова)
кількість встановлених клапанів
діаметр сідла клапана, мм
тип клапана (пружинний чи важільно-
вантажний,чавунний, одинарний, закритого типу
тиском до 16 кгс/см2)
матеріал виготовлення
сталевий,жаротрубний
1300000
відсутня
примусовий
1 шт
d0 = 36 мм
пружинний
Б. Пропускна спроможність запобіжного клапана Ду = 65, Ру = 16 кгс/см2, яка визначається за фомулою для рідини:
- для тисків в кгс/см2 (3.7.)
G - пропускна спролижність клапана, кг/год.
- коефіцієнт витрати рідини, віднесеної до площини F січення клапана, яка
визначається по п.5.3 ГОСТ 24570-81
- коефіцієнт, який враховує фізико-хімічні властивості рідини
F - розрахункова площа січення клапана у проточній часині, мм2
P1 - максимальний надлишковий тиск перед запобіжним клапаном, кгс/см2
Р1=1,1 Р2 кгс/см2 (3.8.)
Р2 - максимальний надлишковий тиск за запобіжним клапаном, кгс/см2)
?- щільність рідини перед клапаном при параметрах Р1, t1 і ? =0,9
Розрахункова площа січення запобіжного клапана в проточніий частині, мм2
1. Живе січення клапана по сідлу з врахуванням загромадження визначаємо за формулою
(3.9.) (3.10.)
де d - діаметр січення отвору юіапана в проточній частині, мм
d - розмір вибирається за табл. 2 РОС Т 97-89-75 в залежності від Ду і Ру
2. Січення клапана в проточній частині визначаємо за формолою
(3.11.) (3.12.)
де d0= для клапана Ду 65 і Рe16, d0 =36мм
3. Р1 = 1,1 = 3,3 кгс/см2
Пропускна сироміжшсть клапана
Пропускна спроможність запобіжних клапанів водогрійних котлів повинна задовільняти наступну умову
(3.13.)
n - кількість запобіжник клапанів
Q - номінальна теплопродуктивність котла в Ккал/год
? теплота випарювання, Дж/кг~ (ккал/кг) при Р=4 ата ?=510,2 ккал
Висновок: умова не виконується .
Необхідно додатково встановити клапан Ду50 1505+1054 > 2548
Розрахунки запобіжних клапанів виконані відповідно з нормативними елементими:
- Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів з температурами нагріву води не вище 115оС, затверджених 23.06.1981 Держнаглядохоронпраці;
- ГОСТ24570-81 Клапани запобіжні парових і водогрійних котлів;
- ГОСТ 12.2.085-82 Посудини, які працюють під тиском, клапани;
- ГОСТ 5335-75 Чавунні важільно-вантажні запобіжні клапани закритого типу, однарні, з тиском до 18 кгс/см;
- Довідник з котлонагляду, запобіжні клапани.
5. ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1. Аналіз виробничого травматизму
Охорона праці як наукова дисципліна оперує специфічними термінами. Нижче наводиться тлумачення декотрих з них.
Травма - порушення анатомічної .цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії небезпечних виробничих факторів.
Нещасний випадок - випадок з людиною внаслідок непередбаченого збігу обставин та умов, за котрих завдається шкода здоров'ю або настає смерть потерпілого. Нещасний випадок на виробництві пов'язується з дією на працівника небезпечного виробничого фактора.
Виробничий травматизм характеризується сукупністю травм і нещасних випадків на виробництві:
Причини виробничого травматизму поділяються на:
o організаційні - відсутність або неякісне проведе структажів і навчання, відсутність контролю, порушення ви інструкцій, правил, норм, стандартів, законодавства, невикона заходів щодо охорони праці, несвоєчасний ремонт або зал несправного і застарілого обладанання, невідповідність норі санітарно-гігієнічних факторів (освітлення, мікроклімату, с і повітряного середовища тощо);
o технічні - невідповідність вимогам безпеки праці несправність виробничого обладнання, інструменту і заа захисту, конструктивні недоліки обладнання;
o психофізіологічні - помилкові дії внаслідок втоми люд через надмірну важкість і напруженість роботи, монотонність
праці, хворобливий стан людини, необережність.
5.2. Заходи техніки безпеки
1. Особи, які допускаються до

 
 

Цікаве

Загрузка...