WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

Проект автоматизації модульної котельні - Курсова робота

її.
Відкриваємо кран К1 і К2 встановлюємо перемикач режимів роботи в положення (автоматична робота) і періодично спостерігаємо за роботою насоса вузла та відповідності фактичного тиску заданому.
Регулярно, керуючись графіком міжрегенераційних об'ємів води або аналізами обробленої води, проводимо регенерацію катіонітового фільтра згідно з п. 7.3 даного керівництва.
При виявленні в процесі роботи неполадок, вимикаємо вузол, перекриваємо крани К2, виясняємо причини, користуючись табл. 2, усунути їх, та знову відкриваємо кран К2 і вмикаємо вузол в електророзетку.
2.3.2.8. Технічне обслуговування
При необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, проводимо очистку фільтрів 5,15 і ємкості запасу води.
Обслуговування насоса, лічильника води і реле тиску здійснювати згідно з їх документа цією.
Після 8 років роботи замінити катіоніт, для чого: вимкнути вузол з електромережі, закрити кран К2, відкрити крани К1, КЗ, відкрутити болти днищ катіонітового фільтра і зняти обичайки з сітчастими фільтрами, промити деталі, засипати новий катіоніт згідно з п. 2.1.10 та зібрати катіонітовий фільтр.
2.4. Підбір і розрахунок автоматизуючи пристроїв
Попередній розрахунок інвертуючого підсилювача на ОП
Для виконання розрахунку необхідно знати основні параметри і характеристики ОП, принцип побудови та дії підсилювачів на ОП, методи їх розрахунку.
Вихідними даними для розрахунку є:
1. тип та схема підсилюючого каскаду - у даному разі це інвертуючий підсилювач чи двоходовий суматор.
2. величин опорів деяких резисторів схеми каскаду;
3. напрямки протікання струмів у гілках каскаду та величини деяких з них;
4. величини деяких напруг на входах і виході каскаду або його коефіцієнта підсилення за напругою Кuзз ;
Необхідно визначити:
1. величини параметрів.
2. вказати, чи правильно позначенні напрямки протікання струмів;
3. тип та потужність резисторів пристрою.
Також необхідно навести електричну принципову схему каскаду з в казанням заданих та отриманих за результатами розрахунку номінальних значень опрів, величин напруг і струмів, напрямків протікання останніх.
Вихідні дані:
R1 = 1 кОм;
R3 - відсутнє;
R4 = 2 кОм;
U1 = 0, 15В;
U3 = -3 В.
З аналізу вихідних даних видно, що ми маємо справу з інвертуючим підсилювачем.
Рис. 2.5.1. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача
Необхідно визначити:
1. опір резистора R3;
2. величини струмів I1, I3, I4;
3. коефіцієнт підсилення KU33;
4. правильність позначення на рис а напрямків протікання струмів;
5. тип та потужність резисторів каскаду.
Порядок розрахунку
(2.2.)
тобто (2.3.)
тобто R3 = -KU33 R1 (2.3.)
R3 = -(-20)1 = 20 кОм, (2.4.)
Оскільки потенціал інвертую чого входу ОП для схеми інвертую чого підсилювача дорівнює нулю, маємо:
(2.5.)
і напрямок його протікання на рис. а вказано вірно.
За першим законом Кірхгофа
I3 = I1 = 0, 15 мА(2.6.)
І напрямок його протікання також вказано вірно.
Очевидно, що
, (2.7.)
, (2.8.)
і напрямок його протікання є зворотнім до вказаного.
Електрична принципова схема інвертую чого підсилювача з параметрами, отриманими за даними розрахунку і побудованого на ОП наведена на рис б.
Рис. 2.5.2. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача
Ззауважимо: оскільки підсилювач призначений для підсилення сигналу напруги постійного струму, то коригуючий конденсатор не встановлюємо.
Потужність що виділяється в резисторах підсилювача, становить
PR=RI2 (2.8.)
Отже,
PR1=1*103(0, 15*10-3)2=2, 25*10-5 Вт.
PR2 = 20*103(0, 15*10-3)2=4, 5*10-5 Вт
PR4 =2*103(1, 5*10-3)2=4, 5*10-3 Вт
Вибираємо резистор типу С2-33 з номінальною потужністю 0, 125 Вт. Бачимо - в схемах на ОП потужність резистора дещо менша, ніж у схемах на транзисторах.
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання
Рішення прийняті по автоматизації технологічних процесів, обумовлені потребами технології (необхідність контролю, регулювання, керування, сигналізації і т.д.) дотримання техніки безпеки, культури виробництва і підвищення продуктивності праці.
Для реалізації запроектованих систем автоматизації прийняті серійно виготовлені як вітчизняною, так і зарубіжною промисловістю прилади і засоби автоматизації згідно з діючими номенклатурами на 2005р, вибрані з урахування умов середовища приміщень.
Для розміщення приладів контролю, регулювання, апаратів керування і сигналізації прийнято щит індивідуального виготовлення по ДСТУ 3613-90.
Для живлення засобів автоматизації використовується змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц.
Для підключення до вимірювальних приладів і датчиків використовуються кабелі і проводи з мідними жилами, типу КВВГ, КВВГЄ, РПШЄ, а для підключення апаратів використовуються кабелі і проводи з алюмінієвими жилами типу АКВВГ і АПВ.
Кабелі, які прокладаються в підготовці підлоги захищаються стальними трубами.
СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Проектом передбачено автоматизацію тепломеханічних установок та котлів ВК-22 в об'ємі комплекту автоматики КОТ БУС-01-1.
Схема керування передбачає:
- дистанційне керування кнопками з щита автоматизації мереженими насосами, насосами технологічної води, насосами ГВ підживлюючими насосами і насосами водопідготовка;
- автоматичне керування рецеркуляційними насосами в залежності від температури води на вході в котли, включаються при температурі води 600С і виключаються при температурі 620С (захист котла);
- автоматичний ввід резервуарногонасоса при аварійній зупинці робочого (для всіх груп насосів);
- автоматичні відключення підживлюючого робочого насоса при нижньому аварійному рівні в баку запасу води.
Схемою регулювання передбачено:
- регулювання температури технологічної води за допомогою регулятора ECL"Comfort 200" фірми "Danfoss";
- регулювання температури води для системи опалення в залежності від зовнішньої температури, а також температура гарячого водопостачання за допомогою двоконтурного регулятора ECL"Comfort 300" фірми "Danfoss";
- регулювання тиску в системах гарячого водопостачання за допомогою регуляторів прямої дії після себе типу AFD/VFG2 фірми "Danfoss".
Проектом передбачено технологічний контроль місцевими приладами температури і тиску води: на трубопроводах до підігрівачів; на трубопроводах до споживачів; тиску - на всмоктуючих і напірних патрубках насосів.
Вимірювання теплової енергії води, яку виробляють котли передбачено лічильником теплової енергії типу СВТУ - 10.
Для контролю до вибухонебезпечних концнтрацій горючих газів і чадного газу прийнято два газоаналізатори типу "Шит-2-13" кожен з одним датчиком, які встановлені: один поряд з ГРУ, другий поряд з котлами.
На щит автоматизації, який встановлюється в приміщенні операторської винесено світловий і звуковий сигнали про:
- аварію з робочим насосом (для всіх груп насосів);
- аварію котлами;
- аварійні нижній і верхній рівень в баку запасу

 
 

Цікаве

Загрузка...