WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Загальні положення Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”. Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Засоби вимірювальної - Реферат

Загальні положення Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність”. Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Засоби вимірювальної - Реферат


Контрольна робота.
Загальні положення Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Засоби вимірювальної техніки. Сертифікація у Європейських країнах. Європейські модулі на різних стадіях життєвого циклу. Ліцензійне використання винаходів корисних моделей, топографій інтегральних схем , види ліцензій, ліцензійні умови. Порядок видачі аналізування ліцензій.
?
ЗМІСТ
1. Загальні положення Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Засоби вимірювальної техніки.
2. Сертифікація у Європейських країнах. Європейські модулі на різних стадіях життєвого циклу.
3. ліцензійне використання винаходів корисних моделей, топографій інтегральних схем , види ліцензій, ліцензійні умови. Порядок видачі аналізування ліцензій.
Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, мету і завдання
1.1Основні терміни та їх визначення
Згідно з законом України "Про метрологію та про метрологічну діяльність" та ДСТУ 2681-94 наведені нижче терміни вживаютьсяу такому значенні:
Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки;
Законодавча метрологія - частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань;
Вимірювальна величина - фізична величина чи параметри її залежності, що підлягають вимірюванню;
Вимірювання - відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів;
Одиниця вимірювань - фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин;
Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі;
Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювання з потрібною точністю;
Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики; До засобів вимірювальної техніки належать засоби вимірювань та вимірювальні пристрої.
Тип засобу вимірювальної техніки - сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією;
Засіб вимірювань - засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань. До засобів вимірювань належать кодові засоби вимірювань, реєструючи засоби вимірювань, вимірювальні прилади та вимірювальні системи.
Вимірювальний прилад - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації.
Вимірювальний пристрій - засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедура вимірювань(вимірювальна операція);
Еталон - засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та (чи) зберігання одиниці вимірювань одного чи декількох значень, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки;
Первинний еталон - еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в країні (порівняно з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю;
Державний еталон - офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передачу її розміру іншим еталонам з найвищою в країні точністю;
Робочий еталон - еталон, призначений для повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки;
Міжнародний еталон - еталон, який за міжнародною угодою призначений для погодження розмірів одиниць, що відтворюються і зберігаються державними (національними) еталонами;
Зразковий засіб вимірювальної техніки(засіб вимірювань) - засіб вимірювальної техніки (засіб вимірювань), який служить для повірки інших засобів вимірювальної техніки (вимірювання) і затверджений як зразковий;
Вихідний еталон - еталон, який має найвищі метрологічні властивості серед еталонів, що є на підприємстві чи в організації;
Основою технічної бази метрологічного забезпечення є засоби вимірювальної техніки. Засобами вимірювальної техніки називають технічні засоби, які використовуються при вимірюваннях і мають нормовані метрологічні характеристики. Метрологічними називають ті характеристики ЗВТ, від яких залежить точність результатів, одержаних за їх допомогою. Нормування метрологічних характеристик полягає в законодавчому регламентуванні їх складу і норм значень.
Під видами ЗВТ розуміємо: міри, їх набори і магазини, вимірювальні перетворювачі, прилади, установки і системи.
Серед усіх видів ЗВТ найбільшого поширення набули вимірювальні прилади. Вони різноманітні за призначенням, принципом дії, метрологічними та експлуатаційними характеристиками.
При розробці методик виконання вимірювань, як правило, формулюють технічні вимоги до засобів вимірювальної техніки. У зв'язку з тим, що номенклатура загально промислових ЗВТ обмежена і уніфікована, розробнику методики далеко не завжди вдається вибрати із каталогів засоби вимірювання, які б повністю задовольняли задані умови одержання вимірювальної інформації. Буває, що при розробці науково - обгрунтованих методик окремі властивості потрібних ЗВТ відрізняються від тих, якими володіють ЗВТ загально промислового призначення. В одних випадках - це метрологічні характеристики, в других - габаритні розміри або маса, в третіх - умови експлуатації тощо. Нерідко бувають випадки, коли вибрані із каталогів ЗВТ, хоча і задовольняють пред'явлені до них вимоги, застосовувати економічно недоцільно, оскільки не всі технічні можливості цих засобів раціонально використовуються при вимірюваннях або їх вартість(часто універсальних засобів) перевищує економічний показник від впровадження самого технологічного або випробовуючого процесу тощо.
Треба пам'ятати, що робочі ЗВТ не можна застосовувати для перевірки інших ЗВТ , якщо вони навіть точніші, ніж наявні зразкові засоби, оскільки вони не затверджені офіційно як зразкові. З іншого боку, зразкові ЗВТ не дозволяється використовувати як робочі для виконання практичних міркувань навіть у найсприятливіших умовах їх експлуатації. Порушення цих правил може привести до непередбачених негативних наслідків економічного характеру і до загрози здоров'ю чи навіть життю.
2. У 1988 р. В Брюсселі відбувався симпозіум західноєвропейських країн з питань сертифікації і випробувань, на якому були розроблені рекомендації із створенням єдиних для ЄС принципів сертифікації і випробувань. На основі матеріалів симпозіуму Комісія європейської співдружності (КЄС) підготувала резолюцію з питання комплексного підходу до техніки умов, випробувань ісертифікації. Положення цього документа підтверджують початок нового, вищого ступеня в розвитку підходів ЄС до питань, які стосуються сертифікації і випробувань продукції.
" Пропонується підприємствам країн ЄС впровадити системи управління якістю на базі стандартів EN 29002 і EN 29003.
" Затверджуються єдині для Співдружності критерії оцінки компетентності і незалежності випробувальних лабораторій, органів з акредитації і сертифікації.
Комплексний підхід наближує перехід до взаємного визнання результатів сертифікації при умові компетентності, високо технічного оснащення і відкритості. Створений Комісією ЄС банк даних "Сертифікат" містить інформацію про всі існуючі в Європі системи сертифікації, методика випробувань, лабораторії і випробувальні центри тощо.
Директиви ЄС за Новою концепцією визначають способи підтвердження відповідності (модулі), які може використовувати поставник. Право вибору конкретного модуля надається поставнику (виробнику). Для різних стадій життєвого циклу продукції передбачені різні модулі.
На стадії проектування пропонується модуль В "перевірка дослідного зразка".
Для стадії виробництва пропонується чотири модулі.
Модуль С "декларація виробника про відповідність продукції".
Модуль D "декларація виробника про відповідність продукції"
Модуль Є "декларація виробника про відповідність продукції"
Модуль F "верифікація (перевірка) уповноваженим органам"
На об'єднаних стадіях проектування і виробництва пропонують три модулі.
Модуль А "декларація виробника про відповідність продукції".
Модуль G

 
 

Цікаве

Загрузка...