WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація технологічного процесу виробництва спирту. - Курсова робота

Автоматизація технологічного процесу виробництва спирту. - Курсова робота


Курсова робота
Автоматизація технологічного процесу виробництва спирту.
Зміст
1. Загальна частина ............................................................................................... 5
1.1 Вступ ......................................................................................................... 5
1.2 Характеристика технологічного процесу до автоматизації ................. 8
1.3 Характеристика і аналіз існуючих схем управління технологічним процесом ......................................................................................................... 9
1.4 Актуальність і економічне обґрунтування теми проекту ................. 15
1.5 Огляд і аналіз відомих проектних рішень та обґрунтування запропонованого проектного рішення ....................................................... 15
2. Розрахунково-технологічна частина .......................................................... 16
2.1 Характеристика автоматизованого технологічного процесу ............. 16
2.2 Розробка технологічної схеми виробництва спирту .......................... 18
2.3 Підбір стандартного обладнання .......................................................... 19
2.4 Підбір і розрахунок автоматизуючих пристроїв ................................ 22
2.5 Опис схеми керування, контролю, автоматичного регулювання і програмного управління технологічними параметрами .......................... 24
3. Конструктивна частина .................................................................................. 25
3.1 Виготовити макет давача, або індивідуальне завдання ……...…….. 25
4. Енергетична частина ....................................................................................... 26
4.1 Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації ................. 26
5. Охорона праці ................................................................................................... 27
5.1 Аналіз виробничого травматизму ........................................................ 27
5.2 Заходи техніки безпеки ......................................................................... 28
5.3 Протипожежний захист ........................................................................ 29
6. Економічна частина
6.1 Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу .......................................................................................................... 31
Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1. Структурна схема технологічного процесу до автоматизації
2. Структурна схема автоматизованого технологічного процесу
3. робочі креслення елементів конструкції технологічного устаткування і шаф управління технологічними параметрами
1. Загальна частина
1.1 Вступ
Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і насамперед у хімічній. З нього одержують синтетичний каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси. Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить застосування в медицині, парфумерії. У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спирто-горілчаних виробів.
Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з'єднаних з вуглеводним радикалом.
Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів водню замінені на гідроксильні групи.
У залежності від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно -, дво -, триатомні і т.д. Двохатомні спирти часто називають гликолями за назвою найпростішого представника цієї групи - етиленгликоля (або просто гликоля).
Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, звичайно поєднують загальною назвою багатоатомні спирти.
Одноатомні Двоатомні Триатомні
СН3 - ОН
Метанол
Етан СН2 - СН2
I I
ОН ОН
Етандіол - 1, 2 (етиленгліколь) СН2 - СН - СН2
І І І
ОН ОН ОН
Пропантріоль - 1, 2, 3 (гліцерин)
По положенню гідроксильної групи спирти поділяються на:
1) первинні - з гідроксильною групою в кінцевої ланки ланцюга вуглецевих атомів, у якого, крім того, маються два водневих атоми (R-CH2-OH);
2) вторинні, у яких гідроксил приєднаний до вуглецевого атома, з'єднаному, крім ОН-групи, з одним водневим атомом [R-СН(ОН)-R1];
3) третинні, у яких гідроксил з'єднаний з вуглецем, що не містить
водневих атомів [(R)С-ОН] (R-радикал: СН3, С2Н5 і т. д.) У залежності від характеру вуглеводного радикала спирти поділяються на аліфатичні:
1) аліциклічні;
2) ароматичні.
На відміну від галогенпохідних, в ароматичних спиртів гідроксильна група не зв'язана безпосередньо з атомом вуглецю ароматичного кільця [3].
Спирти
Аліфатичні Аліциклічні
Ароматичні
СН3СН2ОН
Етанол
Циклогексаном
Бензиловий спирт
По замісній номенклатурі назви спиртів складають з назви родоначального вуглеводню з додатком суфікса -ол. Якщо в молекулі кілька гідроксильних груп, то використовують умножаючу приставку: ди- (етандіол -1,2), три - (пропантриол-1,2,3) і т.д.
Нумерацію головного ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. По радикально-функціональній номенклатурі назву роблять від назви вуглеводного радикала, зв'язаного з гідроксильною групою, з додатком слова спирт.
Структурна ізомерія спиртів визначається ізомерією вуглецевого кістяка й ізомерією положення гідроксильної групи.
Розглянемо ізомерію на прикладі бутилових спиртів.
У залежності від будівлі вуглецевого кістяка, ізомерами будуть два спирти - похідні бутану й ізобутану:
СН3
4 3 2 1 3 2 1
СН3 - СН2 - СН2 -СН2 - ОН СН3 - СН - СН2 - ОН
Бутанол - 1 2 метилпропанол -1 або ізобутиловий спирт
У залежності від положення гідроксильної групи при тім і іншому вуглецевому кістяку можливі ще два ізомерних спирти.
СН3
1 2 3 4 1
СН3 - СН - СН2 -СН3 Н3С - С - СН3
ОН
ОН
Бутанол -2 2 метилпропанол 2
Число структурних ізомерів у голомологічному рядові спиртів швидко зростає. Наприклад, на основі бутану існує 4 ізомери, пентану - 8, а декана - уже 567 [5].
Етиловий спирт (етанол, винний спирт) C2H5OH є важливим представником одноатомних спиртів, безбарвна рухлива рідина, пекуча на смак з характерним запахом, точка кипіння 78,39оС, замерзає при-110,5оС, змішується в будь-яких співвідношеннях з водою, спиртами, ефірами, гліцерином, бензином та іншими органічними розчинниками, горить безбарвним полум'ям.
Для добування "абсолютного" спирту (100% С2Н5ОН) ректифікат додатково обробляють з збезводнюючими речовинами (безводним сульфатом міді, добре прожареним вапном) або переганяють з бензолом. Етиловий спирт широко застосовують у різних галузях народного господарства як розчинник, для виробництва синтетичного

 
 

Цікаве

Загрузка...