WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електричний привід (електродвигуни) (науковий реферат) - Реферат

Електричний привід (електродвигуни) (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
Електричний привід (електродвигуни)
Класифікація електроприводів та характеристика основних серій двигунів
Електроприводом називається частина виробничого агрегату, призначена для приведення в дію робочої ма-Шини та керування її роботою. Вона складається з перетворювача електричної енергії, електродвигуна, передавального механізму та апаратури керування.
Перетворювачі електричної енергії використовують для регулювання напруги, частоти або випрямлення змінного струму, що дає можливість регулювати частоту обертання електродвигуна і змінювати вигляд його механічної характеристики. Електроприводи з перетворювачами електричної енергії використовують в вентиляційних установках, ручних електроінструментах; більшість сільськогосподарських машин не потребують регулювання частоти обертання.
За кількістю електродвигунів, встановлених на одній робочій машині, електроприводи поділяються на одиночні та багатодвигунні.
При одиночному електроприводі кожну робочу машину приводить у рух окремий електродвигун. У простому одиночному електроприводі використовують електродвигун загального призначення, а в індивідуальному - електродвигуни, спеціально пристосовані до машини. Інколи окремі частини електродвигуна одночасно є і робочими органами робочої машини. До таких електроприводів належать електрорубанок, електродрель, деякі типи центрифуг тощо.
Багатодвигунний електропривод зустрічається в складних машинах, у яких окремі робочі органи приводяться в рух своїми електродвигунами. Широко застосовують багатодвигунний електропривод у складних металообробних верстатах, зерноочисних, кормоприготуваль-них та інших машинах.
Залежно від системи керування електроприводи поділяються на автоматизовані і неавтоматизовані. Самі електродвигуни виготовляються регульовані і нерегульовані.
Трифазні асинхронні двигуни з фазним ротором серії АК і АОК. мають хороші пускові властивості, але вони на 30-50% дорожчі від двигунів з короткозамкнутим ротором, мають трохи нижчі ККД та соз 90 м) і з середнім напором (Н 40 м) - 0,4 - 0,8; відцентрових низьконапірних (Н<15 м) - 0,25 - 0,6; потужних відцентрових вентиляторів - 0,5 - 0,8; середньої потужності - 0,3 - 0,5; малих крильчастих вентиляторів - 0,2 - 0,35.
Характерною особливістю відцентрових насосів і вентиляторів є те, що їх об'ємна подача пропорціональна першому степеню, напір і момент на валу - другому степеню, а споживана потужність - третьому степеню частоти обертання. Тому при визначенні розрахункової потужності враховують розбіжність між номінальною і фактичною частотою їх обертання. Перерахунок розрахункової потужності відцентрового насоса (вентилятора) виконують за формулою:
кВт (24)
де Ррозрн і Ррозр - споживані потужності відповідно при номінальній і фактичній частоті обертання;
nн і nф - номінальна і фактична частота обертання насоса (вентилятора).
Номінальну потужність двигуна в цьому випадку 'беруть з умови:
Для багатьох сільськогосподарських машин аналітичним- способом важко розрахувати потрібну потужність електродвигуна. Тоді потужність визначають за навантажувальними діаграмами, які знімають самописними приладами (ватметрами, амперметрами). Потужність, записана приладом і помножена на ККД двигуна, і є тією петужністю, за якою з каталога підбирають електродвигун.
При тривалому режимі" роботи із змінним навантаженням (рис. 28) вибір потужності двигуна ще складніший, тому що його температура безперервно змінюється. Двигун, вибраний за максимальною потужністю навантажувальної діаграми, буде недовантажений, а за мінімальною - перевантажений. За середньою потужністю вибирати двигун також не можна, бо при цьому не враховується квадратична залежність між кількістю теплоти, яка виділяється в двигуні, і струмом в його обмотках (Q =I2Rt).
Якщо частота обертання двигуна при змінному наванта; женні не змінюється, то двигун підбирають за еквівалентною потужністю навантажувальної діаграми Ре, яка визначається за формулами:
для прямокутних ділянок:
(25)
трапецієвидних:
(26)
трикутних:
(27)
де Р1, Р2 . . . Рп - потужності на відповідних ділянках діаграми,
t1, t2 … tn - час дії кожної потужності. Для навантажувальної діаграми на рисунку 28 еквівалентна потужність:
(28)
Потужність вибраного електродвигуна повинна бути рівною або трохи більшою від еквівалентної, тобто
Вибір типу електродвигунів за умовами захисту від дії навколишнього середовища, конструктивними особливостями і умовами пуску
Сільськогосподарське виробництво відзначається специфічними умовами зовнішнього середовища, які мають істотне значення для роботи електрообладнання. Тому правильний вибір двигунів за умовами захисту від дії навколишнього середовища має вирішальне значення для забезпечення їх надійної роботи.
Згідно з ГОСТ 15150-69 за захистом від впливу кліматичних факторів навколишнього середовища електротехнічні вироби (в тому числі і електродвигуни) мають такі виконання для районів:
У - з помірним кліматом;'
ХЛ - з холодним кліматом;
Т - з тропічним кліматом;
0 - загальне кліматичне виконання.
Залежно від місця знаходження при експлуатації вироби поділяються на п'ять категорій:
1- на відкритому повітрі;
2- в неопалюваних приміщеннях;
3 і 4 - відповідно в приміщеннях з природною вентиляцією та штучним регулюванням мікроклімату;
5 - в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Позначення кліматичного виконання і категорії розміщення електротехнічних виробів проставляються в кінці умовного позначення типу виробу. Наприклад, у двигуні АО2-41-4УЗ буква У означає, що він застосовується для роботи в районі з помірним кліматом, а цифра 3 - в приміщенні з природною вентиляцією без штучного регулювання мікроклімату.
За ступенем захисту від дотикання до струмопровід-них і рухомих частин та попадання твердих предметів і проникнення води електрохімічні вироби згідно з ГОСТ 14254-69 мають кілька виконань. Умовне позначення ступеня захисту виробу наноситься на його оболонку або на табличку з паспортними даними. Воно складається з букв ІР та двох цифр, наприклад ІР23. Перша цифра є умовним позначенням ступеня захисту персоналу від дотикання' до струмопровідних або рухомих частин устаткування та від попадання під оболонку твердих сторонніх предметів (0 - відсутність захисту; 1 - захист від дотикання частиною поверхні тіла до струмопровідних і рухомих частин та від попадання предметів діаметром понад 52,2 мм; 2 - захист від дотикання пальцями і попадання предметів діаметром не менше 12,5 мм; 3 - захист від доторкання

 
 

Цікаве

Загрузка...