WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → З’єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін. - Курсова робота

З’єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін. - Курсова робота

довжині основними лініями, кола і твірні поверхонь западин зубів - суцільними тонкими лініями, а на поздовжніх розрізах - суцільними основними лініями.
Центрування. Маточин (втулок) коліс на шліцьовому валу проходить за допомогою контакту: а) по зовнішньому діаметрі Д (рис. 34а);
б) по внутрішньому діаметру d (рис. 34 б);
в) по бокових сторонах шліців (рис. 34 в).
Рис. 34.
Для випадку евольвентних та трикутних зубів подільні кола та твірні подільних поверхонь показують штрих-пунктирною тонкою лінією.
На площині, перпендикулярній осі зубчатого вала або отвору, зображають профіль одного зуба (виступа) і двох западин, а факси на кінці шліцьового вала і в отворі не зображають.
Межу зубчатої поверхні вала, а також межу між зубами повного профіля і збігом показують суцільноютонкою лінією (рис. 35).
На поздовжніх розрізах зуби умовно суміщують з площиною креслення і показують нерозсіченими, а з'єднаннях в отворі показують тільки ту частину, яка не закрита валом (рис. 111 в). Умовне зображення шліцьового з'єднання з прямобічним профілем показано на рис. 36.
Умовне позначення з'єднання допускається вказувати на кресленні з обов'язковою посилкою на стандарт на полці виносок, проведеній від зовнішнього діаметра вала.
Рис. 36.
2.2.3. Штифтове з'єднання
Штифт - циліндричний або конічний стержень. На рис. 37 дані креслення найбільш поширених циліндричних та конічних штифтів. Позначення штифта, наприклад таке "штифт циліндричний 5х30". Для конічного штифта d=d+1/50.
Рис. 37.
На рис. 38 показано з'єднання штифтом. Штифт (3) міститься в отворі одночасно просвердленому в корпусі (1) і валі (2). Штифт вводиться в отвір запре совкою. Штифт на кресленні в розрізі показують нерозсіченим, якщо січна площина проходить вздовж нього.
3. НЕРОЗМІННІ З'ЄДНАННЯ
До не рознімних з'єднань відносять з'єднання зварні, клейові, паяні, заклепочні, а також з'єднання, одержані запре совкою, заливкою, розвальцовкою, завальцовкою, зшиванням, зшиванням, посадкою з натягом та інші.
Якщо наприклад потрібно з'єднати деталі конструкцій, які підлягають вібрації і мають погану зварність або є неметалічними, то застосовують заклепки і з'єднання цими заклепками називають заклепочними.
3.1. Заклепочне з'єднання
Заклепочні шви виконують за допомогою заклепок - деталей, що являють собою циліндричний стержень, який має на одному кінці головку (закладку) і призначений для не рознімного з'єднання виробів або частин споруд. Замикаюча головка утворюється під час клепання.
У сучасному машинобудуванні розповсюджені такі заклепки: з напівкруглою (рис. 46), з потайною (рис. 47), з напівпотайною (рис. 48) головками.
Так само, як і інші кріпильні вироби (болти, гвинти, шпильки тощо), заклепки можна креслити або за розмірами, взятими із стандартів, або за умовними співвідношеннями залежно від діаметра стержня d.
Щоб з'єднати два листи металу заклепкою, накладають їх один на один із просвердлюють або продовблюють в них пуансоном на пресі отвір , у який встановлюють стерженьРис. 49 а. Заклепки (рис. 50а). Замикаючу головку (рис. 49б) утворюють осаджуванням виступаючої частини стержня ударами пневматичного молотка, або пресуванням на спеціальній машині.
На рис. 50, 51 дано розміри припуску для заклепок з напівкруглою (рис. 50а) і потайною (рис. 51а) головками. У розрізах (рис. 5), 51 б) заклепки зображають якщо стяжка площина проходить вздовж осі. Рис. 51.
Сукупність заклепок, розміщених рядом в певному порядку, називається заклепочним швом. Вони бувають міцні, щільні і міцно-щільні. Для креслення заклепочних з'єднань задають тип шва, товщину склепова них листів металу і тип заклепки. Можливе таке розміщення закепок: однорядне, дворядне з паралельним та шаховим розміщенням заклепок (рис. 52, 53, 54).
Рис. 52. Рис. 53 Рис. 54
Застосування заклепочних з'єднань поступово скорочується внаслідок удосконалення технології зварювального виробництва, паяння і склеювання.
3.2. Зварні з'єднання
При застосуванні зварювання замість клепання економлять метал, зменшується трудоємкість виробничих процесів. У багатьох випадках зварні з'єднання заміняють вироби, виготовлені литтям і куванням.
Зварним з'єднанням називають сукупність деталей, з'єднаних між собою за допомогою зварювання. Зварним швом називають метал, який затвердів і з'єднує зварні деталі.
За видом зварного з'єднання. Тобто за взаємним розміщенням зварювальних деталей розрізняють з'єднання стикові, таврові, внапусток.
Шви можуть бути неперервними по замкненому контуру по незамкненому контуру, перерваними.
При двосторонній зварці, якою зварені участки, розташовані один проти другого, такий шов називають ланцюговим, а коли участки чергуються, то шов шаховий.
Найбільш поширене електрозварювання електричною дугою, яка виникає між електродом і зварювальними деталями. Воно може бути ручним, автоматичним і напівавтоматичним. Розрізняють ще газове зварювання та зварювання тиском.
Зварні шви зображають суцільними лініями, якщо шов видимий, і штриховими - якщо невидимий (рис. 56 б, в). Від зображення шва проводять односторонню тарілку з лінією-виноскою. Умовне позначення пишуть для видимого шва на лінією виноскою, а для невидимого - під нею.
Прикладом позначення зварного шва: ГОСТ 52 64-69-С18] - шов виконується ручним електрозварюванням при монтажі], шов стиковий (С18) по незамкненому контуру].
3.3. З'єднання паянням
Під з'єднання широко застосовуються в лектор і радіотехніці, приладобудуванні.
Припої на виглядах і в розрізах зображають суцільною лінією товщиною 25 (рис. 57). Для позначення пайки використовують знак "(" , який вказує паяний шов. Якщо шов виконується по периметру, то лінію-виноску закінчують колом, номер шва вказують на лінії-виносці.
3.4. Клеєві з'єднання
Зклеїти можна різні матеріали. Для цього використовують різні клеї згідно технологічних умов за відповідними стандартами. Зображають клеєний шов так само як паяний. Але на лінії-виносці ставлять знак "К" (рис. 58).
3.5. З'єднання зшивання
На кресленнях з'єднань, одержаних зшиванням, шви зображають суцільною тонкою лінією і позначають умовним знаком N, який наноситься суцільною товстою основною лінією на лінії - виносці (рис. 59).
Позначення матеріалу (ниток тощо) і відомості про шов, кількість ниток, розмір стібка приводять у технічних вимогах. При застосуванні багаторядних швів на кресленні зображають той, що ближче до краю, а кількість їх пишуть під полкою по типу 2х4, де 2 - кількість рядів, а 4 - віддаль між ними. При необхідності вказують віддаль шва від краю деталей, що зшиваються.
4.ПИТАННЯ ДЛЯ

 
 

Цікаве

Загрузка...