WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → З’єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін. - Курсова робота

З’єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін. - Курсова робота


Курсова робота
З'єднання деталей в техніці: різьбове, зварне, клеєне та ін.
?
1. ВСТУП
З'єднання деталей в техніці забезпечують певне взаємне їх положення в процесі роботи (рис 1.) З'єднання можуть бути рухомими і нерухомими. Нерухомі з'єднання поділяють на рознімні та не рознімні. Рознімні з'єднання допускають розбирання і повторне збирання деталей, що з'єднуються без їх руйнування пошкодження неможливо.
В машинобудуванні використовують спеціальні з'єднання в передачах (зубчатих, ланцюгових, ремінних тощо), які забезпечують передачу руху, а також з'єднання за допомогою пружин (циліндричних, конічних, тарілчастих тощо) для забезпечення виходу деталі на початкове положення після зняття навантаження.
Рис.1.
Широко застосують різьбові нерухомі з'єднання та гвинтові (ходові) рознімні рухомі з'єднання.
Уважно розгляньте зображення на рис. 2. Випишіть в один стовпчик назви не рознімних з'єднань поставте в дужках літери, якими їх позначено на показниках-стрілках. Плавильні відповіді дадуть з літер в дужках слово "вірно".
2.РОЗНІМНІ З'ЄДНАННЯ
До рознімних з'єднань відносять різьбові, такі як болтове, шпилькове, гвинтове, трубчате, ходове, та з'єднання зубчаті (шліцьові, шпонкові, штифтові, шплінтові).
2.1. Зображення різьбових виробів та їх з'єднань. ГОСТ 2.311-68
Основним з'єднувальним елементом в різьбовому з'єднанні є різьба. Різьбою називається поверхня. Утворена при гвинтовому русі плоского контура по конічній чи циліндричній поверхні. При цьому утворюється гвинтовий виступ відповідного профіля, обмеженого гвинтовими та циліндричними (чи конічними) поверхнями (рис. 3).
Рис. 3.
На рис. 4, 5, наведено приклад зображення різьби на стержні.
Рис. 4.
По зовнішньому діаметрі її зображають основними лініями як на вигляді спереду, так і на вигляді зліва, а по внутрішньому - суцільною тонкою. При цьому на вигляді зліва по внутрішньому діаметру різьби проводять дугу, яка приблизно дорівнює ? кола. Цю дугу можна розімкнути в будь-якому місці, але не на осьових лініях. Зверніть увагу на те, що фаску при цьому не показують, суцільна тонка лінія на вигляді спереду перетинає лінію межі фаски.
Рис. 5.
Різьбу в отворі, коли її показують як невидиму, зображають штриховими лініями (Рис. 6). Різьбу в отворі в розрізі показують суцільними лініями (тонкими) по зовнішньому діаметру і суцільними товстими - по внутрішньому.
Штрихову різьби в розрізі завжди доводять до суцільної товстої лінії. Межу різьби проводять до лінії зовнішнього діаметра різьби і зображають суцільною товстою лінією або штриховою, якщо різьбу показано, як невидиму (рис. 7).
2.1.1. Класифікація різьб
Різьби класифікуються за формою поверхні, на якій вона нарізана (циліндрична, конічна), за розташуванням на поверхні (внутрішня, зовнішня). За формою профілю (трикутна, прямокутна, трапецеїдальна, упорна, кругла), за призначенням (кріпильна, ходова, спеціальна та інші), за напрямком гвинтової поверхні (права, ліва) і за числом заходу (однозаходова, багатозаходова) (рис. 8).
2.1.2. Основні параметри різьби
Різьбу характеризують три діаметри: зовнішній d(D), внутрішній d1(D1), середній d2(D2).
d(D) - діаметр уявного циліндра, описаного навколо вершин зовнішньої різьби або впадин внутрішньої.
Профіль різьби - контур перерізу різьби площиною, яка проходить через її вісь.
Кут профіля різьби - кут між боковими сторонами профіля.
Крок різьби Р - віддаль між сусідніми одноіменними боковими сторонами профіля в напрямку, паралельному осі різьби.
Хід різьби t - віддаль між найближчими одноіменними боковими сторонами профіля однієї і тієї ж гвинтової поверхні в напрямку, паралельному осі різьби.
На робочих кресленнях деталей, що мають різьбові поверхні, зображаються конструктивні та технологічні елементи різьби: фаски, збіг різьби, недоріз, недовід, проточки. Ці елементи мають точно встановлені форми та розміри. Для більшості різьб, що затверджені стандартом, їх визначаються в залежності від кроку різьби.
Збігом різьби називається частина різьби, яка немає повного профілю. (рис. 9) а, б) Збіг різьби утворюється забірною частиною різьбонарізного інструмента. При необхідності збіг різьби зображають суцільною тонкою лінією і проставляють його розміри.
Недоводом різьби називається гладка частина стержня (рис 9 а), або отвору (рис. 9 б), на якій різьба не нарізана.
Недоріз - це сума збігу та недоводу (рис. 9 а, б).
Фаски на стержнях (рис. 9 в) і в отворах (рис. 9 г) х різьбою мають форму зрізаного конуса з кутом 90о при вершині або 120о на гайках.
Для одержання різьби повного профілю для виходу інструмента роблять канавку на кінці різьби. На деталях канавку зображають спрощено і доповнюють креслення відносним елементом з місцевим виглядом або перерізом проточки у звільненому масштабі (рис 9 д.е).
Рис. 9.
2.1.3. Стандартні різьби загального призначення
В табл. 1 представлено основні типи різьб.
Основні типи різьб
Таблиця 1
Тип різьби Профіль різьби Спосіб утворення
Метрична Кріпильна Утворюється при гвинтовому русі рівнобічного трикутника з кутом при вершині 60о і зрізаними вершинами та впадинами на циліндричній поверхні.
Метрична конічна Кріпильно-ущільнена Спосіб утворення подібний метричній різьбі, але тільки на конічній поверхні з конусністю 1:16
Трубна циліндрична Утворюється при гвинтовому русі рівнобічного трикутника з кутом при вершині 55о і заокругленими вершинами та впадинами.
Трубна конічна Утворюється при гвинтовому русі різнобічного трикутника з кутом при вершині 55о і заокругленими вершинами та впадинами. Утворюється на конічній поверхні з конусністю 1:16.
Трапеце-їдальна Ходова Утворюється при гвинтовому русі рівнобокої трапеції з кутом 30о між її боковими сторонами.
Упорна Утворюється при гвинтовому русі трапеції одна з сторін якої нахилена на 30о, а інша - на 3о до вертикальної прямої.
Прямокутна Утворюється при гвинтовому русі прямокутника. Окремим випадком цієї різьби є квадратна різьба.
Метрична різьба є основною кріпильною різьбою. Вона однозаходова, переважно права, а великим і дрібним кроком. Метрична різьба з дрібним кроком більш стійка від само відкручування при струсах і вібраціях, більш герметична.
Трубну циліндричну застосовують в трудопроводах та трубних з'єднаннях.
Для кожного діаметра трапецеїдальної різьби стандарт передбачає три різних кроки. Вона може бути одно- і багатозаходова, права і ліва.
Упорна різьба застосовується для передачі руху з великими осьовими навантаженнями.
Прямокутна (і квадратна) різьба належить до нестандартних і виготовляється за

 
 

Цікаве

Загрузка...