WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Конструювання та виробництво промислових роботів - Реферат

Конструювання та виробництво промислових роботів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Конструювання
та виробництво промислових роботів"
?
Промисловий робот (ПР) - автоматична машина, що представляє собою сукупність маніпулятора і перепрограмувального пристрою управління, для виконання у виробничому процесі рухових і керуючих функцій, що заміняють аналогічні функції людини при переміщенні предметів виробництва і (чи) технологічного оснащення.
ПР класифікують по наступним ознаках: спеціалізація, вантажопідйомності, числу ступенів рухливості, можливості пересування, способу установки на робочому місці, видам системи координат, привода, управління, способу програмування.
По спеціалізації ПР підрозділяють на спеціальні, спеціалізовані й універсальні. Універсальний ПР призначений для виконання різних видів технологічних операцій і допоміжних переходів при функціонуванні з різними моделями технологічного устаткування. Спеціалізований ПР призначений для операцій одного виду і визначеної групи устаткування: спеціальний - для визначених операцій і конкретних моделей устаткування.
ПР складається з наступних частин: виконавчого пристрою виконуючого всі його рухові функції (у загальному випадку це маніпулятор і пристрій пересування), пристрою керування і робочого органа (зварювальні кліщі, загарбний пристрій і т.д.).
По вантажопідйомності ПР підрозділяють на надлегкі (з номінальною вантажопідйомністю 1 кг), легені (1-10 кг), середні (10-200 кг), важкі (200-1000 кг).
По способі установки на робочому місці ПР підрозділяють на напольні, підвісні й вбудовані.
Технічні можливості роботів визначаються типом використовуваного поворотного блоку. У залежності від блоку, яким комплектується ПР, деталь можна обробляти з двох установок без чи кантування з проміжним кантуванням заготівлі між двома установками. ПР комплектуються загарбними пристроями різної вантажопідйомності і з двома діапазонами переміщення захоплення. При переході з одного діапазону захоплення на іншій потрібно переналагодження, що необхідно враховувати при підборі номенклатури деталей, оброблюваних на РТК (Роботизированний Технологічний Комплекс). При виборі типу загарбного пристрою необхідно порівняти момент від маси кожної заготівлі з припустимою величиною.
Протягом тривалого часу в різних галузях виробництва співіснували, майже не змішуючи і не впливаючи один на одного, два різнорідних види виробництва.
Перший вид - це високоавтоматизоване і високоефективне масове виробництво, що базується на високопродуктивних потокових і автоматичних лініях, багатопозиційному і багатоінструментальному технологічному устаткуванні. Широкомасштабна автоматизація автомобільний, тракторний, підшипникової промисловості й інших галузей, почата ще в 50-і роки, привела повсюдно до створення "безлюдних" виробництв у масштабах ділянок і навіть цехів. Однак такі виробництва донедавна базувалися в основному на спеціальному устаткуванні, що не володіло "гнучкістю", здатністю переналагоджуватися на випуск різноманітної продукції. У результаті при зміні об'єктів виробництва гнітюча частина технологічного устаткування, оснащення й інструменти списувалися незалежно від фізичного стану.
Другий вид - це неавтоматизоване серійне й індивідуальне виробництво, що завжди базувалося на універсальному технологічному устаткуванні з ручним управлінням, ручній чи механізованій зборці, контролі, транспортуванні і складуванні виробів. Таке виробництво має високою "гнучкість" з погляду випуску різноманітної продукції, однак малопродуктивне, вимагає особистої участі людини у всіх елементах виробничого процесу переважно на рівні ручної праці.
Зараз такому "співіснуванню" приходить кінець, тому що жоден з названих видів виробництва не може існувати в сформованих традиційних формах.
Революційні перетворення масового виробництва диктуються високими темпами науково-технічного прогресу, швидкою змінюваністю об'єктів виробництва. Розтягування термінів випуску конкретної моделі автомобіля, трактора, електродвигуна до термінів, порівнянних з термінами граничного зносу виробничого устаткування, означає відставання в технічному прогресі. А списувати величезну кількість спеціального устаткування після декількох років чи місяців роботи вкрай нерозумно для економіки.
Тому високоавтоматизованому "безлюдному" масовому виробництву потрібна "гнучкість", тобто можливість періодичної мобільної перебудови на великомасштабний випуск іншої продукції.
Не менш значні корінні перетворення повинне перетерпіти серійне й індивідуальне виробництво, і рушійними тут є в першу чергу фактори соціальні.
Швидкий ріст освітнього, культурного, матеріального рівня трудящих, коли гнітюча частина робітників має освіту не нижче середньої, істотно змінив наші вимоги до умов роботи і змістовності трудових процесів.
Ручна праця, особливо малокваліфікований, монотонний і важкий, стає усе більш непривабливим, не престижним, небажаним, особливо для молоді. Тому той технічний арсенал засобів неавтоматизованого виробництва, що складає зараз його основу, вже в доступному для огляду майбутньому стане соціально неприйнятним, соціально неможливим. Іншими словами, переналагоджуваному виробництву необхідні автоматизація, "безлюдність" при виконанні і технологічних, і допоміжних процесів.
Таким чином, до двох традиційних видів виробництва необхідно додати третє-гнучке автоматизоване виробництво, що покликане забезпечити випуск різноманітної продукції, як на універсальних верстатах, але без участі людини, так і на автоматичних лініях.
Є всі підстави думати, що саме майбутнє десятиліття стане переломним етапом у розвитку техніки виробництв, історичним рубежем між епохами панування неавтоматизованого й автоматизованого виробництва. Тому що саме зараз для цього дозріли, з одного боку, найгостріша соціальна необхідність, з іншого боку - необхідні науково-технічні передумови, зв'язані з появою і розвитком багатьох новітніх засобів автоматизації.
До них відносяться в першу чергу автоматичні системи управління на основі засобів обчислювальної техніки і промислових роботів, що покликані революціонізувати виробництво, підняти його на якісно більш високий рівень.
Поява і розвиток промислових роботів, безумовно, з'явилися одним з найбільших досягнень науки і техніки останнього років. Вони дозволили розширити фронт робіт з автоматизації технологічних і допоміжних процесів, відкрили широкі перспективи створення автоматичних систем машин для гнучкого, переналагоджуваного виробництва.
Промислові роботи уникли періоду недовіри і недооцінки, труднощів становлення. Навпаки, жодному технічному засобу не діставалося навіть авансом стільки захоплених похвал, жодному не приділялося стільки уваги. Про це можна скласти уявлення хоча б за матеріалами даної книги. У нашій країні за короткі терміни створена ціла мережа спеціалізованих підприємств і організацій по роботобудуванню в багатьох машинобудівних і приладобудівних міністерствах. Якщо в десятій

 
 

Цікаве

Загрузка...