WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація модульної котельні - Курсова робота

Автоматизація модульної котельні - Курсова робота

електромережі виконувати тільки через розетку, що має заземлення.
ЗАБОРОНЕНО виконувати ремонтні роботи при:
наявності тиску на ремонтній ділянці вузла;
працюючому насосі;
наявності струму на приладі, який ремонтують.
ЗАБОРОНЕНО відкручувати пробку 14катіонітового фільтра і обслуговувати фільтр 15 при ввімкнутому в електромережу вузлі.
2.3.2.5. Рекомендації по монтажу
Установлення вузла на місце експлуатації та його підключення виконати згідно з проектом, розробленим і затвердженим у відповідному порядку, та з рекомендаціями даного керівництва.
Вузол монтувати тільки в приміщеннях, що опалюються (t 2 5'С).
Після монтажу провести випробування місць з'єднань на герметичність при заповненій водою ємкості включенням насоса при відкритих кранах К1 ,К4 та закритих К2, КЗ, К5. Підтікання ліквідувати.
2.3.2.6. Підготовка до роботи
Підготовка до роботи проводиться при першому пуску вузла і періодично при регенерації катіоніту.
Заповнюєм ємкість через кран 4 водою до рівня труби переливу при закритому крані К6 і поповнювати її в процесі підготовчих робіт.
Проводимо регенерацію катіоніту в наступній послідовності: 1. Розпушити катіоніт в фільтрі, для чого:
записуємо показники лічильника води;
закриваємо крани К2, КЗ, К4 і К6;
відкриваємо крани К1 і К5;
встановлюємо перемикач режимів роботи в положення "Р" (регенерація) і після проходження через лічильник ЗО літрів води перевести його в положення "О"(вимкнуто).
2. Заповнюємо катіонітовий фільтр реагентом (10% розчином NaCI) в кількості 8 літрів, для чого:
закриваємо всі крани:
відкручуємо пробку фільтра і вставити лійку;
відкриваємо кран КЗ і через лійку безперервно, щоб не допустити оголення катіоніту, доливаємо реагент приблизно в такій кількості, яка виливається з крана КЗ. В момент, коли закінчиться реагент, який доливають, перекриваємо кран КЗ і залишити його в фільтрі на 60 хвилин;
закручуємо пробку фільтра.
3. Промиваємо катіонітовий фільтр від реагенту, для чого:
записуємо показники лічильника води;
відкриваємо крани КЗ, К4 і К6;
встановлюємо перемикач режимів роботи в положення "Р" (регенерація) і після проходження через лічильник 100 літрів води переводимо його в положення "О"(вимкнуто), та закриваємо крани КЗ, К4 і К6;
відкриваємо крани К1 і К5;
встановлюємо перемикач режимів роботи в положення "Р" (регенерація) і після проходження через лічильник ЗО літрів води беремо її аналіз та переводимо перемикач режимів роботи в положення "О"(вимкнуто) і закриваємо крани.
Відрегульовуємо реле тиску згідно з його паспортом на заданий тиск в системі теплопостачання.
2.3.2.7. Робота вузла
Заповнюєм ємкість через кран 4 водою до рівня труби переливу і періодично, в залежності від добових втрат в системі теплопостачання, поповнюємо її.
Відкриваємо кран К1 і К2 встановлюємо перемикач режимів роботи в положення (автоматична робота) і періодично спостерігаємо за роботою насоса вузла та відповідності фактичного тиску заданому.
Регулярно, керуючись графіком міжрегенераційних об'ємів води або аналізами обробленої води, проводимо регенерацію катіонітового фільтра згідно з п. 7.3 даного керівництва.
При виявленні в процесі роботи неполадок, вимикаємо вузол, перекриваємо крани К2, виясняємо причини, користуючись табл. 2, усунути їх, та знову відкриваємо кран К2 і вмикаємо вузол в електророзетку.
2.3.2.8. Технічне обслуговування
При необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, проводимо очистку фільтрів 5,15 і ємкості запасу води.
Обслуговування насоса, лічильника води і реле тиску здійснювати згідно з їх документа цією.
Після 8 років роботи замінити катіоніт, для чого: вимкнути вузол з електромережі, закрити кран К2, відкрити крани К1, КЗ, відкрутити болти днищ катіонітового фільтра і зняти обичайки з сітчастими фільтрами, промити деталі, засипати новий катіоніт згідно з п. 2.1.10 та зібрати катіонітовий фільтр.
2.4. Підбір і розрахунок автоматизуючи пристроїв
Попередній розрахунок інвертуючого підсилювача на ОП
Для виконання розрахунку необхідно знати основні параметри і характеристики ОП, принцип побудови та дії підсилювачів на ОП, методи їх розрахунку.
Вихідними даними для розрахунку є:
1. тип та схема підсилюючого каскаду - у даному разі це інвертуючий підсилювач чи двоходовий суматор.
2. величин опорів деяких резисторів схеми каскаду;
3. напрямки протікання струмів у гілках каскаду та величини деяких з них;
4. величини деяких напруг на входах і виході каскаду або його коефіцієнта підсилення за напругою Кuзз ;
Необхідно визначити:
1. величини параметрів.
2. вказати, чи правильно позначенні напрямки протікання струмів;
3. тип та потужність резисторів пристрою.
Також необхідно навести електричну принципову схему каскаду з в казанням заданих та отриманих за результатами розрахунку номінальних значень опрів, величин напруг і струмів, напрямків протікання останніх.
Вихідні дані:
R1 = 1 кОм;
R3 - відсутнє;
R4 = 2 кОм;
U1 = 0, 15В;
U3 = -3 В.
З аналізу вихідних даних видно, що ми маємо справу з інвертуючим підсилювачем.
Рис. 2.5.1. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача
Необхідно визначити:
1. опір резистора R3;
2. величини струмів I1, I3, I4;
3. коефіцієнт підсилення KU33;
4. правильність позначення на рис а напрямків протікання струмів;
5. тип та потужність резисторів каскаду.
Порядок розрахунку
(2.2.)
тобто (2.3.)
тобто R3 = -KU33 R1 (2.3.)
R3 = -(-20)1 = 20 кОм, (2.4.)
Оскільки потенціал інвертую чого входу ОП для схеми інвертую чого підсилювача дорівнює нулю, маємо:
(2.5.)
і напрямок його протікання на рис. а вказано вірно.
За першим законом Кірхгофа
I3 = I1 = 0, 15 мА(2.6.)
І напрямок його протікання також вказано вірно.
Очевидно, що
, (2.7.)
, (2.8.)
і напрямок його протікання є зворотнім до вказаного.
Електрична принципова схема інвертую чого підсилювача з параметрами, отриманими за даними розрахунку і побудованого на ОП наведена на рис б.
Рис. 2.5.2. Розрахункова схема інвертуючого підсилювача
Ззауважимо: оскільки підсилювач призначений для підсилення сигналу напруги постійного струму, то коригуючий конденсатор не встановлюємо.
Потужність що виділяється в резисторах підсилювача, становить
PR=RI2 (2.8.)
Отже,
PR1=1*103(0, 15*10-3)2=2, 25*10-5 Вт.
PR2 = 20*103(0, 15*10-3)2=4, 5*10-5 Вт
PR4 =2*103(1, 5*10-3)2=4, 5*10-3 Вт
Вибираємо резистор типу С2-33 з номінальною потужністю 0, 125 Вт. Бачимо - в схемах на ОП потужність резистора дещо менша, ніж у схемах на транзисторах.
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання
Рішення прийняті по автоматизації технологічних процесів, обумовлені потребами технології

 
 

Цікаве

Загрузка...