WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери УРАЛ-72 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери УРАЛ-72 - Курсова робота

буде становити у всіх даних випадках 1,0.
Загальна тривалість сушіння:
?с ялини = 88 · 1 · 0,68 · 1,29 · 1,15 ·1 = 88,7год. = 3,6д.
?с кедра = 104 · 1 · 0,79 · 1,21 · 1,15 ·1 = 105,6год. = 4,4 доби
?с сосни = 178 · 1 · 0,93 · 1,25 · 1,15 ·1 = 237,9год. = 9,9 доби
?с модрини = 166 · 1 · 0,89 · 1,25 · 1,15 ·1 = 212,9год. = 8,8 доби
?с ум. мат. = 88 · 1 · 0,68 · 1,00 · 1,15 ·1 = 68,8год. = 2,8 доби
Розрахунок тривалості одного обороту камери.
?об.= ?с+0,1д.
де 0,1д. - тривалість завантажувально-розвантажувальних операцій.
для ялини = 3,6д. + 0,1 д. = 3,7 доби
для кедра = 4,4 д. + 0,1 д. = 4,5 доби
для сосни = 9,9 д. + 0,1 д. = 10 доби
для модрини = 8,8 д. + 0,1 д. = 8,9 доби
для ум. мат. = 2,8 д. + 0,1 д. = 2,9 доби
Всі дані по загальній тривалості сушіння пиломатеріалів і заготовок зводимо у таблицю 2.
?
Таблиця 2 ?об. діб 17 3,7 4,5 10 8,9 умовний матеріал
?с доби 16 3,6 4,4 9,9 8,8 2,8
год. 15 88,7 105,6 237,9 212,3 68,8
Ад. 14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ая. 13 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Ав. 12 1,29 1,21 1,25 1,25 1,00
Ац 11 0,68 0,79 0,93 0,89 0,68
Ар. 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
?вих. год. 9 88 104 178 166 88
Категорія режиму сушіння 8 Н Н Н Н Н
Категорія для якості сушіння 7 ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ
Характеристика п/м Вологість Wk 6 10 10 8 8 12
Wn 5 80 70 60 60 60
Ширина п/м 4 150 150 150 150 150
Товщина п/м 3 40 50 70 40 40
Порода 2 ялина кедр сосна модрина сосна
№ п/п 1 1 2 3 4 5
Розрахунок тривалості сушіння пиломатеріалів і заготовок
3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу у об'єм умовного.
Планування роботи сушильної камери на майбутній календарний період у фактичному матеріалі проводити не можливо тому, що протягом року висушується матеріал різних специфікацій і їх величину передбачити не завжди є можливо. Облік та планування роботи камери чи цеху прийнято проводити у умовному матеріалі.
Умовному матеріалу еквівалентні сосни обрізні дошки, товщиною - 40мм., шириною - 150мм., довжиною більше 1м., які висушують по другій категорії якості від початкової вологості 60% до кінцевої - 12%.
Перерахунок об'єму фактичного матеріалу у об'єм умовного розраховуємо за формулою 2.5.1 ст. 46 Г-96:
де, У1 - кількість умовного матеріалу однакової характеристики, м3.
Ф1 - кількість фактичного матеріалу однакової характеристики, м3.
?об. у. - коефіцієнт умовного заповнення для умовного матеріалу(табл. 2.4.2). Г-96. ст.44
?об. ф. - коефіцієнт умовного заповнення для фактичного матеріалу(табл. 2.4.2). Г-96. ст.44
?об.у. - тривалість одного обороту камери для умовного матеріалу(формула 2.1.1, 2.2.1, 2.4.3). Г-96. ст.35
?об.ф. - тривалість одного обороту камери для фактичного матеріалу(формула 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.3). Г-96. ст.35
Загальну кількість умовного матеріалу визначаємо за формулою 2.5.2 ст. 46 Г-96.
?У = У1 1 + У1 2 + У1 3 + У1 4: отже
?У = Уялини 3812 + Укедра 4321 + Усосни 10353 + Умодрини 9203 = 27689м3
Дані перерахунку об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного зводимо у таблицю 3.
?
Таблиця 3 Об'єм пиломатеріалів, м3 У 3812 4321 10353 9203 ?=27689
Ф 3000 3000 3000 3000 ?=12000
?об. у. 0,459 0,459 0,459 0,459
?об. ф. 0,459 0,494 0,541 0,459
?об.у. 2,9 2,9 2,9 2,9
?об.ф. 3,7 4,5 10 8,9
Режим сушіння Н Н Н Н
Категорія якості ІІ ІІ ІІ ІІ
Характеристики пиломатеріалів Вологість, W% Кінцева 10 10 8 8
Початкова 80 70 60 60
Розміри, мм. Д 6000 6000 6000 6000
Ш 150 150 150 150
Т 40 50 70 40
Вид(обрізні, не обрізні) обрізні обрізні обрізні обрізні
Порода Ялина Кедр Сосна Модрина
Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного
4.Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі
Річну продуктивність сушильної камери УРАЛ-72 розраховуємо за формулою
де ?об.у - тривалість камерообороту умовного матеріалу.
?об. у - коефіцієнт обємного заповнення штабеля для умовного матеріалу.
l, b, h - розміри штабеля( довжина, шитина, висота)
m - кількість штабелів в камері, шт.
5.Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
Необхідну кількість сушильних камер для висування річної програми визначають по формулі n = ?Y / Пу
де ?Y - загальна кількість умовного матеріалу м3
Пу - продуктивність однієї камери для умовного матеріалу м3/рік
n = 27689 / 1491,6 = 19 камер
Приймаємо 19 сушильних камер УРАЛ-72 для висушування річної програми 12000 м3 відповідно до заданої специфікації.
6.Вибір розрахункового матеріалу
При проектуванні лісосушильних камер за розрахунковий матеріал беруть як правило соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше ніж 180 мм, початкова вологість близько 80%, кінцева залежить від призначення, якщо в завданні на проектування не має таких дощок то за розрахунковий матеріал беруть той, що найшвидше висихає із заданої специфікації. В цьому випадку камери забезпечують сушіння будь-якого матеріалу, отже за розрахунковий матеріал приймаю ялину з таблиці 2 ПЗ. ст.10
6.1 Визначення маси вологи що випаровується
цей показник розраховується за формулою
де ?б - базисна густина розрахункового матеріалу кг/м3, таблиця 3.2.1 Г-96. ст.
Wn , Wк - початкова та кінцева розрахункового матеріалу - задано в специфікації
6.2 Маса вологи яка випаровується з деревини за тривалість одного оберту камери
де Е - кількість матеріалу який завантажується в камеру; м3
Визначаємо кількість матеріалу який завантажується в камеру
6.3 Маса вологи що випаровується з деревини за 1 секунду визначають за формулою 3.2.4
де ?ср. - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за виключенням тривалості на початковий нагрів ?пр. деревини та кінцеву вологообробку ?кв. Визначають за формулою 3.2.4 Г-96. ст.49
де ?с. - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за формулами 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1:
6.4 Розрахунок маси вологи, яка випаровується за формулою 3.6.2 Г-96. ст.50
де к - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння, приймаємо к-1.2
6.5 Визначення об'єму та маси циркулюючого агента сушіння за формулою 3.5.1 Г-96. ст.58
де ?шт. - розрахункова (задана) швидкість циркуляції агента сушіння, через штабель. В даному випадку 3 м/с. з таблиці.2.1.2.Г-96 ст.34
Fж.п.шт - живий переріз штабеля, тобто це вільна площа, перпендикулярна напрямку рухуагента сушіння в м2, розраховуємо за формулою 3.5.2
С - коефіцієнт повітряного потоку (С=1,2 для камер з рівномірним розподілом агента сушіння, С=1,5 для камер, які не мають пристосування для рівномірної подачі агента сушіння через штабель, С=1,8 для камер ПАП-32, ЦНДІМОД-34 та інші)
?? - коефіцієнт заповнення штабеля по висоті, розраховують за формулою 2.4.9. Г-96 ст.45
де: S - товщина пиломатеріалів, мм.
Sпр. - товщина прокладки - 22мм.
6.6 Визначення маси циркулюючого агента сушіння на 1кг. випаровуваної вологи за формулою 3.5.4 Г-96 ст.59
Отже маса циркулюючого агента сушіння на 1кг. випаровуваної вологи буде складати
Vпр - приведений питомий

 
 

Цікаве

Загрузка...