WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Система організації інструментального господарства на підприємстві - Курсова робота

Система організації інструментального господарства на підприємстві - Курсова робота

санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони).
Раціональне освітлення виробничих приміщень, робочих місць має досить важливе значення, воно полегшує працю, знижує небезпеку травматизму. Освітленість нормується згідно Сніп-ІІ-4-79. Освітлення здійснюється через вікна, при недостатньому освітленні використовується штучне. По СніПу-ІІ-4-79 визначаємо розряд зорової роботи.
Для обміну повітря і забезпечення чистоти використовується приточно-витягнена вентиляція. Через труби діаметром 500 мм виводиться з цеху забруднене повітря, а для попадання чистого повітря в цех з підвітряного боку відкривають пройоми. В системі вентиляції використовують вентилятори осьового типу уЗ-04 і радіальні у4-76.
Культурно-побутові приміщення повинні відповідати стандартним нормам. При перервах в 30 хв їдальня повинна знаходитись 300 метрів від основних приміщень, а при перерві 1 год - 600 м.
Робітники забезпечуються спеціальним одягом за рахунок виробництва, по встановленим нормам на певний період. Спецодяг зберігається в гардеробі. Для покращення умов праці на дільниці розміщений фонтан для пиття води, аптечки першої медичної допомоги закріплені на висоті 1,5 м біля столу контролера ВТК.
Таблиця 5.2.1.
Номенклатура санітарно-побутових приміщень.

п/п Назва приміщення Назва побутового обладнання Норма площі на 1 чол по СНіП Кількість працюючих Всього площі Фактична площа "битовки" м2
1 Гардероб Шафа подвійного розміщення 50х40. Шафа однодверна
2 Душеві сітки
3 Умивальники креми
4 Кімната гігієни кабіни 1х1,45
5 Автомати газ води
Таблиця 5.2.2.
Оптимальні значення метеорологічних умов в робочих зонах виробничих приміщень.
Характеристика приміщень Категорія робіт Період року Темпера-тура ?С Відно-сна воло-гість Швидкість руху повітря
м/с
Приміщення характерні незначними надлишками явної теплоти 23Вт/м2 Середньої важкості холодний 17-19 60-30 найбільше 0,3
теплий 20-25 60-30 0,4-0,6
Таблиця 5.2.3.
Характеристика штучної вентиляції
Приміщення Тип вентиляції (витяжної,
приточної, аідса) Вентиляційне обладнання Кратність повітряного обміну
Цех Приточна Ц3-0,4; Ц4-76 К=3
Таблиця 5.2.4.
Засоби індивідуального захисту працівників
Шкідливий виробничий
фактор Призначення СИЗ Назва СИЗ (марка, характеристика) Професія працюючих
Механічні пошкодження органів зору і дихання Захист органів зору і дихання Окуляри захисні ГОСТ 12.4.003.-74 Наладчики технологічного обладнання
Шум і вібрація Захист органів слуху і внутрішніх Вкладиші (знижують рівень шуму від 5-20 Дб)
Віброзихасні пластини
(захищають робоче місце оператора) Оператори
5.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів монтажу і експлуатації обладнання.
Без строгої трудової і виробничої дисципліни і точного виконання інструкцій по охороні праці неможливе забезпечення безпечних і здорових умов праці, тому охороні праці на усіх ділянках роботи приділяють особливу увагу.
На спроектованій ділянці використовується середнє промислове обладнання. Без використання підйомо-транспортних механізмів, без проведення земляних і бетонних робіт монтаж обладнання не можливий. Для монтажу використовують автокрани, тельферний кран, засоби малої механізації. При роботі з підйомними механізмами особливу увагу треба звертати на стан приладів, обмежувач вантажопідйомності, болтові і зварні з'єднання.
Монтаж штучного освітлення зв'язаний з використанням з напругою до 1000 в. при монтажі освітлення використовують спеціалізовані транспортні пересувні засоби. роботи слід проводити після ознайомлення робітників з технікою безпеки при роботі на висоті, а також обов'язково при виключеному джерелі струму і справним інструментом.
Таблиця 5.3.1.
Технічні міри захисту виявлення потенціальнонебезпечних виробничих факторів
Небезпечний фактор виробничого середовища Спроектований чи вибраний захисний пристрій Технічна характеристика пристрою чи засобу Місце установки на плані чи агрегаті строки використання
Опік під час ізоляційних робіт Індивідуальні засоби захисту Діелектричні рукавиці ТУ-38-40632-72. чоботи резинові діелектричні ТУ-38-1-108-97-70 Місце виявлення
Небезпека електро-травматизму ІЗЗ, заземлення Рукавиці резинові діелектричні ТУ-38-40-632-72 провід чи штирі заземлення Верстати, кран-балка
Пожежна безпека.
Проаналізувавши літературні джерела і можливі причини виникнення пожежі враховуючи пожежну безпеку технологічно процесу згідно СНіП-ІІ 09-02-85 інструментальний цех по пожежній, вибуховій і вибухопожежній небезпеці відноситься до категорії 1В.
При виборі електрообладнання, яке необхідно встановити в приміщенні цеху і за його межами врахову. Степінь пожежної небезпеки цеху.
Таблиця 5.4.1.
Пожежонебезпечні властивості використовуваних засобів і матеріалів.
Найменування речовини Температура Засоби гасіння
Масло 180-240 Піною, вуглекислотою, порошковими речовинами, піском
Таблиця 5.4.2.
Первинні засоби пожежегасіння
Будівельні приміщення, установки Категорія по СНіП Захищена площа, м2 Первинні засоби пожежегасіння
Вуглекисло-тнийвогнегасник Пінний хімічний Ящик з піском Проти по-жежний щит
Цех 1В
Охорона навколишнього середовища
5.5.1. Характеристика і аналіз можливих джерел забруднення навколишнього середовища.
В проектовані й дільниці потенціальними джерелами забруднення навколишнього середовища будуть: пари масел, МОР, залишки безпеки, погано очищена побутова і промислова вода.
Таблиця 5.5.1.
Характеристика викладів в атмосферу.
Виробни-цтво Назва стаціонарних джерел виділення шкідливих речовин Назва викидів шкідливих речовин ПОК м2/м3 Характеристика джерел викиду Об'єм газопові-тряної суміші на виході джерела % вміст шкідли-вих речовин в викидах
Висота, м Діаме-тр, м
Деревообробне Котельні Сома, дм 5 1,5 1 0,1 20
Промислові води Хімічні і механічні домішки Хім.. і мех.. домішки 10 до 3 30
В повному виробництві передбачені екологічно чисті технологічні процеси і обладнання, ефективні установки очистки газу. Всі джерела викидів цехів обладнані мокрими тепловловлювачами типу ПВМ. Розробляється питання очистки зимових газів котелень.
2.2. Заходи по впровадженню твердосплавного інструмента.
Використання твердосплавного інструмента являється ефективним методом економії робочого часу і матеріальних ресурсів. Використання твердого сплаву позволяє в десятки раз підвищити стійкість дереворізального інструмента і поліпшує якість обробки деталей. Досвід експлуатації таких інструментів на д/о підприємствах показав високу ефективність їх застосування на масових операціях, особливо при обробці кленят деревини, плит і пластинів.
Крім того, ефективність твердосплавного інструмента в значній мірі залежить від технологій його виготовлення і підготовки до роботи. Весь технологічний процес по виготовленню інструмента з пластинами твердого сплава потребує великих трудозатрат при підготовці його до роботи і складається з трьох етапів: підготовчий (виготовлення корпусів, вибір і підготовка пластин твердого сплаву), закріплення пластина на корпусі, обробка інструмента з ціллю получення кінцевих лінійних і путових параметрів.

 
 

Цікаве

Загрузка...