WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект лісопильного цеху по випуску пиломатеріалів хвойних та МП “Городенка” Городенківського району - Курсова робота

Проект лісопильного цеху по випуску пиломатеріалів хвойних та МП “Городенка” Городенківського району - Курсова робота


м/хв
14. Навісний роликовий транспортер ПРДП-5
15. Скрепковий транспортер для опилок і тріски. ТОЦ16-5
2.11. Специфікація обладнання.
Таблиця 10
Специфікація обладнання
Назва обладнання К- ть
шт. Марки моделі Ширина мм Довжина мм Загал. поту-жність на верстат вт Поту-жність верста-тів
вт Площа під верстати
м3 Загальна площа під обладна-ння м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лісопильна рама 1 2Р75-1 2750 2900 107,7 107,7 7,975 7,975
Лісопильна рама 1 2Р75-2 2820 2820 120,08 120,08 6,345 6,345
Круглопилкові верст. 1 Ц2К-М 1450 4800 6,96 6,96
Круглопилкові верст. 1 СБ 8 2350 3000 104 104 7,05
Обрізний верстат 2 Ц2Д-ІФ 2200 2340 5,178 10,296
Торцювальний верстат 2 УПА-40 685 2500 - - 1,7125 3,425
Рубильна машина 2 МРГ-19 1760 3225 70 140 5,656 11,325
Сито 2 СЦ-120 2675 4900 4,5 9,0 13,1 26,2
Лісоконвеєр 2 БА-60 1900 6195 17 34 11,75 23,5
Складувач колод 2 СБР-75 2200 5200 3 3 11,44 22,88
Наложувач колод 1 - 4000 7500 - - 30 30
Візки 2 ПРГ-8 1105 3085 4,7 9,4 3,4 6,5
Транспортер після рами 1-го ряду 1 ПРД-63 5590 2368 4,5 4,5 5,828 5,825
Брусо-перекладчик 2 ПРД8-80 2460 3053 3 6 17 34
Маніпулятор 2 ПРДП-63 6100 8820 8 16 15,876 31,8
Рольганг зор-2-го ряду 2 ПРДП-63 10865 10865 2,8 5,6 27,1 94,2
Поперечний ланцюговий транспортер 1 ТЦП-5 6100 7000 4 4 42,7 42,7
Продовження табл. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Роликовий транспортер з необрізним верстатом 2 РЦ2Д-7 480 8530 1,6 1,6 4 8
Повзд. стріч. трансп. 3 КСЛ4040 400 25000 4 12 10 30
Поперечний транспортер 1 ТЦП-5 10902 7000 2,8 2,8 7,42 7,42
Передвестатний стіл обрізного верстата 2 ВЦ2Д-7 530 5220 - - 2,7 5,5
Навісний роликовий транспортер 6 ТОЦ16-5 1100 8000 6,5 39,0 8,8 52,8
Поперечний збірний транспортер 1 ТЦП-10 7000 11100 5,5 5,5 77,7 77,7
Скрепковий 1 ТОЦ 16-5 1755 41370 6,5 6,5 72,6 72,6
Всього 519,0
2.12 Площа цеху
м3 (47)
м2 - площа на проїзд і проходи
Fзм = n · H = 4 · 25 = 100 м2
де n - необхідна кількість обладнання для заготовки, правки, проковка, плющениця, нарізання і ін;
Н = 20...25 м3 - парна на одне робоче місце;
Fпоб.пр. - площа побутових приміщень.
Fпоб.пр. = 0,5 · F0 = 0.5 · 519 = 259,5 м2
Довжина цеху
м.
де в - ширина цеху, в = 24 м;
На кресленні довжина цеху рівна = 67,5 м.
2.13 Розрахунок електроенергії на освітлення в цеху
Таблиця 11
2.13.1Розрахунок електроенергії на освітлення в цеху
Назва приміщення Площа м3 Осві-тле-ння Пито-
ма но-рма освітлення Устано-влення потужності освітленнкВт/м2 Кое-фі-ціент запи-ту Нео-
бхідна потрі-бність Різна кількість годин Річна потреба електро-енергії
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лісопил. цех
1293,75 50 13 232,875 0,8 186,3 149,04 27766,2
Побут. приміщення. 259,5 40 15 38,9 0,8 31,14 2491,2 77576,0
Заточні майстерні 100 50 18 15 0,8 14,4 2530 6497396
Всього 6497396
2.14 Розрахунок електроенергії на виробничі потреби
Таблиця 12
2.14.1 Розрахунок електроенергії на виробничі потреби
Назва обладнання К- ть
Ве-рста-тів Марки моделі Загальна потужність кВт Необхі-дна потужні-сть Коефі-цієнт запасу Необхі-дна поту-жність кВт Кількі-сть годин роботи електроенергії Річна програма елктро-енергії кВт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лісопильна рама 1 2Р75-1 107,7 107,7 0,4 93,88 3930 169304,4
Лісопильна рама 1 2Р75-2 120,08 120,08 0,4 48 3930 188760,0
Обрізний верстат 2 Ц2Д-190 95 190 0,4 76 3930 298680
Торцювальний верстат 2 ЦПА-МРГ-18 45 90 0,4 36 3930 141480
Рубильні машини 2 МРГ-18 70 140 0,4 56 3930 220080
Сотрувальне сито 2 СЩ-170 10 20 0,4 8 3930 31440
Лісоконвеєр 2 БА-60 17 34 0,4 13,6 3930 53448
Скидувач 2 СБР-75 3 6 0,4 3,76 3930 14776,8
Брусопере-кладчик 2 БрП-80 3 6 0,4 2,4 3930 53448
Рольганг перед ролою 2.розр. 2 ПРД8-80 8 13 0,4 6,4 3930 25152
Поперечний ланцюговий транспортер 1 ТЦП-5 4 4 0,4 1,6 3930 6288
Навісний транспортер 6 ТОЦ26-5 6,5 39 0,4 15,6 3930 61308
Поперечний збірний транспортер 1 ТЦП-10 5,5 5,5 0,4 2,2 3930 8646
Скрепковий транспортер 1 ТОЦ16-5 7 7 0,4 2,8 3930 11,004
Круглопи-лковий верст. 1 Ц2К-М 37 37 0,4 14,8 3930 58164
Круглопилко-вий верстат 1 СБ-8 104 104 0,4 41,6 3930 163488
Ребровий верстат 1 ЦР-4 95 95 0,4 38 3930 149340
Всього 1655601,8
2.15 Правила планування цеху
1. Товщина стіни 500 мм;
2. Ширина вікон кратна 300 мм і дорівнює 4500 мм;
3. Віддаль від колонками 6 м;
4. Віддаль від торц 9 до рами 1,5-2 м;
5. Віддаль між рамами І-ІІ ряду 13 м;
6. Віддаль між рамою ІІ ряду обрізним верстатом 10 м;
7. Відстані між обрізним і торцювальним верстатами 16 м;
8. Віддаль між потоками 3-4 м;
9. Поперечний ланцюговий транспортер - ширина по технічній характеристиці або довжині дошки;
10. Віддаль між стіною і верстатом 0,8 м;
11. Віддаль між транспортерами 1,5-3 м;
12. По довжині цеху через 50 м робиться підвальний вихід;
13. По ширині цеху ставляться переходи на транспортери.
14. Всі верстати нумерується і ставиться в позиції у відповідності до спеціалізації і технологічного процесу.
2.16 Технологічний процес
колоди по лісоконвеєру поступають на рольган, де вони обмінюються і складаються на поперечний ланцюговий накопичувач. З цього накопичувача колоди поступають перевальні візки направляються на розпилювання на раму.
Після розпилювання бруса на лісопильній рамі, дошки по рольгангу і транспортерах поступають на обрізний верстат, а потім на торцювальний верстат, повздовжній транспортер і дальше на сортувальну площадку.
Дошки, які утворюються після розпилювання на лісопильних рамах по транспортерах поступають на повздовжній транспортер, далі на торцювальний верстат.
3. Економічна частина
3.1 Баланс робочого часу робітника
Таблиця 13
3.1.1 Баланс робочого часу робітника
Елементи робочого часу Одиниці виміру Показники
1 2 3
1. Календарний фонд часу дні 365
2. Неробочі дні, в тому числі:
2.1 Святкові
2.2. Вихідні -ІІ-
-ІІ-
-ІІ- 105
8
97
3. Номінальний фонд часу -ІІ- 260
4. Неявки на роботу, в тому числі:
4.1 Чергові відпустки додаткові
4.2 Декретні відпустки
4.3 Відпустки на навчання
4.4 Неявка по хворобі
4.5 Виконання службових обов'язків -ІІ-
-ІІ-
-ІІ-
-ІІ-
-ІІ-
-ІІ- 33
25
3
1
3
1
5. Ефективний фонд часу -ІІ- 227
6. Номінальна тривалість зміни дні 8
7. Внутрішня витрата часу -ІІ- 0,1
8. Середня тривалість зміни -ІІ- 7,9
9. Ефективний фонд часу робітника -ІІ- 1793,3
3.2 Розрахунок основних робітників
Таблиця 14
3.2.1 Розрахунок основних робітників
Назва обладнання К-
ть Назва К-ть роб. в зміну К-ть роб. біля 1 верстату К-ть робочих в 2 змінах Змі-нність Річна к-ть робочих днів Річна к-ть людо.
змін Сере-дня к-ть робоч. днів Розря-ди

 
 

Цікаве

Загрузка...