WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу відділення личкування щитових деталей шафи для одягу і білизни - Контрольна робота

Розробка технологічного процесу відділення личкування щитових деталей шафи для одягу і білизни - Контрольна робота

ВК Еталон -
10.2 Личкувати паз крайок 1890 1050 20 Прикату-вальні вальці Візуально -
10.3 Зняти праволичківки крайок і зменшити ребро 1890 1050 17 - Калібер -
10.4 Віпиляти поперечні краї 1840 1050 17 - - -
10.5 Личкувати поперечні краї 1840 1050 20 Прикату-вальні вальці візуально -
10.6 Зняти провиси і поменшити ребро 1840 1050 17 - Калібер
візуально -
11. Висвердлити отвори св П-2,
св А-2 сверла калібер -
12. Шліфувати площину Шл К6-2 Шліф-шкурка еталон №8-6
13. Контрольякості 1840 1050 17 Р.М. - візуально -
3. Заходи з охорони праці
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Знання основ охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів є одним з важливих факторів запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням і ліквідації їх.
Незалежно від професії і кваліфікації, всі робітники на підприємстві навчаються безпечним прийомам праці на інструктажах.
За характером і часом проведення, інструктаж поділяється на вступний, перемінний (на робочому місці), повторний, позаплановий, поточний. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Держкомітет України з ядерної та радіаційної безпеки: органи державного пожежного нагляду: управління пожежної охорони, Міністерство внутрішніх справ України, органи та заклади санітарно-епідеміологічних служб Міністерства охорони здоров'я України. Навчання в професійно-технічних навчальних закладах щодо інструктажу, включає теоретичний курс, а також практичні заняття в навчальних майстернях (цехах) під керівництвом майстра виробничого навчання або на робочих місцях базового підприємства під керівництвом висококваліфікованого робітника, бригадира або іншого спеціаліста, який має відповідну підготовку. При вивченні кожної теми, потрібно користуватись вимогами ССБП (системи стандартів безпечної праці).
Виробничою травмою вважають раптове ушкодження організму робітка при виконанні трудового процесу на виробництві. Сукупність обставин і причин, які спричинили цю травму, називають нещасним випадком. Для запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві ведеться розслідування, обмін та аналіз їх згідно з Положенням, за яким всі підприємства повинні розслідувати нещасті випадки, які сталися на їхній території або за її межами під час виконання роботи за завданням адміністрації, а також при доставці робітників або службовців на місце роботи на транспорті підприємства. На всі, без винятку, нещасні випадки, незалежно від порядку розслідування їх, слід складати акти за формою Н-1.
До території підприємства повинні ставитись усі вимоги будівельних норм і правил (СНиП), які стосуються їх експлуатації. Виробничі приміщення підприємства повинні відповідати вимогам будівельних норм.
У повітрі робочої зони приміщень меблевих цехів концентрація деревного пилу не повинна перевищувати 6 мг/с3. При наявності великої концентрації застосовують респіратор.
Техніка безпеки при роботі на гідравлічних пресах:
Працювати можна тільки на справному пресі при справних контрольновимірювальних приладах,
не можна завантажувати пакет під час піднімання плит преса,
виштовхують личковані з преса тільки за допомогою спеціальних виштовхувачів,
не ремонтують прес при наявності гідравлічного тиску і при ввімкнених електродвигунах, при зупиненні преса або у перерві в роботі підіймальні столи потрібно опускати до упору,
не можна затягувати гайки і гвинти деталей, які перебувають під тиском,
по закінченню роботи преса, електродвигун і систему керування відключають від мережі,
працювати на пресі можна тільки при наявності приливно-витяжної вентиляції для видалення шкідливих парів, що утворюються при гарячій поляризації смоляних клеїв,
оскільки робочою рідиною є масло, слід особливу уваги приділяти протипожежній безпеці.
Кожен виробник повинен знати правила пожежної безпеки і суворо дотримуватися їх. Тому всі робітники і службовці відразу ж, після того як їх прийняли на роботу, проходять інструктаж з пожежної безпеки. Крім того, для підвищення знань робітників і службовців щороку на підприємствах проводять техмінімум з пожежної безпеки, а в цехах та на складах вивішують відповідні інструкції.
Вступні інструктажі проводить інженер з охорони праці (техніки безпеки) або особа, яка виконує його обов'язки, з усіма прийнятними на роботу працівниками незалежно від освіти, стажу роботи за даною професією. Проводить його в кабінеті з охорони праці, або в спеціально обладнаному приміщенні.
Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма прийнятими на підприємство учнями, студентами, робітниками, які виконують первинний інструктаж за інструкцією з охорони праці з кожним робітником індивідуально. Після первинно інструктажу і перевірки знань усі робітники протягом 2-5 змін працюють під наглядом майстра, після чого оформляється допуск до їх самостійної роботи, який фіксується датою і підписом інструктую чого в журналі реєстрації (особистій карточці інструктованого).
Повторний інструктаж проводять з усіма працюючими, незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи, не рідше, ніж через 6 місяців, індивідуально або з групою місці, знань, правил і інструкції з охорони праці.
Позаплановий інструктаж проводять при: зміні правил з охорони праці і технологічного процесу, зміні або модернізації обладнання, пристроїв і інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку праці, порушений робітниками вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травм, аварії, вибуху чи пожежі, перервах в роботі для робіт, які відповідають підвищеним вимогам безпеки праці, більше ніж на 30 календарних днів, а для решти - 60 днів. Його проводять індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці в обсязі первинного інструктажу.
Поточний інструктаж проводять перед виконанням робіт, на які оформляється наряд-допуск робітника, який одержав інструктаж, робітник, який показав незадовільні знання до роботи не допускається. Він зобов'язаний пройти інструктаж заново.
Список використаних джерел
1. В.П.Бухтияров "Технология производства мебели". - М., 1987.
2. І.М.Заяць "Технологія столярно-меблевого виробництва". - Л., 1999.
3. С.С.Шумега "Технологія виготовлення художніх меблів". - К., 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...