WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок теплової схеми і уста-ткування блоку 300 МВт - Курсова робота

Розрахунок теплової схеми і уста-ткування блоку 300 МВт - Курсова робота

м3/кг;
Теоретичний об'єм водяної пари:
VH2O = 0,0124 (9 HP + WP) + 0,0161 V0 =
= 0,0124 (9 2,8 + 18) + 0,0161 3,75 = 0,596 м3/кг;
Загальний об'єм газів:
V = Vсг + VH2O = 5,171 + 0,596 = 5,767 м3/кг;
Ентальпія газів:
Iух = [ (ViCi)] tух = (VRO2 CRO2 + VR2 CR2 + VH2O CH2O + V CB) tух.
Об'ємна теплоємність сухих газів, водяної пари та повітря при tух = 130 C, кДж/(м3 гр): CRO2 = 1,8; CR2 = 1,3; CH2O = 1,52; CB = 1,3.
Iух = (0,701 1,8 + 2,97 1,3 + 0,596 1,52 + 1,5 1,3) 130 = 1037,2 кДж/кг.
Задача № 2. (№2, стор. 46).
Водяний пар з початковим тиском р1 = 3 МПа та ступенем сухості х1 = 0,95 надходить в пароперегрівач, де його температура підвищується на t; після перегрівача пар ізотропно розширюється в турбіні до тиску р2. Визначити (по hs - діаграмі) кількість теплоти (на 1 кг пара), підведеної до нього в пароперегрівачі, роботу циклу Ренкіна та ступінь сухості пара х2 в кінці розширення. Визначити також термічний ККД циклу. Визначити роботу циклу і кінцеву ступінь сухості, якщо після пароперегрівача пар дроселюється до тиску р1'. Дані, необхідні для вирішення задачі, вибрати з таблиці 14.
t, C p2, кПа p1', МПа
235 3,0 0,50
Розв'язок:
і0 = 2635 кДж/кг; t1' = 140 C;
tпп = t1' + t = 140 + 235 = 375 C;
iпп = 3240 кДж/кг;
qпп = iпп - i0 = 3240 - 2635 = 605 кДж/кг;
x2 = 0,912; iK = 2340 кДж/кг;
l = iпп - iK = 3240 - 2340 = 900 кДж/кг;
tK' = 24 C;
iK' = CPB tK' = 4,2 24 = 100,8 кДж/кг;
q = iпп - iK' = 3240 - 100,8 = 3139,2 кДж/кг;
у = l /q = 900 /3139,2 = 0,29.
Pдр = 0,5 МПа; iKдр = 2300 кДж/кг; х2др = 0,9.
lдр = iпп - iКдр = 3240 - 2300 = 940 кДж/кг.
Задача № 5. (№4, стор. 50).
Визначити діаметр циліндру і ход поршня чотирьохтактного .ДВЗ по відомим значенням ефективної потужності , середнього індикаторного тиску, механічного ККД , кількості обертів двигуна і відношення . Розрахувати годинну і ефективну питому витрату палива, якщо індикаторний ККД двигуна , а нижча теплота згоряння МДж/кг. Вихідні дані, необхідні для розв'язку задачі, наведені в таблиці.
№ варіанту Ne, кВт n, об/хв pi, кПа z i м S/D
00 100 2100 600 4 0,38 0,81 0,95
Розв'язок:
Робочий об'єм циліндра:
Витрата палива:
де - індикаторна потужність:
Ефективна питома витрата палива:
Задача № 7. (№3, стор. 47).
По горизонтально розташованій металевій трубі [ = 20 Вт/(м К)] зі швидкістю тече вода, яка має температуру tв. зовні труба охолоджується оточуючим повітрям, температура якого tпов, тиск 0,1 МПа. Визначити коефіцієнти тепловіддачі 1 і 2 відповідно від води до стінки труби та від стінки труби до повітря; коефіцієнт теплопередачі та тепловий потік q1, віднесений до 1 м труби довжини труби, якщо внутрішній діаметр труби дорівнює d1, а зовнішній - d2. Дані, необхідні для розв'язку задачі, вибрати з таблиці 15.
№ варіанту tв, С , м/с tвоз, С d1, мм d2, мм
00 200 0,42 18 190 210
Розв'язок:
Лінійний тепловий потік:
- коефіцієнт теплопередачі, для циліндричної стінки:
Критерій Рейнольдса для води:
; .
Так як то . Критерій Прандтля = 1,05.
Для знаходження 1 знайдемо добуток Gr Pr.
Для повітря з t = 18 С: Pr = 0,7; V = 13,6 10-6 м2/с;
= 2,46 10-2 Вт/(м град).
;
= 1/T; t tВ - tПОВ = 120 - 18 = 102 C;
Gr Pr = 0,7 127,5 106 = 89,25 106; (Gr Pr) 109;
Nu = 0,5 (Gr Pr)0,25 (Pr /Prст)0,25 = 0,5 (89,25 106)0,25 (0,7 /1,05)0,25 = 52,5.
102 = 416,364 Вт/м.
Задача № 6.
Із ємності при температурі Т = 470 К і тиску р1 = 30 бар витікає 1 кг кисню через сопло, яке звужується, в середовище із тиском р2 = 20 бар. Визначити швидкість витікання і масову витрату кисню (кг/с), якщо площа вихідного сопла f = 30 мм.
Розв'язок:
Співвідношення тисків:
Початковий об'єм:
Швидкість витікання:
Масова витрата кисню:
12. Висновки
В даній курсовій роботі на тему "Розрахунок теплової схеми і устаткування блоку 300 МВт" було виконано розрахунки в таких обсягах:
1. Розраховано процес розширення пари в турбіні:
i0 = 3450 кДж/кг; iпп = 3670 кДж/кг;
i1 = 3100 кДж/кг; = 3028,8 кДж/кг;
i2 = 3028,8 кДж/кг. = 2941 кДж/кг;
i3 = 3430 кДж/кг; = 2343,76 кДж/кг;
i4 = 3190 кДж/кг;
i5 = 3040 кДж/кг;
i6 = 2941 кДж/кг.
i7 = 2820 кДж/кг;
i8 = 2730 кДж/кг;
i9 = 2610 кДж/кг.
2. Розраховані термодинамічні параметри підігрівників живильної та сітьової води.
3. Виконано тепловий розрахунок теплофікаційної установки:
tосв=70°C
tпсв= =150°C
=73°C
=120°C
t'пб= t'4 = 165°C
t'об= t'6 = 125°C
= i4 = 3190 кДж/кг
= i6 = 2940 кДж/кг
GСВ = 44,643 кг/с.
= 504 кДж/кг;
= 630 кДж/кг;
= 693 кДж/кг.
GПБП = 2,253 кг/с.
= 306.6 кДж/кг;
= 525 кДж/кг.
GОБДР = 5,744 кг/с.
GОБП = 3,491 кг/с.
iосв= 294 кДж/кг.
iОДДР = 427,071 кДж/кг.
tОДДР = 101,7 C.
4. Визначено витрати пари на підігрівники живильної води:
GПГ = 264 кг/с.
GП1 = 10,974 кг/с; GП2 = 3,215 кг/с; GП3 = 5,289 кг/с;
GП4 = 7,476 кг/с; GП5 = 4,106 кг/с; GП6 = 6,845 кг/с;
GП7 = 17,718 кг/с; GП8 = 24,63 кг/с; GП9 = 14,316 кг/с.
5. Зроблено тепловий розрахунок турбоприводу живильного насосу:
Рж.н. = 35,05 МПа; 12,337 МВт.
12,589 МВт; 23,488 кг/с.
6. Визначено потужність турбіни та електричного генератора:
Nтурб= 351,6 МВт; Nег = 327,5 МВт.
7. Визначено техніко-економічні показники блоку:
N = 292,06 МВт;
.
8. Проведено конструкторські та гідравлічні розрахунки бойлерів ТФУ:
;
9. Виконано розрахунок конденсаційної установки:
м2; ;
; кВт.
10. Як додаток до курсової роботи розв'язано типові задачі.
13. Список використаної літератури
1. Балахонцев Е.В., Верес А.А. Теплотехника: Методические указания (с программой) и контрольные задания для студентов - заочников инженерно-технических специальностей. - М.: Высш. шк., 1986. - 62 с.
2. Головченко О.М., Налбандян Д.Б. Ігрове проектуванняенергетичного обладнання: Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей. - К.: УМК ВО, 1988. - 233 с.
Рис. 1. Технологічна схема ТЕС.
П - повітря; ЕЕ - електроенергія;
ПГ - паливне господарство; ПП - підготовка палива;
ДВ - дуттьовий вентилятор; ПГ - парогенератор;
ДГ - димові гази; ПУ - пилоуловлювачі;
ДС - димосос; ДТр - димова труба;
БГ - багерні насоси; ПВ - пилошлаковідвал;
ГП - гострий пар; Т - турбіна;
ГТ - головний трансформатор; ЕГ - електрогенератор;
КР - конденсатор; ВО - водоохолоджувач;
ЦН - циркуляційний насос; КН - конденсатний насос;
ТФУ - теплофікаційна установка; ХВО - хімводоочистка;
ПНТ - підігрівач низького тиску; Д - деаератор;
ПВТ - підігрівач високого тиску; ЖН - живильний насос;
ВРП - відкритий розподільчий пристрій; ЖВ - живильна вода.

 
 

Цікаве

Загрузка...