WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок теплової схеми і уста-ткування блоку 300 МВт - Курсова робота

Розрахунок теплової схеми і уста-ткування блоку 300 МВт - Курсова робота


Перше наближення по температурі стінки:
Температура конденсату:
Температурна різниця "пара-стінка":
Комплекс A:
Коефіцієнт тепловіддачі:
Термічний опір:
Коефіцієнт теплопередачі:
Поверхня теплообміну:
Друге наближення по температурі стінки:
Третє наближення по температурі стінки:
Четверте наближення по температурі стінки:
П'яте наближення по температурі стінки:
Загальна довжина труб:
Розрахункова довжина труб одного ходу:
Довжина труб, зайнятих перегорожами і трубними дошками:
Максимальний радіус гину труби:
Максимальна довжина труб:
Довжина прямої ділянки труби:
Швидкість в патрубку:
Число Рейнольдса:
Коефіцієнт: Коефіцієнт втрат патрубка:
Втрати по всій довжині:
Гідравлічні втрати в патрубках:
Коефіцієнт втрат по трубках: Сумарні втрати по трубах:
Гідравлічний опір труб поверхні теплообміну:
Сумарні втрати:
Зміна потужності сітьових насосів:
Затрати на виробку електроенергії на замінюючій електростанції:
Капіталовкладення в сітьові підігрівники:
Втрати на сітьові підігрівники:
Сумарні затрати:
10. Розрахунок конденсаційної установки
Загальні початкові дані:
Таблиця 11.1
Величина Позначення Значення
Тиск пари, ата Рп 0,06
Температура пари, С tк 35,85
Питомий об'єм пари, м3/кг Vп 30
Температура води на вході, С t1 12
Число ходів води Z 2
Швидкість води, м/с 2
Кількість конденсаторів N 1
Зовнішній діаметр трубок, мм dн 28
Внутрішній діаметр трубок, мм dвн 26
Коефіцієнт заповнення трубної дошки тр 0,3
Активна довжина труби, м Lакт 8,9
Коефіцієнт чистоти трубок з 0,8
Коефіцієнт похибки методу розрахунку коефіцієнта теплопередачі 0,9
Питома вартість системи техводопостачання, грн./(м3/год) Cтвс 16
Питома вартість поверхні теплообміну, грн./м2 CК 28
Питома вартість енергії приводу циркуляційних насосів, коп./(кВт год) Сц.н. 1,3
Питома вартість землі, грн./(м2 год) Cсх 0
Висота підйому води циркуляційним насосом, м H 10
Коефіцієнт поправки на парове навантаження d 1
Коефіцієнт похибки методу розрахунку коефіцієнта теплопередачі 0,9
Дані, знайдені в п.3: iп = iк = = 2343,76 кДж/кг.
Витрата пари на конденсатор, знайдена в п.8:
GK = G9 = 163,687 3600 = 589273,2 кг/год.
Коефіцієнт поправки на температуру:
Коефіцієнт поправки на число ходів:
Коефіцієнт поправки на швидкість води:
Коефіцієнт теплопередачі:
Комплекс:
Кратність охолодження:
Масова витрата охолоджуючої води:
Нагрів води:
Температура води на виході:
Температурний напір:
Середній температурний напір:
Теплота, що передається:
Поверхня теплообміну:
м2.
Питоме парове навантаження:
dк = Gк /Fк = 589273,2 /8206 = 71,814 кг/(м2 год).
Кількість труб:
шт.
Діаметр трубної дошки:
м.
Гідравлічний опір:
Паровий опір:
Відношення
Потужність циркуляційних насосів:
кВт.
Активна площа водосховища:
км2.
Витрати на техводопостачання:
грн./рік.
Витрати на конденсатори:
грн./рік.
Витрати на електроенергію насосів:
грн./рік.
11. Додаток
Задача № 1. (№ 1, стор. 45).
Газ - повітря з початковою температурою t1 = 27 С стискається в одноступеневому поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2. Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчиком політропи n. Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцеву температуру газу t2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичну потужність компресора, якщо його паропродуктивність G. Подати зведену таблицю. Дані, необхідні для розв'язку задачі, вибрати з таблиці 13. Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури.
№ варіанту t1, С n G, кг/год р1, МПа р2, МПа
00 27 1,25 300 0,1 0,9
T2, Q, N - ?
Розв'язок:
1). Ізотермічний процес. t1 = t2 = 27 C; U = 0;
Дж/кг;
Дж/кг;
Вт;
Дж/(кг гр);
Потужність приводу:
Вт.
2). Адіабатичний процес. ; kповітря = 1,4; q = 0.
K;
Дж/кг;
Дж/кг;
кВт.
3). Політропний процес. ;
K;
Дж/кг;
Дж/кг;
Дж/кг;
Вт;
Вт.
Зведена таблиця:
Процес Т2, К q U l S Nпр, кВт
кДж/кг
Ізотерм. 300 189,2 0 -189,2 -0,63 -15,7
Адіабат. 562 0 187,9 -187,9 0 -21,9
Політроп. 465,5 -71,2 118,7 -189,9 -0,189 -19,8
Задача № 4, (№4, стор. 47).
Визначити поверхню нагріву рекуперативного газоповітряного теплообмінника при прямоточній та протиточній схемах руху теплоносіїв, якщо об'ємна витрата повітря, що нагрівається при нормальних умовах Vн, середній коефіцієнт теплопередачі від продуктів згоряння до повітря К, початкові і кінцеві температури продуктів згоряння та повітря відповідно t'1, t''1, t'2, t''2. дані необхідні для вирішення задачі, вибрати з табл. 16.
№ варіанту VH, м3/год K, Вт/(м2 К) t'1 C t''1 C t'2 C t''2 C
00 1000 18 600 400 20 300
Розв'язок:
Поверхня нагріву, м2:
Масова витрата повітря:
Теплоємність повітря: Срп = 1,03 кДж/кг;
Потік тепла від газу до повітря:
Q = Cpп mп tп = 1,03 0,215 (300 - 20) = 62 кВт;
Середня логарифмічна різниця температур:
а). Прямоток:
а). Протиток:
Задача № 3. (№1, стор. 48).
Задано паливо та паропродуктивність котельного агрегату D. Визначити склад робочої маси палива та його найменшу теплоту згоряння, спосіб спалення палива, тип топки, значення коефіцієнта надлишку повітря в топці т та на виході з котлоагрегату ух по величині присоса повітря по газовому тракту ( ); знайти необхідну кількість повітря для згоряння 1 кг (1 м3) палива і об'єми продуктів згоряння при ух, а також ентальпію газів при заданній температурі tух. Вихідні дані, необхідні для розв'язку задачі, прийняти з табл. 17.
Вказівка. Елементарний склад і нижча теплота згоряння палива, а також рекомендації щодо вибору топки і коефіцієнта надлишку повітря в топці приведені в додатках 5-8 методичних вказівок.
№ варіанту Вид палива D, т/год tух, C
00 Челябінське вугілля Б3 (буре) 160 0,15 130
Розв'язок:
WP = 18; AP = 29,5; SP =1; CP = 37,3; HP = 2,8;
NP = 0,9; OP = 10,5; =13,9 МДж/кг.
Тип топки - шахтно-млинова.
Коефіцієнт надлишку повітря в топці: Т = 1,25.
Коефіцієнт надлишку повітря за котлом: = Т + = 1,25 + 0,15 = 1,4.
Теоретична кількість повітря:
V0 = 0,089 CP + 0,265 HP + 0,033 (SP - OP) =
= 0,089 37,3 + 0,265 2,8 + 0,033 (1 - 10,5) = 3,75 м3/кг;
Об'єм надлишкового повітря:
V = ( - 1) V0 = (1,4 - 1) 3,75 = 1,5 м3/кг;
Теоретичний об'єм трьохатомних газів:
VRO2 = 0,0186 (CP + 0,375 SP) = 0,0186 (37,3 + 0,375 1) = 0,701 м3/кг;
Теоретичний об'єм двохатомних газів:
VR2 = 0,79 V0 + 0,008 NP = 0,79 3,75 + 0,008 0,9 = 2,97 м3/кг;
Дійсний об'єм сухих газів:
Vсг = VRO2 + VR2 + V = 0,701 + 2,97 + 1,5 = 5,171

 
 

Цікаве

Загрузка...