WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об’єм 40 000 замовлень (дипл - Реферат

Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об’єм 40 000 замовлень (дипл - Реферат

розділі визначаються такі показники:
" фонд заробітної плати за категоріями працюючих, а також всього персоналу;
" середньомісячна віробітка одногопрацюючого та одного основного робітника;
" середньомісячна заробітна плата працюючого та одного основного робітника;
" питома вага річного фонду заробітної плати в обсязі реалізації послуг.
Чисельність персоналу, зайнятого на даному підприємстві складається з робітників (основні і допоможні). Чисельність основних робітників розраховується на основі трудоємкості робіт і корисного фонду рабочого часу. Корисний фонд робочого часу розраховується за допомогою таблиці№5 балансу робочого часу.
Дані по розрахунку чисельності основних робітників беремо з таблиці№ 4 розрахункової частини дипломного проекту:
" фотограф 5 розряду 3 чоловіка;
" лаборант 4 розряду 1 чоловік.
" лаборант 3 розряду 1 чоловік
Оскільки виконання робіт проводиться на чорно-білих фотоматеріалах і потребує високої кваліфікації основних робітників лише на окремих ділянках робіт таких як зйомка і друк, то фотографів беремо п'ятого розряду, лаборантів по друку проекційним способом - 4 розряду, на промивку і сушку лаборанта 3 розряду.
4.3. Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу підприємства.
Фонд заробітної плати розраховується за категоріями працюючих на підприємстві, окремо розраховується річний фонд заробітної плати основних і допоможних робітників.
1. Для фотографів оплата праці у відсотках від обсягу реалізації послуг (таблиця 10):
" норматив оплати праці дорівнює 7,7%,
" розмір премії дорівнює 20%
2. Для іншіх основних робітників оплата буде проводитись за відрядними розцінками, розрахованими на кожну технологічну операцію (таблиця 11).
3. Для допоміжних робітників оплата праці здійснюється за їх ставкою, та премією (таблиця 13).
Всі розрахунки по заробітній платі персоналу зводимо в таблицю 14.
Таблиця 10. Розрахунок прямого фонду заробітної плати фотографів
Кількість Річний обсяг реалізації без ПДВ, грн. Норматив оплати праці, % Прямий фонд заробітної плати, грн.
3 150 000 7,7 11 550,00
Таблиця 11. Розрахунок прямого фонду заробітної плати інших основних робітників
Вид роботи Розряд робіт Годинна тарифна ставка, грн Обсяг робіт, шт Норма часу на одиницю, хв Пряма заробітня плата, грн
На одиницю виміру На весь обсяг
Друк проекційним способом: 4
9х12 осн 2,10 20 000 1,14 0,0399 798,00
9х12 дод 2,10 40 000 0,72 0,0252 1 008,00
13х18 осн 2,10 10 000 1,63 0,0571 571,00
13х18 дод 2,10 10 000 1,41 0,0494 494,00
18х24 осн 2,10 10 000 2,18 0,0763 763,00
18х24 дод 2,10 10 000 1,49 0,0522 522,00
Промивка 3
9х12 1,89 60 000 0,75 0,0236 1 416,00
13х18 1,89 20 000 1,29 0,0406 812,00
18х24 1,89 20 000 1,40 0,0441 882,00
Сушка 2
9х12 1,70 60 000 0,15 0,0042 251,75
13х18 1,70 20 000 0,21 0,0059 118,00
18х24 1,70 20 000 0,21 0,0059 118,00
Всього 7 753,75
Таблиця 12. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників
Найменування елементів фонду заробітної плати Вихідні дані або спосіб розрахунку Сума, грн.
1.Прямий фонд зарплати робітників з оплати праці в % від обсягу робіт
Таблиця 10
11 550,00
2.Прямий фонд зарплати інших основних робтників
Таблиця 11
7 753,75
3.Всього прямий фонд зарплати основних робітників
11 550,00 + 7 553,75
19 303,75
4. Доплати, які відносяться до основної зарплати,
в тому числі:
4.1.Оплата за завідування та керування бригадою
4.2.Премія
3 860,75+965,19=
4 825,94
965,19
3 860,75
5.Всього основна зарплата 19 303,75 + 4 825,94 24 129,69
6.Додаткова зарплата 2 936,58
7.Річний фонд зарплати основних робітників
24 129,69 + 2 936,58
27 066,27
Примітка: Н - величина невідпрацьованного часу у відсотках береться із балансу робочого часу Н=Н1-Н2, де Н1 - час неявок на роботу всього, Н2 - неявка на роботу за хворобою Н=11,39-1,18+1,96=12,17
Таблиця 13. Розрахунок чисельності і річного фонду заробітної плати службовців та допоможних робітників.
Найменування
Посади Кількість штатних одиниць Місяч ний оклад, грн. Премія Місячний оклад з премією грн. Річний фонд заробітної плати, грн.
% Сумма, грн.
Приймальник замовлень 1 150,00 20 30,00 180,00 2160,00
Прибиральник 1 90,00 20 18,00 108,00 1296,00
Всього 2 3456,00
Таблиця 14. Зведений план по праці і заробітної платні
Найменування
Показників Одиниця виміру Вихідні дані або спосіб розрахунку Величина показників
1.Річний обсяг реалізації робіт:
а) всього
б) без ПДВ
Із таблиці 1
Із таблиці 1
180 000,00
150 000,00
2.Чисельність персоналу всього,
в том числі:
а) основних робітників
б) допоміжних чол. 5+2
3 фотогр.+2 лаб.
1 прийом.+1приб. 7
5
2
3.Середньомісячна виробнича спроможність:
а)одного основного робітника
б) одного працюючого
3 000,00
2 142,86
4.Річний фонд заробітної плати всього персоналу,
в тому числі:
а) основних робітників
б) та допоміжних робітників
грн.
грн.
грн.
27 066,27+3 456,00
Таблиця 5
Таблиця 6
30 522,27
27 066,27
3 456,00
5.Середньомісячна зарплата:
а) одного основного робітника
б) одного працюючого
грн.
грн.
451,10
363,36
6. Питома вага річного фонду зарплати в обсязі реалізації послуг %
16,96
4.4. План по собівартості прибутку та рентабельності
Метою планування собівартості є економічно обгрунтоване визначення величини витрат, необхідних для виконання плану виробництва продукції.
Собівартість послуг визначає розмір прибутків та рентабельність.
Собівартістю побутових послуг називають суму витрат конкретного підприємства, виражену в грошовій формі та пов'язану з виробництвом послуг і обслуговуванням населення.
До складу собівартості послуг входять в грошовій формі витрати безпосередньо розрахункової частини живої праці у вигляді сировини та матеріалів, палива та енергії, зносної частини праці у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості обладнання, приміщень, інвентаря, малоцінного інвентаря; витрати на підготовку та освоєння нових послуг, покращення умов праці, покращення обслуговування.
До собівартісті не включаються штрафи, пені, неутримки за суду, рахунки, пов'язані з культурно-побутовим обслуговуванням персоналу підприємства, а також витрати з фондів економічного стимулювання та інших спеціальних фондів, створюваних шляхом відрахування частини прибутку та виручки.
4.4.1. Розрахунок собівартості
При розрахунку плану собівартості необхідно визначити елементи всіх затрат, основними серед яких є:
" витрати по заробітній платі (розраховані в попередньому розділі);
" кошторис цехових витрат (складається з витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...