WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки - Курсова робота

Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки - Курсова робота

удосконалення логічних елементів на перемикачах струму призвело до розробки ІМС емітерно-зв'язаної логіки з емітерними повторювачами на вході (скорочено ЕЕЗЛ елементи). У мікросхемі елемента ЕЗЛ (рис. 12) емітерні повторювачі вмикаються до виходів елемента для знімання інформації. При цьому перемикач струму складається з вхідних транзисторів, що використовуються для введення інформації і транзистора з опорною напругою. До виходу кожного повторювача підключають транзистори, кожний з який є вхідним елементом наступних перемикачів струму.
3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Згідно з раніше вказаним, існує багато мікросхем , які працюють на на емітерно-зв'язаній логіці. Для їх дослідження необхідно було розробити та виготовити експериментальний макет, на якому було б можливо проводити дослідження принципа їх роботи.
Крім того необхідно було розробити методичні вказівки щодо дослідження логічних елементів емітерно-зв'язаної логіки на цьому макеті.
4.ВИБІР СХЕМИ
Виберемо нескладну схему на мікросхемі К137ЛЄ3, яка складається з двох елементів АБО-НІ(Рис.14).
Мікросхема має 14 ніжок. 7-ма ніжка відповідає напрузі живлення +5 В, 14-та - заземленню. Перша ніжка не використовується. На рис. 14 також вказана повна цокольовка схеми, а на рис. - таблиця відповідності роботи цієї мікросхеми.
Рис.14. Цокольовка мікросхеми К137ЛЕ3 та її принципова схема
Рис. 15. Таблиця відповідності мікросхеми К137ЛЕ3 .
Таблицю відповідності ми наводимо для одного елемента АБО-НІ тому, що мікросхема складається з двох таких однакових елементів.
Для запобігання пошкодження мікросхеми через перенапругу на вході поставлено стабілізатор напруги КРЕН5А розрахований на напругу 5В. Задля полегшення спостерігання проходження імпульсів намакеті під?єднано два світлодіоди. Для запобігання їх ушкодження встановлені два резистори на 330 Ом кожний.
5.КОНСТРУКЦІЯ МАКЕТА
Конструктивно макет виконаний у виді набору пластин розмірами 110х80 мм.
Одна з пластин є лицьовою частиною макета. Вона у свою чергу містить дві пластини: верхня - ламінований поліетилен, нижня - ДВП. У них уставлені залізні розйоми верхнім діаметром 8 мм, нижнім - 6мм.
Друга пластина - друкована плата, виготовлена з фольгованого гетинаксу, з витравленими доріжками за допомогою хлорованого заліза (FeCl3).Для кращого контактування на доріжки нанесений припой.
Третя пластина є підставкою під макет, передбаченої щоб уникнути контакту плати зі сторонніми предметами. Вона виконана з ДВП поперечним розміром 3 мм.
Доріжки на платі з лицьовою частиною макета з'єднані дротинками довжиною 30-50 мм і діаметром 0,5 мм.
Усі пластини з'єднані і закріплені за допомогою чотирьох болтів розмірами 4х40 мм із потайною голівкою і шістнадцяти гайок відповідного діаметра.
Таким чином, метод виготовлення макета - друкована плата з елементами начіпного монтажу.
а)
б)
Рис.16. Схематичне зображення лицьової частини макета (а) та (б) - доріжок на платі.
6.ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ
При підготовці до виконання даної лабораторної роботи студенти повинні:
1. Вивчити теоретичний матеріал відповідних лекцій.
2. Підготувати відповіді на контрольні питання, поміщені наприкінці даного керівництва.
3. Заготовити звіт по даній лабораторній роботі, для чого
- виконати необхідні з'єднання для дослідження схеми даної мікросхеми , підключивши до її інверсних виходів як індикатори світлодіоди;
- нарисувати позначення відповідно до Дст мікросхеми К137ЛЕ3;
- нарисувати схему базового елемента емітерно-звязаної логіки.
- повторити опис лабораторної установки і порядок роботи з нею.
- задавая різні комбінації вхідних логічних сигналів, визначити значення виходного сигналу та за результатами вимірювань заповнити таблицю істиності для одного з елементів, з яких складається мікросхема К137ЛЕ3.
- без допомоги теорії, на основі результатів лабораторної роботи та аналіза складеної таблиці істиності для досліджуваного елемента визначини функціональне значення логічного елемента.
Таблиця 3.
X1 X2 X3 Y
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 0
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 1
4. Дослідити перемикальні характеристики, які зображені на рис. 13. Також зафіксувати вхідні та вихідні струми логічних 0 та 1; порогові напруги логічних 0 та 1; токи споживання ІМС для станів 0 та 1, про які було сказано вище.
7.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1.Підготувати до роботи вольтомметр. Уключити лабораторну установку, установити напругу живлення - Еж = +5В .
2. Дослідити в лабораторній роботі пристрій, представлений на рис.15. Пристрій являє собою 2 елементи 3АБО-НІ, виконаних на микросхемі серії К137.
3. Задати необхідні значення сигналів Х2, Х1 і, формуючи на кожному з двох елементів АБО-НІ сигнал У1 та У2, дослідити таблицю переходів.
4. Заповнити таблицю переходів у бланку звіту і показати її викладачу з демонстрацією переходів елемента з одного стану в інший безпосередньо на макеті лабораторної установки.
5. Подати на один із входів логічного елемента імпульсний сигнал Uвх=5В, час імпульсу ti=0.5 мс, період Т=1мс; зняти залежність Uвих=f(Uвх) та дослідити часові спотворення. Визначити рівень вихідних напруг для мікросхем даної серії.
6. Виявити швидкодію мікросхеми, також зафіксувати вхідні та вихідні струми логічних 0 та 1; порогові напруги логічних 0 та 1; токи споживання ІМС для станів 0 та 1.
ВИСНОВКИ
В результаті виконаної курсової роботи виготовлено лабораторний макет, який виявився працездатним. Розроблені та надані рекомендації і методичні вказівки щодо виконання дослідження на цьому макеті.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной литературе. -Л.: Энергоатомиздат, 1986.-276 с.
2. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. -М.:Энергия, 1979. -525с.
3. Куценко В. М., Згурский А. В.,Сташук Л.Д. Импульсные и цифровые узлы ЭВМ и техники связи. Лабораторный практикум: Учеб пособие. -К.:Выща шк. Головное издательство,1989.-157 с.
4. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике/Под ред. Б. Н. Файзулаева, Б. В. Тарабрина. -М.:Радио и сязь, 1987. -380 с.
5. Цифровые вычислительные машины и системы. -М.:Энергия, 1979. -525 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...