WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Зразковий договір на створення науково-технічної продуктції (бланк) - Реферат

Зразковий договір на створення науково-технічної продуктції (бланк) - Реферат

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
на створення (передання) науково-технічної продукції
м. Київ " " ________ 19__ р.
___________________________________________________________________________
(назва об'єднання, організації, підприємства)
назване у подальшому виконавець, в особі _________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________ з однієї сторони, і ______________________________________
(назва об'єднання, організації, підприємства) ________________, назване у подальшому замовник, в особі_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________ з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.
І. Предмет договору
1.1. Замовник доручає (приймає), а виконавець бере на себе (передає) ________________________________________________________________________________
(назва науково-технічної продукції)
1.2. Наукові, технічні, економічні і інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору _____________________________________________________________________ (зміст вимог або назва, номер, дата документа, у якому вони відображені)
1.3. Термін здавання робіт за договором _______19__ р.
1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним планом, що є невід'ємною частиною цього договору.
1.5. Приймання і оцінка науково-технічної продукції здійснюється згідно з вимогами технічного завдання або іншого документа на проведення робіт.
_______________________________________________________________________________
(назва, номер, число, місяць, рік затвердження)
_______________________________________________________________________________
від ________ 19__ р. № _________ ,що є частиною договору.
1.6. Використання науково-технічної продукції здійснюється замовником на _________________________________________________________________________________
(зазначити підприємство, організацію) шляхом _________________________________________________________________________________
(зазначити, яким способом, коли буде використана науково-технічна продукція - освоєння
_______________________________________________________________________________ серійного випуску, застосування як засоби праці і т. ін.)
2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. За виконану науково-технічну продукцію згідно з цим договором замовник перераховує виконавцеві у відповідності до протоколу про договірну ціну ___________________________крб.
(сума літерами)
2.2. Оплата виконується __________________________________________________________ (одноразово за закінчену роботу, поетапно з авансовим платежем, на основі інших принципів
_________________________________________________
згідно з домовленістю замовника і виконавця)
2.3. Рахунки виконавця оплачуються замовником в установленому порядку.
3. Порядок здавання і приймання робіт
3.1. Перелік наукової, технічної і іншої документації, що підлягає оформленню і здаванню виконавцем замовникові на окремих етапах виконання і по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначено _______________________________________
(назва документа)
від _________________ № ________, що є частиною договору.
(число, місяць, рік)
3.2. Передання оформленої в установленому порядку документації по окремих етапах договору здійснюється супроводжу вальними документами виконавця.
3.3. При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додатком до нього:
комплекту наукової, технічної і іншої документації, передбаченої технічним завданням і умовами договору;
ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки, виготовлених за договором*;
копії протоколу науково-технічної ради виконавця з висновком про відповідність виконаної роботи технічному завданню (або іншому документові) на її проведення _________________________________________________________________________________
(назва, число, місяць і рік затвердження)
3.4.* Замовник зобов'язаний у термін до _______________
(число, місяць, рік)
затвердити і повідомити виконавцеві склад комісії з проведення приймальних випробувань дослідних зразків, виготовлених згідно з планом робіт за договором.
3.5.* Виконавець зобов'язаний у термін __________________ повідомити замовника про
(число, місяць, рік)
готовність виготовлених зразків до проведення приймальних випробувань (розглядові результатів закінченої науково-дослідної роботи науково-технічною радою).
3.6. Замовник протягом ________ днів з дня отримання акту здавання-прийняття робіт і звітних документів, зазначених у п.З.З цього договору, зобов'язаний надіслати виконавцеві підписаний акт здавання-прийняття науково-технічної продукції або мотивовану відмову від прийняття робіт.
3.7. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.
3.8. У випадку дотермінового виконання робіт замовник вправі дотерміново прийняти і оплатити роботи за договірною ціною.
3.9. При скороченні термінів виконання робіт, поліпшенні техніко-економічних параметрів розробки, підвищенні експортних можливостей замовника від впровадження роботи, за проведення виконавцем варіантних досліджень, експериментів і робіт по дизайну з метою задоволення спеціальних вимог установлюється доплата до договірної ціни розміром _____________________________________________
(сума літерами)
3.10. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, виконавець зобов'язаний припинити її, довівши це до відома замовника у ______ денний термін після припинення роботи.
У цьому випадку сторони зобов'язані у ________ денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт.
4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову відповідальність у відповідності до діючого законодавства.
4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Інші умови
5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (щопередається) науково-технічну продукцію
5.2. Інші умови на розсуд сторін.
6. Термін дії договору і юридичні адреси сторін.
6.1. Термін дії договору початок ________ 19__ р. закінчення ________ 19__ р.
6.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін виконавця (поштовий і телеграфний індекс і адреса виконавця і банку)
(звіт)
замовника __________________________________________ (поштовий, телеграфний індекс,
адреса замовника і банку )
(звіт)
6.3. До цього договору додається:
Виконавець Замовник
Печатка Печатка

 
 

Цікаве

Загрузка...