WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка підсилювача - Реферат

Розробка підсилювача - Реферат

.
Так як то необхідне значення повинно задовільняти наступну умову: .
Паразитна ємність , яка шунтує активне навантаженнякаскаду на верхніх частотах (згідно еквівалентних схем), визначається з формули: , де ємність монтажу . Я вибрала . Тому . Звідси . . Отже .
Знаючи ми можемо знайти
.
Точки на ВАХ, які відповідають вибраним постійним значенням струмів і напруг транзистора, називаються робочими точками БТ.
Положення навантажувальної прямої на вихідних ВАХ біполярного транзистора визначаються опором резистора та напругою джерела живлення , які потрібно вибрати так, щоб ця пряма проходила нижче від кривої, яка відповідає максимальній потужності транзистора , та не перевищувала максимально допустимих значень напруги і струму колектора . Виходячи з цього опір повинен складати , як в нас і вийшло.
В режимі роботи А координати робочої точки визначаються так: . Звідси . повинно лежати в межах . можна визначити з співвідношення , . Звідси напруга живлення , , . Так як розрахунок ведеться по третій схемі, то можна знайти так: . Звідси .
В даній схемі вивід робочої точки на середину лінійної характеристики транзистора здійснюється за допогою джерела . Визначимо ЕРС цього джерела. За схемою Тевеліна [6, 106]. Для перевірки: . [6, 107].
Отже, виконується перша вимога для нормальної роботи транзистора.
Реактивні елементи RC-каскаду (розділова ємність і блокуюча емітерна ємність) великі і викликають зниження підсилення на нижніх частотах, тобто завал АЧХ в області нижніх частот.
Розділова ємність погіршує передачу низькочастотного сигналу з колектора транзистора у навантаження .
Ємність , шунтуючи , усуває ВЗЗ, послідовний по струму в межах робочого діапазону частот, але зі зменшенням частоти її шунтуючий вплив зменшується, і ВЗЗ, який при цьому виникає, знижує підсилення, тобто появляється додатковий завал АЧХ в області нижніх частот.
Виберемо наступні ємності: [2, cт.115] Звідси визначимо ; ; .
Розрахуємо коефіцієнт підсилення каскаду:
- коефіцієнт підсилення.
Весь графік залежності від можна розбити на III частини: в області НЧ істотний вплив має , в області СЧ не змінюється (не залежить від ); в області ВЧ сильно впливає паразитна ємність . Отже, можна записати 3 формули для відображення АЧХ. Область НЧ є [0; 20] Гц, область ВЧ є 20 кГц і більше.
Згідно еквівалентних схем RC-каскаду для СЧ: ; RC-каскаду для ВЧ: ;
f
20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
Ku 48.7 47.2 46.2 45.2 43.7 40.7 37.8 35.3
f
200000 1000000 5000000
Ku 18.9 3.9 0.8
Ачх в області НЧ: ;
f
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ku 0 7.1 13.9 20.3 25.8 30.6 34.6 38.1 40.9
f
90 100 110 120 130 140 150 300 350
Ku 41.3 42.1 42.9 44 44.5 47.8 48 48.7 49.8
Якщо визначити смугу пропускання згідно АЧХ для ВЧ, то ; (так як - найменше).
Отже, теоретично визначені частоти верхнього та нижнього зрізів майже співпадають з заданими.
Для покращення властивостей RC-каскаду можна провести ВЧ корекцію і НЧ корекцію. Так як ємності великі, я вважаю, що краще провести НЧ корекцію, тобто ввести додаткові послідовно (елементи розв'язуючого фільтру). ; де - величина струму спокою у колі колектора. [2,ст.135] .
Також можна провести ВЧ-корекцію, а саме ВЧ-колекторну корекцію. Для цього послідовно з опором підключаємо індуктивність . В нас утворюється паралельний коливальний контур (з ємністю ). Потім підбираємо таке значення , що . . А це значно розширює смугу пропускання і збільшує коефіцієнт підсилення на верхніх частотах.
Значна частина елементів електронних пристроїв використовує для своєї роботи електричну енергію постійного струму. Джерелом постійного струму можуть служити гальванічні елементи, акумулятори, термоелектрогенератори, електромашини постійного струму і випрямлячі.
Найбільш поширеним джерелом постійного струму є випрямляч - пристрій, який перетворює змінний струм в постійний.
Випрямляч в більшості випадків складається з таких елементів: силовий трансформатор (або автотрансформатор), який служить для півищення або пониження напруги мережі до потрібної величини; схеми випростування, які складаються з одного або декількох вентилів, що володіють односторонньою провідністю струму і виконують основну функцію випростувача - перетворення змінного струму у постійний; згладжуючого фільтру, що зменшує пульсацію випрямленого струму. В схему випростувача можуть входити також різні допоміжні елементи, які призначені для регулювання випрямленої напруги, включення і виключення випростувача, захисту випростувача від пошкодженьпри порушеннях нормальної роботи та ін.
Напруга при нагрузці джерела живлення може змінюватись недивлячись на використання згладжуючого фільтру. Це пояснюється тим, що при згладженні пульсації фільтром змінюється тільки змінна складова випрямленої напруги, а величина постійної складової може змінитись при коливаннях напруги в мережі і при зміні струму навантаження. Для одержання необхідної величини використовуються стабілізатори напруги.
Стабілізатором постійної напруги називають пристрій, який підтримує автоматично і з потрібною точністю постійну напругу на навантаженні при зміні дестабілізуючих факторів в обумовлених межах.
1) Напруга на вході стабілізатора: . Згідно рекомендації вибираємо: . Знайдемо : Звідси Номінальна і максимальна напруга на вході стабілізатора: Знаходимо максимальну напругу на вході стабілізатора , при мінімальному струмі навантаження. , де - величина внутрішнього опору випрямляча
2) Визначаємо максимальну напругу на ділянці колектор-емітер регулюючого транзистора: . Максимальна потужність на регулюючому транзисторі: , де - максимальний струм колектора регулюючого транзистора: . Виходячи з одержаних значень , вибираємо слідуючий тип регулюючого транзистора: ГТ403В.
3) Для вибору типу стабілітрона, що використовується в якості джерела опорної напруги, знаходимо величину потрібної опорної напруги по формулі: Вибиремо стабілітрон Д814А, що має Умова виконується.
4) Опір резистора в колі стабілізатора знаходимо з виразу: Для Д814А . Вибираємо опір
Струм Максимальна потужність, що розсіюється на резисторі : Вибираємо резистор: МЛТ-0.125; .
5) Розрахуємо опір подільника. Задаємся струмом подільника Вибиремо 7 мА. Знаходимо загальний опір подільника: Розрахуємо мінімальний і максимальний коефіцієнт передачі подільника.
Опір ; Вибираємо Тоді змінний опір
Звичайно, в якості підсилювальних транзисторів в стабілізаторах використовуються малопотужні транзистори з Таким вимогам задовільняє транзистор МП26А.

 
 

Цікаве

Загрузка...