WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

диференціюють, що інтегрують і інші підсилювачі.
Конструктивно ОП серії К140 виконані в круглих металоскляних корпусах.
К140УД7 являє собою ОП загального призначення з внутрішньою частотною корекцією і пристроєм захисту виходу при коротких замиканнях. Номінальна напруга живлення 15 В 10%; струмспоживання не більш 3,5 мА; опір навантаження не менше 2 кОм. Параметри мікросхем наведені в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4
Параметри мікросхем серії К140
Параметри Значення
К140УД7 К410УД6 К140УД8А
Uи.п, В, робочий діапазон 5….16,5 5…….18 6….16,5
Uсм, мВ, не більш 9 10 50
Uсм/ То, мкВ/оС, не більш 6 20 50
Iвх, нА, не більш 400 100 0,2
Кu, не менш 30000 30000 50000
Vu вих,В/мкс, не менн 0,3 2 2
Kос.сф, дБ, не менш 70 70 70
Uвх, В 12 15 10
Uсф.вх, В 12 11 10
Rвх, кОм, не менш 400 1000 1
Uвих В, не менш 10,5 11 10
f1, МГц 0,8 1 1
К140УД8А являє собою ОП загального призначення. Мікросхема має на вході польові транзистори , що дозволяє одержувати мінімальний шумовий сигнал. у мікросхемі застосований пристрій внутрішньої корекції , що забезпечує підсилювачу стійку роботу без зовнішніх елементів. Номінальна напруга живлення 15 В 15%; струм споживання не більш 5 мА; опір навантаження не менше 2 кОм.
Мікросхеми серії К155 представляють комплекс напівпровідникових логічних схем , виконаних на основі ТТЛ по планарно-епітаксиальній технології. Призначені для побудови вузлів ЕОМ і пристроїв дискретної автоматики середньої швидкодії (до 10 МГц). Напруга живлення + 5 В 5%, допустимий рівень пульсації не більш 50 мВ. Мінімальна напруга логічної 1 на виході мікросхеми не менше 2,4 В. Для нормальної роботи мікросхеми час наростання і спаду вхідних імпульсів повинен бути не більш 150 нс (крім схем із відкритим колекторним виходом, для котрих цей час не обмежується).
Струм споживання в стані:
"0" - 20мА;
"1" - 10мА;
затримка нс,не більш:
включення - 15;
вимикання - 22.
В даній схемі використовується малопотужний силовий трансформатор. Вибираємо трансформатор з магнітопроводом броньового типу.
В якості стабілітронів вибираємо стабілітрони КС133А, Д818Е, Д814А, Д814Б. Їхні параметри наведені в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Параметри стабілітронів
Тип Uст, В rст, Ом, не більш Іст. max, мА Іст. mіn, мА
КС133А 3,3 65 81 -
Д814А 5,6 0,9 1400 50
Д814Б 6,8 1,2 1150 50
Д818Е 47 22 110 10
Вибираємо транзистори КТ3102Д, КП303Е, КП301В, КТ503Б, КТ361Г, КТ815Б, КТ814Б, параметри яких наведені в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6
Параметри транзисторів
Тип UКБ max, В UКЕО max, В ІК max, мА h21е fгр, МГц, не менш ІКБО, мкА, не більш Ск, пФ, не більш ?к, пс, не більш
КТ361Г 35 35 50 50 - 350 250 1 7 250
КТ3102Д 30 30 100 200 - 500 150 0,05 6 100
КТ503Б 40 25 0,3 80 - 240 - - - -
КТ814Б 40 - 1,5 40 3 0,05 - -
КТ815Б 40 - 1,5 40 3 0,05 - -
В якості індикаторів використовуються світлодіодний індикатор типу АЛ307Б та лампа ТН-2. Перевага світлодіодних індикаторів перед вакуумними: менша напрута живлення, менша споживана потужність, менші габарити та маса.
В якості імпульсних діодів відповідно з ГОСТ 19613-80 використовуємо діоди КД521А, КД521Б, ГД507А а для випрямляча вибираємо випрямні блоки КЦ407А. Їхні параметри наведені в таблиці 1.7.
Таблиця 1.7
Параметри імпульсних діодів
Тип Uобр.max, В Uпр, В, не більш Іпр.max, мА Іобр, мкА, не більш Сд, пФ, не більш
ГД507А 20 0,5 16 50 0,8
КД521А 75 1,0 50 1 10
КД521Б 12 1,0 50 1 10
В відповідності з ГОСТ 21415-85 вибираємо конденсатори керамічні КМ-6 та окисні К50-6, параметри яких наведені в таблиці 1.8., та таблиці 1.9.
Таблиця 1.8
Параметри конденсаторів КМ-6
Найменування параметра Величина параметра
1. Номінальна ємність 22 пФ - 22 мкФ
2. Допустиме відхилення ємності, % ± 5;10;20
3. ТКЄ на 1 0С 30 - 15000
4. Номінальна робоча напруга, В 25 - 50
5. Інтервал робочих температур, 0С -60...+155
6. Допустиме прискорення при:
ударах, м/с2;
вібраціях, м/с2 12
7,5
7. Індуктивність конденсатора, нГн 2 - 5
8. Тангенс кута діелектричних втрат, не більш 0,0012
9. Опір ізоляції при нормальних умовах, МОм 4000
10. Коєфіцієнт абсорбції, % 5 - 15
11. Постійна часу, МОм·мкФ, не менш 100
Таблиця 1.9
Параметри конденсаторів К50-6
Найменування параметра Величина параметра
1. омінальна ємність 1...200мкФ
2. Допустиме відхилення ємності, % ± 5;10;20
3. Номінальна робоча напруга, В Б - 160
4. Інтервали робочих температур, 0С -10...+70
5. Індуктивність конденсаторів, нГн 5 - 10
6. Коефіцієнт абсорбції, % 1 - 5,5
7. Тангенс кута діелектричних втрат, %, не більш 30
8. Струм відпливу, мкА, не більш 150
У схемі застосовуються перемикачі П2К та ПГ3, які мають параметри, наведені в таблиці 1.10.
Таблиця 1.10
Основні параметри перемикачів
Параметри Величина
1. Зносостійкість увімкнень, не менше 15000
2. Повний опір контактів, Ом, не більше 0,025
3. Опір ізоляції, МОм, не менш 1000
4. Ємність між контактами, пФ 50
5. Електрична міцність ізоляції, В 1500
6. Тангенс кута діелектричних втрат, не більш 0,05
7. Найбільш допустимий струм при активній нагрузці, А 0,1 - 0,4
8. Інтервал робочих температур, 0С - 20…+ 50
2. РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ
2.1. Розрахунок надійності попередній
2.1.1. Розраховуємо сумарну інтенсивність відмов елементів, для чого заповнюємо таблицю 2.1.
Таблиця 2.1
Інтенсивність відмов елементів
Найменування елементів Кількість елементів, шт. Інтенсивність відмови 1 елемента Інтенсивність відмови n елементів
1. Резистор МЛТ-0,25 63 0,02 1,26
2. Резистор СП3-4аМ- 1 0,03 0,03
3. Резистор СП3-22 5 0,05 0,25
4. Світлодіод АЛ307Б 1 0,13 0,13
5. Діод КД521А 4 0,558 2,232
6. Діод КД521Д 4 0,558 2,232
7. Діод ГД507А 7 0,558 3,906
8. Діод Д814А 2 0,06 0,12
9. Діод Д814Б 3 0,06 0,18
10. Стабілітрон КС133А 1 0,14 0,14
11. Стабілітрон Д818Е 2 0,059 0,118
12. Транзистор КТ815Б 2 0,05 0,1
13. Транзистор КТ814Б 1 0,037 0,037
14. Транзистор КТ3102Д 1 0,05 0,05
15. Транзистор КП303Е 1 0,3 0,3
16. Транзистор КТ503Б 1 0,05 0,05
17. Транзистор КП301В 2 0,1 0,2
18. Транзистор КТ361Г 1 0,037 0,037
19. Випрямний блок КЦ407А 2 1,513 3,026
20. Мікросхема К155АГ1 1 0,22 0,22
21. Мікросхема К140УД7 2 0,3 0,6
22. Мікросхема К140УД6 1 0,23 0,23
23. Мікросхема К574УД1А 1 0,66 0,66
24. Мікросхема К140УД8А 3 0,23 0,69
25. Конденсатор К50-6 9 0,05 0,45
26. Конденсатор КСО-2 4 0,05 0,2
27. Конденсатор КМ-6 9 0,02 0,18
28. Конденсатор К76П-1б 1 0,05 0,05
29. Конденсатор К73-24а 4 0,02 0,08
30. Перемикач ПГЗ 1 0,5 0,5
31. Перемикач П2К 2 0,5 1
32.

 
 

Цікаве

Загрузка...