WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

праці:
грн./грн., (5.58)
5.7.2. Випуск продукції на 1 -ну гривню затрат:
грн./грн., (5.59)
5.7.3. Випуск продукції на 1-го працюючого:
, (5.60)
де Р - загальна чисельність працюючих дільниці;
Vo - плановий об'єм виробництва
Vо = Цопт·Nум.рік = 104,36·100000 = 10436000 грн., (5.61)
грн./чол.
5.7.4. Приріст продуктивності праці:
%, (5.62)
5.7.5. Умовна економія робітників внаслідок зростання продуктивності праці:
чол., (5.63)
5.8. Аналіз беззбитковості та розрахунок цільового прибутку
5.8.1. Постійні витрати на весь обсяг умовно-річної продукції:
?Р = (ЦВ(А) + ЦВ(Б) + Взз + Впз)·Nум.рік = (0,60 + 0,69 + 1,51 + 22,55)
100000 = 2535000 грн., (5.64)
5.8.2. Змінні витрати:
m = Сцех - (ЦВ(А) + ЦВ(Б)) = 62,91 - (0,60 + 0,69) = 61,62 грн., (5.65)
5.8.3. Змінні витрати на весь обсяг умовно-річної програми:
?m = m·Nум.рік = 61,62·100000 = 6162000 грн., (5.66)
5.8.3. Повнасобівартість продукції на весь обсяг умовно-річної програми:
?Спов = ?m + ?Р = 6162000 + 2535000 = 8697000 грн., (5.67)
5.8.4. Обсяг продукції у вартісних показниках:
В = Цопт·Nум.рік = 104,36·100000 = 10436000 грн., (5.68)
5.8.5. Норма беззбитковості:
шт., (5.69)
Приймаємо Nбез = 59313 шт.
5.8.6. Прибуток від реалізації продукції при умовно-річній програмі 100000 шт. буде становити:
Розраховані дані зводимо в таблицю 5.13.
Таблиця 5.13
Техніко-економічні показники дільниці
Показники Одиниці вимірювання Цифрове значення
1. Виробництво (Nум.рік) шт. 100000
2. Штучний час хв. 40,12
3. Плановий період років 1
4. Кількість змін змін 2
5. Чисельність працюючих, в тому числі: чол. 43
робітники: чол. 39
основні; чол. 34
допоміжні чол. 5
службовці: чол. 4
6. Середній розряд: осн.робітників/доп. робітників розряд 2,2/3,6
7. Фонд оплати праці, в тому числі: грн. 77522,48
основні робітники; грн. 55900,00
допоміжні робітники; грн. 9532,48
службовці грн. 12090,00
8. Середньомісячна зарплата, в тому числі грн. 180,28
основних робітників; грн. 164,41
допоміжних робітників; грн. 190,65
службовців грн. 302,25
9. Параметри потокової лінії:
такт; хв. 2,3
темп; шт./год. 26
кількість робочих місць; шт. 17
коефіцієнт завантаження робочих місць 1,026
довжина потоку м 10,5
крок потокової лінії м 1
швидкість руху конвейєра м/хв. 0,43
10. Калькуляція собівартості
собівартість повна грн. 86,97
рентабельність % 20
прибуток грн. 17,39
ціна оптова грн. 104,36
11. Об'єм виробництва грн. 10436000
12.Випуск товарної продукції на 1 грн.ФОП грн./грн. 186,36
13.Випуск товарної продукції на 1 грн.затрат грн./грн. 0,83
14. Випуск продукції на 1-го працюючого грн./чол. 242697,67
15. Економічний ефект:
скорочення числа робочих місць шт. 32
економія чисельності робітників чол. 58
скорочення норм часу хв. 66,18
приріст продуктивності праці % 164,96
17. Норма беззбитковості шт. 59313
5.8.7. Структура аналізу беззбитковості показана на рис. 5.1.
Висоновок: в результаті впровадження групової пайки, тривалість виробничого циклу скоротилась на 66,18 хв.; число робочих місць зменшилось на 32, в результаті чого була досягнута економія чисельності робітників - 58 чоловік; приріст продуктивності праці становить 164,96%; собівартість продукції зменшилась на 7,72 грн., внаслідок чого було отримано прибутку на сумму 173900 грн.
6. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
6.1. Загальні питання організації техніки безпеки на радіотехнічному підприємстві
6.1.1. Хімічні речовини, що легко спалахують і пальні рідини в даний час широко застосовуються в промисловості. Поряд із корисними для потреб людини властивостями багато з цих речовин при їхньому перевезенні, збереженні і застосуванні в роботі становлять небезпеку не тільки для працюючих із ними, але і для навколишніх тобто створює загрозу для суспільної безпеки. Хімічні речовини до складу яких входять епоксидні смоли, розчинники: бензол, луол, створюють токсичну дію на організм людини, здатні викликати захворювання шкіри, подразнення слизової оболонки шкіри, подразнення слизової оболонки очей, дихальних шляхів і інші захворювання.
6.1.2. Серед хімічних речовин є сильнодіючі речовини (СДР), діхлопетан, чотирьоххлористий вуглець, кислоти: сірчана, азотна, соляна, плавікова.
6.1.3. Пари цих речовин при попаданні усередину організму можуть викликати не тільки різноманітні захворювання, але і серйозні отруєння.
6.1.4. До легкоспалахуючих і горючих рідин (ЛСР і ГР) відносяться більшість розчинників, багато з яких дуже летючі й у сполученні з повітрям утворять вибухові суміші (ацетон, бензол, толуол, уайтспирит, скипидар, бензин, гас, спирти, ефір і ін.). ЛСР здатні при температурі виробничих помешкань швидко спалахувати навіть від незначних малокалорійних джерел тепла (контактів реле, іскри вмикачів статичної електрики).
6.1.5. Особи, що виконують роботу пов'язану з одержанням, транспортуванням, видачею безпосереднім застосуванням у виробничому процесі хімічних і отруйних речовин, що легко спалахують і пальних рідин, можуть бути допущені до виконання цих операцій тільки після проходження всіх інструктажів із техніки безпеки.
6.1.6. Особи пов'язані з постійною роботою з СДР, хімічними речовинами, ЛСР і ГР крім інструктажу повинні бути навчені по спеціальній програмі. Знання осіб, що пройшли спеціальне навчання, повинні перевірятися атестаційною комісією в складі: начальника цеху (або його заступника), майстра або керівника робіт, інженера по техніці безпеки, суспільного інспектора охороні праці і при позитивній оцінці їм видається посвідчення.
Наказом (розпорядженням) керівника підрозділу атестовані особи допускаються до виконання робіт із СДР.
6.1.7. Повторна перевірка знань проводиться не рідше 1разу на рік.
6.1.8. До роботи зі СДР, хімічними речовинами, ЛСР і ГР не допускаються підлітки до 18 років, а також вагітні і жінки, що годують. Персонал, що виконує роботу з зазначеними речовинами повинний проходити попередній, а надалі періодичний медичний огляд.
6.2. Заходи з техніки безпеки та протипожежному захисту на робочому місці
6.2.1. Відповідальність за пожежну безпеку і дотримання протипожежних режимів у виробничих і побутових помешканнях монтажно-складальної дільниці покладається на керівника дільниці.
6.2.2. Робітники, що поступають на роботу, зобов'язані пройти первинний протипожежний інструктаж про дотримання загальних правил протипожежного режиму на підприємстві.
6.2.3. Повторний протипожежний інструктаж

 
 

Цікаве

Загрузка...