WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

оплати праці службовців
Посада Оклад, грн. Премія Середньо-місячна зарплата, грн. Кіль-кість, чол. Річний ФОП, грн.
% грн.
Зм.майстер 230 20 69,00 299,00 2 7176,00
Технолог-норм. 165 20 49,50 214,50 1 2574,00
Технік-технолог 150 20 45,00 195,00 1 2340,00
Всього - - - - 4 12090
5.5.5. Розрахунок фонду споживання
Фонд споживання складається з фонду оплати праці, а також премії і заохочення за рахунок прибутку та інших джерел. До них відносяться: матеріальна допомога, винагороди за підсумками роботи за рік, оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу, надбавки до пенсій, одноразові допомоги ветеранам праці, що виходять на пенсію, доходи (дивіденди, проценти) по акціях і т.ін.
Для розрахунку фонду споживання заповнюємо таблицю 5.11.
Таблиця 5.11
Фонд споживання всіх категорій працюючих на дільниці
Категорії працюючих Чисель-ність, чол. Річний ФОП, грн. Премії ФС,грн. Зп.ср, грн.
% грн.
1.Робітники: 39 - - - - -
1.1Основні 34 55900,00 20 11180,00 67080,00 164,41
1.2Допоміжні 5 9532,48 20 1906,50 11438,98 190,65
2.Службовці 4 12090,00 20 2418,00 14508,00 302,25
Всього 43 77522,48 20 15504,50 93026,98 180,28
5.6. Калькуляція собівартості та оптової ціни виробу
Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції.
Калькуляція - це розрахунок витрат на виробництво одиниці продукції за статтями витрат.
Розрахунки проводимо по двох варіантах (табл.5.12).
5.6.1.Розрахунок цехової собівартості:
Сцех = С о.м + С доп + С нф + Зп.заг + Всоц + Вп.фВф.з + ЦВ(А) + ЦВ(Б), (5.43)
Стаття 1. Сировина і основні матеріали:
С о.м = Со.м + ТЗВ, (5.44)
де ТЗВ = 15 % - транспортно-заготівельні витрати в %-х від Со.м.
С о.м = 2 + 0,15·2 = 2,3 грн.
Стаття 2. Куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати:
С нф = Снф + ТЗВ, (5.45)
де ТЗВ = 15 % - транспортно-заготівельні витрати в %-х від Снф.
С нф = 48,1 + 0,15·48,1 = 55,32 грн.
Стаття 3. Допоміжні матеріали:
С доп = Сдоп + ТЗВ, (5.46)
де ТЗВ = 15 % - транспортно-заготівельні витрати в %-х від Сдоп.
С доп = 2,81 + 0,15·2,81 = 3,23
Стаття 4. Основна заробітна плата основних робітників (табл.5.8):
Зп.осн1 = 0,43 грн.;
Зп.осн2 = 1,12 грн.
Стаття 5. Зарплата додаткова (табл.5.8):
Зп.доп1 = 0,13 грн.;
Зп.доп2 =0,34 грн.
Зарплата загальна (табл.5.8):
Зп.заг = 0,56 грн.;
Зп.заг = 1,46 грн.
Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування (становлять 4 % від загальної заробітної плати):
Всоц = 0,04·Зп.заг, (5.47)
Всоц1 = 0,04·0,56 = 0,02 грн.;
Всоц2 = 0,04·1,46 = 0,06 грн.
Стаття 7. Відрахування до пенсійного фонду (становлять 32 % від загальної заробітної плати):
Вп.ф = 0,32·Зп.заг, (5.48)
Вп.ф1 = 0,32·0,56 = 0,18 грн.;
Вп.ф2 = 0,32·1,46 = 0,47 грн.
Стаття 8. Відрахування у фонд зайнятості (становлять 1,5 % від загальної заробітної плати):
Вф.з = 0,32·Зп.заг, (5.49)
Вф.з1 = 0,015·0,56 = 0,01 грн.;
Вф.з2 = 0,015·1,46 = 0,02 грн.
Стаття 9. Накладні цехові витрати по групі А (становлять 140 % від основної заробітної плати):
ЦВ(А) = 1,4·Зп.осн, (5.50)
ЦВ(А)1 = 1,4·0,43 = 0,60 грн.;
ЦВ(А)2 = 1,4·1,12 = 1,57 грн.
де ЦВ(А) - витрати на утримання і експлуатацію устаткування
Стаття 10. Накладні цехові витрати по групі Б (становлять 160 % від основної заробітної плати):
ЦВ(Б) = 1,6·Зп.осн, (5.51)
де ЦВ(Б) - загальноцехові витрати.
ЦВ(Б)1 = 1,6·0,43 = 0,69 грн.;
ЦВ(Б)2 = 1,6·1,12 = 1,79 грн.
5.6.2. Собівартість заводська:
Сзав = Сцех + Взз, (5.52)
де Взз - загальнозаводські витрати.
Стаття 11. Загальнозаводські витрати (становлять 350 % від основної заробітної плати):
Взз = 3,5·Зп.осн, (5.53)
Взз1 = 3,5·0,43 = 1,51 грн.;
Взз2 = 3,5·1,12 = 3,92 грн.;
Сзав1 = 62,91 + 1,51 = 64,42 грн.;
Сзав2 = 66,22 + 3,92 = 70,14 грн.
5.6.3. Собівартість повна:
Спов = Сзав + Впв, (5.54)
де Впз - позавиробничі витрати.
Стаття 12. Позавиробничі витрати (становлять 35 % від заводської собівартості):
Впз = 0,35·Сзав, (5.53)
Впз1 = 0,35·64,42 = 22,55 грн.;
Впз2 = 0,35·70,14 = 24,55 грн.;
Спов1 = 64,42 + 22,55 = 86,97 грн.;
Спов2 = 70,14 + 24,55 = 94,69 грн.
5.6.4. Оптова ціна:
Цопт = Спов + Ппл, (5.54)
де Ппл - плановий прибуток.
Стаття 13. Плановий прибуток:
Ппл = Р·Спов, (5.55)
де Р = 20 % - рентабельність.
Ппл1 = 0,2·86,97 = 17,39 грн.4
Ппл2 = 0,2·94,69 = 18,94 грн.;
Цопт1 = 86,97 + 17,39 = 104,36 грн.;
Цопт2 = 94,69 + 18,94 = 113,63 грн.
5.6.5. Відпускна ціна:
Цвід = Цопт + ПДВ, (5.56)
де ПДВ = 20 % - податок на додану вартість в % - х від Цопт.
Стаття 14. Податок на додану вартість:
ПДВ = 0,2·Цопт, (5.57)
ПДВ1 = 0,2·104,36 = 20,87 грн.;
ПДВ2 = 0,2·113,63 = 22,73 грн.;
Цвід1 = 104,36 + 20,87 = 125,23 грн.;
Цвід2 = 113,63 + 22,73 = 136,36 грн.
Отримані дані заносимо в таблицю 5.12.
Таблиця 5.12
Калькуляція собівартості на плату
Статті витрат Сума витрат, грн.
1 варіант 2 варіант Відхилення (+,-) Питома вага, %
1. Сировина, осн.матеріали 2,3 2,3 0 2,64
2. Куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати 55,32 55,32 0 63,61
3. Допоміжні матеріали 3,23 3,23 0 3,71
4. Основна заробітна плата 0,43 1,12 0,69 0,50
5. Додаткова заробітна плата 0,13 0,34 0,21 0,15
6. Відрахування на соц.страх 0,02 0,06 0,04 0,02
7. Пенсійний фонд 0,18 0,47 0,29 0,21
8. Фонд зайнятості 0,01 0,02 0,01 0,01
9. Накладні цехові витрати по групі А 0,60 1,57 0,97 0,6
10. Накладні цехові витрати по групі Б 0,69 1,79 1,1 0,79
Всього цехова собівартість 62,91 66,22 3,31 -
11. Загальнозаводські витрати 1,51 3,92 2,41 1,74
Всього заводська собівартість 64,42 70,14 5,72 -
12. Позавиробничі витрати 22,55 24,55 2,00 25,93
Всього повна собівартість 86,97 94,69 7,72 100
13. Прибуток 17,39 18,94 1,55 -
Оптова ціна 104,36 113,63 9,27 -
14. ПДВ 20,87 22,73 1,86 -
Відпускна ціна 125,23 136,36 11,13 -
5.7. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці
5.7.1. Випуск товарної продукції на одну гривню фонду оплати

 
 

Цікаве

Загрузка...