WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

отримуємо результат:
Росн.сп1 = 34·1,11 = 37,74 38 чол.;
Росн.сп2 = 92·1,11 = 102,12 102 чол.
5.4.4. Визначаємо скорочення спискової чисельності основних робітників
?Росн.сп = Росн.сп1 - Росн.сп2 = 102 - 38 = 64 чол., (5.29)
5.4.5. Визначаємо чисельність допоміжних робітників Рдоп, яка становить 15 % від Росн.яв:
Рдоп = 0,15·Росн.яв, (5.30)
Рдоп1 = 0,15·34 = 5,1 5 чол.;
Рдоп2 = 0,15·92 = 13,8 14 чол.
5.4.6. Знаходимо загальну чисельність робітників:
Рзаг = Росн + Рдоп, (5.31)
Рзаг1 = 34 + 5 = 39 чол.;
Рзаг2 = 92 + 14 чол.
5.4.7. Розраховуємо чисельність керівників і спеціалістів (вона становить 8 % від Рзаг)
Рспец = 0,08·Рзаг, (5.32)
Рспец1 = 0,08·39 = 3,9 4 чол.;
Рспец2 = 0,08·106 = 10,6 11 чол.
При розрахунку також необхідно враховувати норми обслуговування: 1 майстер на 20 - 25 робітників, а також режим роботи дільниці (змін) ; 1 технік-технолог приймається на виробничу дільницю.
5.4.8. Знаходимо загальнучисельність працюючих на дільниці:
Р = Рзаг + Рспец, (5.33)
Р1 = 39 + 4 = 43 чол.;
Р2 = 106 + 11 = 117 чол.
5.4.9. Розраховуємо середній розряд основних і допоміжних робітників:
для основних робітників:
, (5.34)
для допоміжних робітників:
, (5.35)
де f - розряд робітника.
Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Чисельність працюючих дільниці
Категорії працюючих дільниці Кількість чоловік Розряд Питома вага, %
1.Основні робітники
2.Допоміжні робітники:
розподільник;
комплектувальник;
електромонтер;
слюсар-інструм.
3.Службовці:
змінний майстер;
технолог-нормувальник;
технік-технолог 34
5
1
1
2
1
4
2
1
1
79,07
11,63
9,30
Всього 43 - 100
5.5. Розрахунок фонду оплати праці всіх категорій працюючих
5.5.1. Фонд оплати праці включає оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, а також премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, витрати на оплату праці нештатних працівників.
До складу витрат на оплату праці ФОП входять:
Зп.осн - виплати по заробітній платі за виконану роботу, розраховані на основі відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів;
Зп.дод - надбавки і доплати до тарифних ставок і окладів, в тому числі за роботу в нічний час, за суміщення професій, розширення зон обслуговування; премії за виробничі результати; вартість безкоштовного харчування і т.ін. згідно з діючим законодавством; оплата чергових, учнівських і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, оплата пільгових годин підліткам, оплата годин, пов'язаних з виконанням держобов'язків, одноразова винагорода за вислугу років; оплата за час вимушеного простою і т.ін.; доплати у випадках тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку; оплата за роботу у вихідні і святкові дні, позаурочні години; інші витрати.
5.5.2. Розрахунок фонду оплати праці для основних робітників за відрядною системою оплати праці
Основна заробітна плата на одиницю продукції дорівнює відрядній розцінці Рвід.
5.5.2.1. Визначаємо основну зарплату на річну програму випуску:
Зп.осн = Рвід·Nум.рік, (5.36)
Зп.осн1 = 0,43·100000 = 43000 грн.;
Зп.осн2 = 1,12·100000 = 112000 грн.
5.5.2.2. Визначаємо додаткову зарплату на річну програму випуску:
Зп.дод = Зп.осн·Кд, (5.37)
де Кд = 30 % - додаткова зарплата.
Зп.дод1 = 43000·0,3 = 12900 грн.;
Зп.дод2 = 112000·0,3 = 33600 грн.
5.5.2.3. Визначаємо загальну зарплату на річну програму випуску:
Зп.заг = Зп.осн + Зп.дод, (5.38)
Зп.заг1 = 43000 + 12900 = 55900 грн.;
Зп.заг2 = 112000 + 33600 = 145600 грн.
5.5.2.4. Визначаємо середньомісячну зарплату робітника:
, (5.39)
де 12 - кількість місяців року.
грн.;
грн.
Результати розрахунків вносимо до таблиці 5.8.
Таблиця 5.8
Фонд оплати праці основних робітників
Кількість Зп.осн, грн. Кд, % Зп.дод, грн. Зп.заг, грн. Росн.яв, чол. Зп.ср, грн.
1-ий варіант на 1-цю 0,43 30 0,13 0,56 - -
Nум.рік 43000 30 12900 55900 34 137,01
2-ий варіант на 1-цю 1,12 30 0,34 1,46 - -
Nум.рік 112000 30 33600 145600 92 131,88
Результати розрахунків на 1-цю 0,69 30 0,21 0,90 - -
Nум.рік 69000 30 20700 89700 58 5,13
5.5.3. Розрахунок фонду оплати праці для допоміжних робітників за почасовою формою оплати праці
5.5.3.1. Визначаємо основну заробітну плату допоміжних робітників:
Зп.осн.доп = Fкор·Сгод·Рдоп = 1780·(2·0,77 + 3·0,86) = 7333,60 грн., (5.40)
де Fкор - корисний фонд часу для працюючих (див. с.);
Сгод - годинна тарифна ставка (див. табл. 5.1);
Рдоп - кількість допоміжних робітників (див. табл. 5.7).
5.5.3.2. Визначаємо додаткову заробітну плату допоміжних робітників:
Зп.дод.доп = Зп.осн.доп·Кд = 7333,60·0,3 = 2200,08 грн. (5.41)
де Кд = 30 % - додаткова заробітна плата.
5.5.3.3. Визначаємо загальну заробітну плату допоміжних робітників:
Зп.заг.доп = Зп.осн.доп + Зп.дод.доп = 9533,68 грн., (5.42)
5.5.3.4. Визначаємо середню заробітну плату допоміжних робітників:
грн., (5.43)
де 12 - кількість місяців року.
Результати розрахунків вносимо до таблиці 5.9
Таблиця 5.9
Фонд оплати праці допоміжних робітників
Професія Кількість, чол. Розряд Сгод, грн. Зп.осн.доп, грн. Кд, % Зп.дод.доп, грн. Зп.заг.доп, грн. Зп.ср.доп, грн.
Розподільник 1 3 0,77 1370,60 30 411,18 1781,18 148,48
Комплектувальник 1 3 0,77 1370,60 30 411,18 1781,18 148,48
Електромонтер 2 4 0,86 3061,60 30 918,48 3980,08 165,84
Слюсар 1 4 0,86 1530,80 30 459,24 1990,04 165,84
Всього 5 - - 7333,60 30 2200,08 9533,68 158,89
5.5.4. Розрахунок фонду оплати праці для службовців
З метою створення умов для становлення ринку з 1.09.1996 року відмінена діюча система диференціації підприємств по оплаті праці керівників, спеціалістів та службовців. При цьому посадові оклади вказаним категоріям працюючих встановлюються самостійно, використовуючи централізовано затверджені розміри посадових окладів як орієнтир для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації, складності і умов виконання робіт.
Оплата розраховується як сума добутку кожного посадового окладу на чисельність працівників і на кількість місяців їх роботи в плановому періоді
Для розрахунку ФОП службовців заповнюємо таблицю 5.10.
Таблиця 5.10
Фонд

 
 

Цікаве

Загрузка...