WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

виводів
25 8840581 Електромонтажна
30 8840581 Електромонтажна
35 8840581 Електромонтажна
40 8840581 Електромонтажна
45 8840581 Електромонтажна
50 8840581 Електромонтажна
55 8840581 Електромонтажна
60 8840581 Електромонтажна
65 8840581 Електромонтажна
70 8840581 Електромонтажна
75 8840581 Електромонтажна
80 8840581 Електромонтажна
85 8840581 Електромонтажна
90 8840233 Пайка хвилею припою
95 88400 Допайка
100 0133113 Промивка
105 0381611 Контроль ВТК
Обладнання та інструменти:
1) установка для рихтовки виводів ЕРЕ ГГ2293;
2) установка для лужіння виводів ЕРЕ груповим способом ГГМ2.339.002;
3) автомат формовки ЕРЕ ГГМ3 112.004;
4) автомат распаковки та рихтовки виводів ЕРЕ ГТ 2628;
5) робочий стіл ОСТ 4ГО.060.006;
6) пінцет ПМ150 ОСТ 4ГО.060.015;
7) острогубці ОСТ4ГО.060.012;
8) лінія пайки хвилею припою ГГ1621;
9) установка промивки плат ГГ0867-4020;
10) паяльник ПСН-250 ГОСТ 7219-78;
11) припой ПОС-61 ГОСТ 21931-78;
12) флюс ФКСП ОСТ 4ГО.033.200.
Розроблений технологічний процес оформлюється в технологічній маршрутній карті згідно ГОСТ 3.1118-82.
5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
Розрахунки проводяться на основі даних базовогопідприємства.
Початкові дані для розрахунку:
річна програма випуску - 100000 шт.;
кількість змін - 2;
тривалість зміни - 8 год.;
календарний фонд часу - 366 днів;
відрахування на соціальне страхування - 4 % від загальної заробітної плати;
накладні цехові витрати:
1) по групі А - 140 % від основної заробітної плати;
2) по групі Б - 160 % від основної заробітної плати;
загальнозаводські витрати - 350 % від основної заробітної плати;
позавиробничі витрати - 35 % від заводської собівартості;
рентабельність виробу - 20 % від повної собівартості;
відрахування до Пенсійного Фонду - 32 % від загальної заробітної плати;
відрахування в Фонд зайнятості - 1,5 % від загальної заробітної плати;
податок на додану вартість - 20 % від оптової ціни виробу;
процент невиходів на роботу робітників - 10 %;
процент простоїв устаткування - 5 %;
транспортно-заготівельні витрати - 15 %;
плановий період - 1 рік;
додаткова заробітна плата - 30 %;
премії - 20 %
5.1. Розрахунок вартості основних, допоміжних матеріалів та купованих виробів і напівфабрикатів
Розрахунок фонду оплати праці (ФОП) та фонду споживання (ФС) проводиться на основі годинних тарифних ставок з урахуванням розрядів приведених в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Годинні тарифні ставки робітників
Розряд 1 2 3 4 5 6
Годинна тарифна ставка 0,57 0,63 0,77 0,86 0,97 1,14
Розрахунок фонду оплати праці та фонду споживання для керівників та службовців здійснюється на основі встановлених посадових окладів з урахуванням категорій згідно з штатним розкладом.
Починаючи розрахунок, необхідно порівняти технологічні процеси з використанням групової пайки та з використанням ручної пайки.
Технологічний процес з використанням групової пайки включає:
1) підготовчу операцію;
2) електромонтажні операції (встановленя резисторів, конденсаторів, транзисторів, діодів, стабілітронів, катушок індуктивності, мікросхем);
3) групову пайку;
4) допайку;
5) промивку.
2.1.1. Визначаємо відрядну розцінку:
, (5.1)
де tшт - норма часу на виріб (див. табл. 5.2);
Cгод - годинна тарифна ставка (табл. 5.1).
Рвід1 = = 0,43 грн.;
Рвід2 = = 1,12 грн.
Для порівняння двох даних технологічних процесів необхідно заповнити таблицю 5.2.
Таблиця 5.2
Техніко-економічне обгрунтування вибору варіанту технологічного процесу
Назва операції Роз-ряд робіт Годин-на та-рифна ставка, грн. Кіль-кість,шт. І варіант 2 варіант
Норма часу, хв. Роз-
цінка,грн. Норма часу, хв. Роз-
цінка,грн.
На деталь На ви-ріб На де-таль На ви-ріб
1. Підготовка
2. Монтаж:
конденсаторів;
резисторів;
діодів;
стабілітронів;
транзисторів;
мікросхем;
випрямних блоків.
4. Групова пайка
5. Допайка
6. Промивка 2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2 0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,77
0,77
0,63
27
68
15
8
9
8
2
0,14
0,14
0,14
0,14
0,2
1,5
0,3
2,3
3,78
9,52
2,1
1,12
1,8
12
0,6
2,3
2,3
2,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
4,3
1
2,3
13,5
34
7,5
4
6,3
34,4
2
-
-
2,3
Всього - - 137 - 40,12 0,43 - 106,3 1,12
Таблиця 5.3
Розрахунок вартості основних матеріалів
Назва матеріалу Норма витрат на виріб, кг Ціна за одиницю, грн. Вартість матеріалу на виріб, грн.
1. Склотекстоліт 0,08 25 2
Вартість матеріалу на виріб визначається множенням норми витрат матеріалу на виріб (в кг) на ціну одиниці даного матеріалу (в грн.).
Таблиця 5.4
Розрахунок вартості купованих виробів та напівфабрикатів
Назва матеріалу Тип Норма витрат на виріб, шт. Ціна за одиницю, грн. Вартість матеріалу на виріб, грн.
1. Резистори:
2. Конденсатори:
3. Діоди:
4. Стабілітрони:
5. Мікросхеми:
6. Транзистори:
7. Випрямні блоки: СП3-44А
МЛТ-0,25
КМ-6
КСО-2
К73-24а
К76П-1б
К73-11
К50-6
КД521А
КД521Д
ГД507А
КС133А
Д818Е
Д814А
Д814Б
К155АГ1
К574УД1А
К140УД6
К140УД7
К140УД8А
КТ3102Д
КП303Е
КТ503Б
КП301В
КТ361Г
КТ815Б
КТ814Б
КЦ407А 5
68
11
2
3
1
1
9
4
4
7
1
2
2
3
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
2 0,85
0,05
0,80
0,30
0,40
0,60
0,40
0,50
0,10
0,10
0,10
0,40
0,20
0,20
0,20
0,40
1,00
2,00
2,00
2,00
0,30
0,85
0,30
0,85
0,85
0,90
0,90
0,60 4,25
3,15
8,80
0,60
1,20
0,60
0,40
4,50
0,40
0,40
0,70
0,40
0,40
0,40
0,60
0,40
1,00
2,00
4,00
6,00
0,30
0,85
0,30
1,70
0,85
1,80
0,90
1,20
Всього - 137 - 48,10
Таблиця 5.5
Розрахунок вартості допоміжних матеріалів
Назва матеріалу Одини-ця вимірювання Норма витрат на виріб, кг Ціна за одиницю, грн. Вартість матеріалу на виріб, грн.
1. ПОС-61
2. Спирт
3. Флюс
4. Лак УР-231
5. Бензин кг
кг
кг
кг
кг 0,0221
0,0992
0,0018
0,0552
0,0992 12
5
7
34
1,5 0,27
0,50
0,01
1,88
0,15
ВСЬОГО - - - 2,81
5.2. Розрахунок корисного фонду часу
5.2.1. Визначаємо номінальний фонд

 
 

Цікаве

Загрузка...