WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

характеристики гетинакса і склотекстоліта
Найменування показників Гетинакс Склотекстоліт
Межа міцності на розтяг кгс/см2, не менше 800 2000
Щільність, р/см3 1,3 1,6
Влагопоглинання, %,не більш 4 3
Питомий об'ємний електричний опір, Ом/см 1012 1013
Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 106 Гц 0,038 0,025
Середня електрична міцність при температурі,
+20 - 5оС, кв/мм 33 12
Склотекстоліт має кращі ізоляційні властивості, вологостійкість і термостійкість, ніж інші шаруваті пластики, але при різноманітних засобах осадження провідників одержується різна сила зчеплення провідників із основою, тому його краще застосовувати при комбінованому способі. У детонометрі використовується фольгований із двох сторін склотекстоліт марки СФ - 2 - 1,5 ГОСТ 12652-74. Монтаж друкованого вузла здійснюється друковано-провідним методом.
Для забезпечення електричного і механічно тривкого з'єднання электрорадіоелементів із друкованими провідниками використовується пайка з застосуванням припою олов'яно-свинцевого ПОС-61, що має низьку температуру кристалізації і достатньо високу механічну міцність. Для видалення окисної плівки з поверхні деталей, що з'єднуються застосовується безкіслотний флюс каніфольно-спиртовий ФКСп.
3.3. Оцінка технологічності конструкції
3.3.1. Заповнюємо таблицю 3.2 вхідних даних, використовуючи специфікацію та складальне креслення виробу.
Таблиця 3.2
Вхідні дані для розрахунку показника технологічності Кі
Найменування показників Умовне позначення Значення показників
1. Кількість мікросхем Hімс 8
2. Загальна кількість мікросхем і електрорадіоелементів Hімс+Hере 137
3. Кількість монтажних з'єднань Hм 348
4. Кількість монтажних з'єднань, що виконуються автоматизованим і механізованим шляхом Hа.м 348
5. Загальна кількість ЕРЕ Hере 129
6. Кількість операцій контролю і настройки, що виконуються механізованим і автоматизованим шляхом Hм.к.н 1
7. Кількість електрорадіоелементів, підготовка і монтаж яких здійснюється механізованим шляхом Hм.п.ере 129
8. Загальна кількість операцій контролю і настройки Hк.н 1
9. Кількість типорозмірів ЕРЕ Hт.ере 28
10. Кількість типорозмірів оригінальних ЕРЕ. До них відносять електрорадіоелементи, що були розроблені і виготовлені вперше Hт.ор.ере 0
11. Кількість деталей (без урахування нормалізованого кріплення) Д 1
12. Кількість деталей, отриманих прогресивними методами формоутворення (штампуванням, пресуванням, литтям під тиском) Дпр 1
3.3.2. Визначимо числове значення відносних часткових показників технологічності електронних блоків
3.3.2.1. Визначаємо коефіцієнт використання мікросхем:
, (3.1)
3.3.2.2. Визначаємо коефіцієнт автоматизації та механізації монтажу:
, (3.2)
3.3.2.3. Визначаємо коефіцієнт автоматизації та механізації підготовки ЕРЕ:
, (3.3)
3.3.2.4. Визначаємо коефіцієнт автоматизації та механізації операцій контролю:
, (3.4)
3.3.2.5. Визначаємо коефіцієнт повторюваності ЕРЕ:
, (3.5)
3.3.2.6. Визначаємо коефіцієнт застосування ЕРЕ:
, (3.6)
3.3.2.7. Визначаємо коефіцієнт прогресивності, формоутворення деталі:
, (3.7)
Дані показники містять найбільший вплив на технологічність конструкції блоків. Склад показників та їх ранжирована послідовність по ваговій значущості зведені в таблиці 3.3
Таблиця 3.3
Відносні часткові показники технологічності
Найменування показників Розрахунок Кі ?і Кі·?і
1. Коефіцієнт використання IМС 0,058 1,00 0,058
2. Коефіцієнт автоматизації і механізації монтажу 1,000 1,00 1,000
3. Коефіцієнт автоматизації і механізації підготовки ЕРЕ 1,000 0,750 0,750
Продовження таблиці 3.3
4. Коефіцієнт автоматизації і механізації операцій контролю 1,000 0,500 0,500
5. Коефіцієнт повторюваності ЕРЕ 0,783 0,310 0,243
6. Коефіцієнт застосування ЕРЕ 1,000 0,187 0,187
7. Коефіцієнт прогресивності, формоутворення деталі 1,000 0,110 0,110
3.3.3. Визначаємо числове значення комплексного показника технологічності виробу.
Комплексний показник визначається на основі відносних часткових показників за формулою:
де Кі - величина показника (порядок знаходження числового значення визначений в пункті 2).
і - коефіцієнт вагової значущості;
і - порядковий номер показника в ранжированій послідовності.
3.3.4. Оцінюємо рівень технологічності конструкції
Рівень технологічності розроблюваного виробу згідно з ГОСТ 14.201-33, оцінюють відхиленням досягнутого комплексного показника від нормативного Кн. Це відношення повинно задовольняти умові:
>1, (3.8)
де Кн = 0,5 - нормативний комплексний показник технологічності блоків (табл.3.4).
Таблиця 3.4
Комплексні показники технологічності блоків
Тип блоків Дослідний блок Встановча серія Серійне виробництво
Кн
Електронні 0,4 - 0,7 0,45 - 0,75 0,5 - 0,8
Радіотехнічні 0,4 - 0,6 0,75 - 0,8 0,8 - 0,85
Електромеханічні і механічні 0,3 - 0,5 0,4 - 0,55 0,45 - 0,6
Висновок: так як відношення комплексного показника до нормативного більше одиниці, то конструкцію можна вважати технологічною.
3.4. Технічні умови
3.4.1. Маркірування і пломбування
Найменування й умовне позначення приладу, товарний знак підприємства нанесені у верхній частині лицевої панелі. Умовне позначення проставлене також на правій бічній стінці корпусу.
Заводський порядковий номер приладу і рік виготовлення розташовані на задній панелі.
Всі елементи і складові частини, установлені на панелях і друкованих платах приладу, мають маркірування позиційних позначень відповідно до позиційних позначень переліків елементів до електричних і принципових схем і маркіруються мастичними пломбами, що розташовані на задній панелі.
Запасне майно в укладальних ящиках має маркірування на самих елементах.
3.4.2. Загальні положення
3.4.2.1. Після тривалого збереження варто зробити зовнішній огляд.
При зовнішньому огляді необхідно перевірити:
1) цілість пломб;
2) комплектність;
3) відсутність зовнішніх механічних ушкоджень, що впливають на точність показань приладу;
4) міцність кріплення органів керування, чіткість фіксації їхніх положень;
5) наявність запобіжників;
6) чистоту роз'ємів і гнізд;
7) стан лакофарбових покриттів, гальванічних покриттів і чіткість гравірування;
8) стан сполучних кабелів і переходів;
3.4.2.2. При роботі приладу категорично забороняється ставити його на передню і задню панелі, що може призвести до поломки органів керування і введення мережного шнура.
Зробити позначки у формулярі про

 
 

Цікаве

Загрузка...