WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота

Детонометр: розробка конструкції - Дипломна робота


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
ДЕТОНОМЕТР
Розробка конструкції
ЗМІСТ
Стор.
Вступ. Загальний розділ……………………………………………….....…..6
1.1. Призначення присторою, що проектується………………....…..6
1.2. Опис схеми електричної струнтурної…………………….….......7
1.3. Опис схеми електричної принципової………………….…….....8
1.4. Обгрунтування вибору елементної бази…………..……….......11
2. Розрахунковий розділ
2.1. Розрахунок надійності попередній…………….…………....….17
2.2. Конструктивний розрахунок друкованої плати…………….....20
2.3. Конструктивний розрахунок трансформатора..............….…....33
2.4. Розрахунок випрямляча та стабілізатора....................................37
3. Конструкторський розділ
3.1. Обгрунтування та опис вибраної конструкції…………….…...46
3.2. Обгрунтування вибору монтажу, матеріалів та покриття….....47
3.3. Аналіз технологічності конструкції…………………………....50
3.4. Технічні умови………………………………………………..….53
4. Технологічний розділ
4.1. Вибір типу виробництва……..……………………………….....60
4.2. Обгрунтування вибору технологічного процесу……..…….….60
4.3. Розрока маршрутної технології зборки друкованого вузла…..62
5. Економічний розділ
5.1. Розрахунок вартості основних, допоміжних матеріалів та купованих виробів і напівфабрикатів……………………………………..65
5.2. Розрахунок корисного фонду часу……………………………..68
5.3. Розрахунок параметрів потокової лінії………………………...69
5.4. Розрахунок чисельності працюючих і кількості робочих місць
5.5. Розрахунок фонду заробітної плати працюючих……………...74
5.6. Розрахунок собівартості виробу………………………………..77
5.7. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці…….....80
5.8. Аналіз беззбитковості та розрахунок цільового прибутку.…..81
6. Заходи з техніки безпеки та протипожежного захисту
6.1. Загальні питання організації техніки безпеки на радіотехнічному підприємстві………………………………………..…...84
6.2. Заходи з техніки безпеки та протипожежному захисту на робочому місці………………………………………………………….…..85
6.3. Розробка заходів з охорони оточуючого середовища…………88
Висновки
Список літератури
Додатки:
Перелік елементів
Специфікація до плати
Специфікація до виробу
Вступ
Бурхливий розвиток науки і техніки на сучасному етапі науково-технічної революції, проникнення людини в космос і глибини океану, ретельне вивчення природних ресурсів нашої планети призводить до створення великих обсягів інформації, необхідності передачі по каналах зв'язку потужних інформаційних потоків і представлення її у вигляді, зручному для сприйняття людини або обробки машиною. Для одержання, передачі й обробки інформації створюються спеціальні інформаційні системи, до числа яких відносяться комплекси звукового і телевізійного віщання, системи зв'язку і телеметрії, інформаційні підсистеми АСУ й ін.
Виконання перерахованих і багатьох інших завдань неможливо без пристроїв, що запам'ятовують, у якості яких використовуються апарати магнітного запису (АМЗ). Сучасні АМЗ - складні пристрої, що входять до складу великих радіокомплексів і забезпечують можливість їх функціонування. Можна без перебільшення сказати, що без АМЗ були б неможливі такі сучасні напрямки науки і техніки, як космонавтика, обчислювальна техніка, телеметрія і керування, наукове приладобудування.
Магнітний запис розвивається на стику багатьох наук - радіоелектроніки, точної механіки, автоматики, фізики, хімії. Цим, з одного боку, визначається складність взаємодії окремих вузлів АМЗ і, з іншого боку, складність аналізу явищ, що відбуваються в процесі запису - відтворення. Цим же пояснюється і той факт, що розробкою АМЗ зайняті фахівці різного профілю, причому ті, хто, наприклад, зайнятий конструюванням транспортуючого механізму або розробкою носіїв запису в силу неминучої спеціалізації не завжди достатньо ясно уявляють собі, які вимоги до розроблювальних ними вузлів АМЗ пред'являє обраний метод перетворення сигналу. У силу цієї ж спеціалізацїї основні публікації в галузі магнітного запису присвячені окремим аспектам теорії і техніки запису, а розроблювачів апаратури, як правило, цікавить питання про те, яким чином зміна параметрів окремих блоків або вузлів АМЗ позначиться на результуючих характеристиках системи в цілому, які вимоги варто пред'явити до вузлів АМЗ із тим, щоб забезпечити з мінімальною витратою засобів необхідні метрологічні характеристики апарата і т.д.
У ще більш складному становищі знаходяться користувачі АМЗ. Вирішуючи задачу про придатність АМЗ у проектованій системі, вони вимушені користуватися комплексом показників, що наводяться у паспортах на АМЗ, таких як амплітудно-частотна характеристика, нелінійні перекручування, коефіцієнт коливань швидкості, динамічний діапазон. Проте, із погляду споживачів, найбільший інтерес представляє оцінка того, на скільки спотвориться по заданому критерії сигнал у процесі запису - відтворення і як ці перекручування позначаться на результуючих метрологічних характеристиках комплексу в цілому. Якщо врахувати, що навіть той самий апарат може виявитися "точним" або "неточним" у залежності від виду обробки вихідного сигналу, то стають ясними причини багатьох невдач і навіть гірких розчарувань, що настигли фахівців, що намагалися розглядати АМЗ як "чорну шухляду" і застосовувати на удачу узяті апарати в розроблювальних системах передач і обробки інформації. Не випадково і те, що АМЗ дуже часто виявляються самим "вузьким місцем" великих радіокомплексів і тому обмежують їхньі можливості.
1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
1.1. Призначення приладу, що проектується
Не секрет, що багато аматорів магнітного запису судять про якість звучання магнітофона, покладаючись на свій слух. Слів немає, суб'єктивна оцінка звучання дуже важлива й обов'язково повинна враховуватися, проте навряд чи її можна вважати цілком достовірною: вона багато в чому залежить від характеру і якості фонограми, апаратури, використовуваної разом із магнітофоном (попереднього підсилювача ЗЧ, темброблока, підсилювача потужності ЗЧ, акустичної системи), музичної культури і досвіду слухача і навіть від його настрою. Всі ці фактори не грають ролі при об'єктивній оцінці параметрів магнітофона за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, що при бажанні може виготовити будь-який радіоаматор середньої кваліфікації.
З параметрів, обумовлених якістю роботи стрічкопротяжного механізму (СПМ) магнітофона, ГОСТ 24863 - 87 ("Магнітофони побутові. Загальні технічні умови") нормує два: відхилення швидкості магнітної стрічки від номінального значення і коефіцієнт детонації. Відхилення швидкості стрічки виявляється як зміна тональності звучання. Помітність такого перекручування фонограми характеризується помилкою розрізнення висоти тону, що лежить у межах 0,5...1,5%. При перевищенні цього порога порушується сумісність записів: фонограми,

 
 

Цікаве

Загрузка...