WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Натискний механізм клітки - Курсова робота

Натискний механізм клітки - Курсова робота

навантаження:
приймаємо
Перевіряємо контактне напруження:
.
Сили діючи в зачепленні:
- окружна та осьова сили:
,
;
,
;
- радіальна сила:
,
.
Перевіряємо міцність зубців черв'ячного колеса на згин:
,
де - коефіцієнт форми зуба приймаємо по табл.4.5
в залежності від ,
тоді ;
- коефіцієнт, враховуючий осла блювання зубців
в залежності від зносу
Умову міцності виконано.
2.5 Розрахунок на міцність валу черв'яка
2.5.1 Орієнтовний розрахунок валу черв'яка
Рисунок 3 - Ескіз вала черв'яка
На вали діють напруження згину та кручення.
Попередньо визначаємо діаметри валів з розрахунку роботи їх на кручення:
Матеріал валів Сталь 45
Визначаємо діаметр вихідного кінця валу, який з'єднується з валом електродвигуна при
,
Приймаємо
Визначаємо діаметр вихідного кінця другого валу при
,
Приймаємо
Визначаємо діаметр вала під підшипник:
Визначаємо діаметр валу під колесо:
Визначаємо діаметр валу під буртик для колеса:
Довжина ступиці черв'ячного колеса:
,
,
Приймаємо
Діаметр ступиці черв'ячного колеса:
,
,
Приймаємо
2.5.2 Визначення небезпечних перетинів валу черв'яка
На вал діють такі навантаження: колова та осьова сили , радіальна сила .
Визначаємо реакції опор на валу черв'яка:
- горизонтальна площина:
,
.
Перевірка:
- вертикальна площина:
,
,
Перевірка:
Визначаємо загальні моменти:
,
,
,
Будуємо епюри згинальних моментів у горизонтальній і вертикальній площинах, а потім епюру крутного моменту Т1.
2.5.3 Уточнений розрахунок валу черв'яка
Черв'ячний вал перевіряти на міцність не треба, так як розміри його поперечних перетинів, прийняті при конструкції розрахунку геометричних характеристик
так як значення перевершують ті, котрі були отримані розрахунком на кручення.
Перевіряємо стрілу прогину черв'яка (розрахунок на твердість). Приведений момент інерції попереднього перетину черв'яка:
,
Визначаємо стрілу прогину:
,
.
Визначаємо допустимий прогин:
,
,
Таким чином, умова твердості виконано, так як
Умову міцності виконано.
2.6 Розрахунок підшипників валу черв'яка
Визначаємо сумарні реакції:
,
,
,
.
Подальший розрахунок зробити на більш навантаженій опорі.
Приймаємо підшипники для вала черв'яка роликопідшипники радіальні - серії №42624.
Розміри для підшипника цієї серії:
Визначаємо відношення :
,
де - е = 0,019;
- осьова сила, Н;
- статична вантажопідьоймність підшипника,
;
.
Цій величині відповідає е=0,19
Осьові складові радіальних реакцій роликопідшипників радіальних:
, розрахунок ведемо за цією формулою .
Так як , тоді ,
В залежності від того, що , осьові напруження будуть рівні:
;
Так як , розрахунок еквівалентного навантаження ведемо за цією формулою:
,
де - коефіцієнт радіального навантаження,
- коефіцієнт осьового навантаження,
Визначаємо розрахункову довговічність у мільйонах обертів:
,
млн. об.
Визначаємо розрахункову довговічність у часах:
,
Ресурс роботи підшипників валу черв'яка складає 10000-36000 годин, що задовольняє нашому розрахунку.
2.7 Вибір муфти
За вихідними даними підбираємо муфту зубчасту М3-7. Муфту підбираємо за діаметрами з`єднаних валів. Матеріал полу-муфт Сталь 45.
Вибір муфти проводиться враховуючи діаметр з'єднуючих валів та розрахунковий момент. Ця муфта з'єднує вал електродвигуна з валом черв'яка.
Визначаємо розрахунковий момент:
,
де - коефіцієнт, який враховує режим роботи,
, [1], с. 291;
- номінальний момент, .
.
Вибираємо муфту зубчасту типу МЗ-7 з вихідними даними:
Розрахунок на міцність:
,
Умову виконано.
2.8 Вибір і перевірка шпонок
Перевіряємо шпонку під муфтою, колесом. Шпонку вибираємо в залежності від діаметра валу на якому вона знаходиться. Вибираємо розміри - із стандартного ряду, та розмір .
Розраховуємо шпонку на напругу зминання матеріалу Сталь 45 - матеріал шпонки:
.
Діаметр валу під муфту дорівнює , обертовий момент на цьому валу дорівнює .
Розміри шпонки в залежності від каталогу:
Умову міцності виконано.
Діаметр валу під черв'ячне колесо дорівнює , обертовий момент на цьому валу дорівнює .
Розміри шпонки в залежності від каталогу:
Умову міцності виконано.
2.9 Розрахунок на міцність гвинта
При роботі гвинта, гвинт підтягається стиску та обертанню. Осьове навантаження дорівнює .
Визначаємо розрахункову силу:
,
Гвинт виготовлений з Сталі 45 нормалізованої, межа плинності , межа міцності .
Приймаємо запас міцності .
Визначаємо допустиму контактну напругу:
,
Визначаємо внутрішній діаметр гвинта із розрахунку роботи його на стиск:
,
.
Приймаємо гвинт з різьбою
Основні розміри різьби гвинта:
- зовнішній діаметр гвинта, ;
- середній діаметр гвинта, ;
- внутрішній діаметр гвинта, ;
- крок різьби, .
Визначаємо радіус інерції гвинта:
,
Визначаємо гнучкість гвинта:
,
де - висота підйому гвинта (хід гвинта),
, так як гнучкість гвинта менше 100, то перевірка подовжній стійкості не вимагається.
Визначаємо середній діаметр різьби гвинта:
,
Приймаємо .
Визначаємо обертові моменти у різьбі:
,
.
Визначаємо момент опору перетину крутіння гвинта:
,
.
Визначаємо напругу при крутінні гвинта:
,
.
Визначаємо напругу стиску гвинта:
,
.
Визначаємо приведену напругу гвинта:
Умову виконано.
2.10 Розрахунок на міцність гайки
Матеріал гайки - БР ОЦС 5-5-5 з границею міцності , та допустимим удільним стиском .
Визначаємо кількість витків різьби:
,
.
Визначаємо довжину гайки:
.
Перевіряємо міцність гайки на згин:
,
де - максимальний діаметр різьби гайки, ;
- висота витка різьби, ,
;
.
Визначаємо запас міцності:
Умова міцності виконана.
Визначаємо зовнішній діаметр гайки , при допустимих напруженнях:
,
.
,
.
Приймаємо .
Список використаних джерел
1. С. А. Чернавський, А. Б. Боков, Курсове проектування деталей машин, М.,"Машинобудування", 1988, с.415
2. У. І. Мархель, Деталі машин, М.,"Машинобудування", 1980, с.450
3. А. Ю. Шейнбліт, Курсове проектування деталей машин, М.,"Вища школа", 1991, с.432

 
 

Цікаве

Загрузка...