WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації контролю рівня морозива на ВАТ ”Коломийський сирзавод” - Дипломна робота

Проект автоматизації контролю рівня морозива на ВАТ ”Коломийський сирзавод” - Дипломна робота

підготовку і які мають відповідне кваліфікаційне посвідчення;
4. змащення і регулювання повинні проводитись тільки після зупинки ескімогенератора.
Роботи по ремонту електрообладнання повинні проводитись тільки при знятій напрузі. В місці зняття напруги повинен бути повішений плакат: "Не включати, працюють люди!".
Проходи біля машин не загромаджувати. При роботі необхідно дотримуватися чистоти на робочому місці.
Під час роботи машини на ній не повинні знаходитись сторонні предмети і інструмент.
4.4. Протипожежний захист
Для гасіння можливх пожеж, як на заводі в цілому, так і в морозивному цеху, передбачені первинні засоби пожежогасіння - три порошкових вогнегасники в приміщенні дільниці.
До роботи з технологічним обладнанням допускаються спеціально навчені оператори, які пройшли курси навчання з питань техніки безпеки і пожежної безпеки; досконало вивчили технічний опис і інструкції по експлуатації і техніці безпеки заводів-виготовлювачів встановленого обладнання.
5. Економічна частина
5.1. Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу
До впровадженя автоматизації річний план виробництва продукції складав 127,2 т/рік морозива "ескімо". З них можливого браку - 7,2 т. Отже, чистої продукції - 120 т/рік.
Собівартість однієї тони продукції до автоматизації становить - 5753 грн.
5.1.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації
Таблиця 5.1
Назва обладнаня Одиниці виміру Кількість Ціна за одиницю, грн Вартість, грн
1 2 3 4 5 6
1. Регулятор температури РТ-0193
Шт
1
900
900,0
2. Щит управління Шт 1 270 270,0
Разом 1186,3
Ціни по даних підприємства.
5.1.2 Розрахунок вартості монтажних матеріалів
Таблиця 5.2
№п.п Назва обладнання Одиниці вимірювання Кількість Ціна за одиницю, грн.. Вартість , грн..
1 2 3 4 5 6
1. Електропровід М 20 0,80 16,0
2. Плавкий запобіжник Шт 1 0,30 0,30
Разом 16.30
5.1.3 Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт.
Таблиця 5.3
Назва Вартість, грн Амортизація Поточний ремонт, грн
% Грн
1 2 3 4 5 6
1. Вартість засобів автоматизації 1186,3 10 118,63 29,6
Поточний ремонт становить 25% від амортизації.
5.1.4 Розрахунок вартості електроенергії
Таблиця 5.4
№п.п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна, грн Вартість, грн
1 2 3 4 5 6
1 Електроенергія силова КВт год. 200 0.2 40
5.1.5 розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих встановленням засобів автоматизації.
Виконанням монтажних робіт займається бригада з чотирьох чоловік:
" зварювальник V розряду;
" електрик IV розряду;
" електрик V розряду;
" налагоджувальник IV розряду.
Складаємо сітковий графік виконання робіт бригадою. Дані заносимо в таблицю 5.5.
Таблиця 5.5
Сітковий графік виконання монтажних робіт
Наз-ва
ро-біт Період часу, год К-ть
Робіт-ників Відпра-цьован годин
1 день 2 день 3 день
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Мон
Таж дава
ча на верс
таті чутливого елемента
4
32
2 Мон
Таж щита
2
12
3 Мон
Таж бло
ку управлін
ня на щиті
2
8
4 Прокладка ел. проводок
2
8
5 Пус
Коналагоджувальні робо-ти
4
16
Ра
Зом
го
дин
76
Для нарахування зарплати робітникам користуємось почасовими тарифними ставками. Середню тарифну ставку знаходимо по формулі:
ТСсер=(TC1*n+TC2*n+…+TCn*n)/n; формула 5.1.1.
Де: n - кількість працівників;
ТС1, ТС2 - тарифні ставки працівників.
Підставивши значення, маємо:
ТСсер=(1,36+1,52*2+1,87)/4=1,56 грн.
Зарплата для робітників становить:
ЗП=76*1,56=118,56 грн.
По даних підприємства відрахування на соцстрах складають 37,5%, загальновиробничі витрати складають 40% від зарплати.
Отже, відрахування на соцстрах становить - 44.56 грн; загальновиробничі витрати - 47.4 грн. Дані заносимо в таблицю 5.6.
5.1.6. Розрахунок витрат на впровадження засобів автоматизації.
Таблиця 5.6
Назва Витрати, грн
1 2 3
1. Вартість засобів автоматизації 1186,3
2. Амортизація основних фондів 118,63
3. Витрати на поточний ремонт 29,6
4. Електроенергія на технічні цілі 3815,2
5. Зарплата робітникам монтажної бригади 168,48
6. Відрахування на соцстрах 44,56
7. Загальновиробничі витрати 47,4
Разом 5410,17
Перед впровадженням засобу автоматизації за рік план виробництва продукції складав 127,2 т/рік. З них 7,2 т йшло на повторну обробку внаслідок браку причастковому відморожуванні зовнішнього шару морозива, що звісно збільшувало собівартість продукції і час на її виготовлення.
Якщо врахувати повторну обробку і готову продукцію, то обсяг виробництва за рік, до автоматизації верстату, становив:
127,2+7,2=134,4 т/рік;
Після встановлення більш чутливого давача, тобто впровадження засобу автоматизації, більш чутливого і надійного, відбракування і повторної обробки не передбачається. Обсяг продукції за рік становитиме - 127,2 т.
Використавши ці дані знаходимо собівартість 1 т морозива після автоматизації:
С/В=127,2*5753/134,4=5444,8 грн.
Економічна ефективність від впровадженя засобу автоматизації розраховується по формулі:
Еум.р.=(С1-С2)*В; формула 5.1.2.
Де: С1 - собівартість продукції до впровадження засобу автоматизації;
С2 - собівартість продукції після впровадження автоматизації;
В - обсяг виробництва продукції за рік.
Підставивши значення цих величин, маємо:
Еум.р=(5753-5444,8)*127,2=308,2*127,2=39203,04 грн.
Термін окупності витрат на об'єкт автоматизації становить:
Ток.=Витрати:Еум.р.=5410.17/39203,04=0,139=0,14 року.
Висновок.
В результаті впровадження засобу автоматизації економічні показники виробництва продукції покращилися:
" собівартість продукції зменшилась від 5753 грн до 5410,17 грн.
" фактичний термін окупності витрат становить 0,14 року, що є значно меншим від нормативного, який становить 6,7 року.
Список використаної літератури
1. А. И. Емельянов Исполнительные устройства промышленных регуляторов
Москва, "Машиностроение", 1975 р.
2. В. Н. Камнев Чтение схем и чертежей электроустановок, Москва, "Высшая школа", 1990 р.
3. И. А. Данилов, П.М. Иванов, Общая электротехника с основами электроники, Москва, "Высшая школа", 1989 р.
4. Л. Г. Молчанов, Монтаж наладка и эксплуатация автоматических устройств, Москва, "Пищевая промышленность" 1985 р.
5. М. А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов Автоматика энергосистем, Москва "Энергоатомиздат", 1985 р.
6. Н. В. Маковский, Основы автоматизации, Москва, "Лесная промышленность" 1972 р.
7. Н. Н. Иващенко Автоматическое регулирование, Москва, "Машиностроение", 1973 р.
8. Р. И. Гжаров, Краткий справочник конструктора, Ленинград, "Машиностроение" 1981 р.
9. Теория автоматического управления под редакцией докт. техн. наук, проф. А.В. Нетушила, Москва, Высшая школа, 1976 р.
10. Ю. В. Корнилов, А.Н. Бредихин Слесарь

 
 

Цікаве

Загрузка...