WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація каліброваного верстата моделі IК 825 Ф2 - Курсова робота

Автоматизація каліброваного верстата моделі IК 825 Ф2 - Курсова робота

робітник струм двигуна;
" I4 = 0.1Ін = 35 А - струм холостого ходу електродвигуна;
" I5 = 1.9Ін = 665 А - гальмовий струм електродвигуна.
Тоді:
(2.12)
Оскільки отриманий еквівалентний струм менше номінального струму двигуна, отже по нагріванню даний двигун підходить і обраний вірно.
Для живлення двигуна вибираємо комплектний тиристорний перетворювач серії ЭПУ1-2-4347 DУХЛ4 з наступними параметрами:
" Рн = 92 квт - номінальна потужність перетворювача;
" Uн = 230 В - номінальна вихідна напруга ТП;
" Iн = 400 А - номінальний вихідний струм перетворювача.
Для живлення тиристорного перетворювача вибираємо трансформатор ТСЗП - 160 / 0.743 з наступнимипараметрами:
" Рн = 143 ква - номінальна споживана потужність трансформатора;
" U1 = 380 В - напруга первинної обмотки трансформатора;
" U2ф = 230 В - напруга вторинної обмотки трансформатора;
" I2ф = 500 А - струм вторинної обмотки трансформатора;
" Рхх = 795 Вт - втрати холостого ходу в трансформаторі;
" Ркз = 2400 Вт - утрати при короткому замиканні в трансформаторі;
" Uкз = 4.5% - напруга короткого замикання трансформатора;
" Iхх = 5.2% - струм холостого ходу трансформатора.
Для згладжування пульсацій випрямленої напруги вибираємо реактор, що згладжує, ФРОС - 125 / 0.5 У3 з наступними параметрами:
" Iн = 500 - номінальний струм реактора, що згладжує;
" Lн = 0.75 мГн - номінальна індуктивність реактора, що згладжує;
" Rн = 3 МОм - номінальний опір реактора.
2.1. Розробка технологічної схеми.
Відомості про систему електроживлення верстата
Характеристика системи електроживлення вальцетокарного каліброваного верстата моделі ІК 825 Ф2 приведена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристика системи електроживлення верстата вальцетокарного каліброваного моделі IК 825 Ф2.
Призначення ланцюгів Джерело живлення U, f
Живлення електроустаткування верстата мережа
380В, 50Гц
Живлення КЦІ Трансформатор Т22 220В, 50Гц
Живлення ЦУ постійного струму напругою 110В (станція НКУ 2090) Трансформатор Т10 з випрямним мостом V20 - V25
110В
Живлення ЦУ постійного струму стабілізованою напругою 110В (станція НКУ 2090) Стабілізатор G2, трансформатор Т7 з випрямним мостом V8 - V11
110В
Живлення ЦУ постійного струму напругою 24В (станція НКУ 2090) Трансформатор Т8 з випрямним мостом V12 - V17
24В
Живлення ЦУ постійного струму напругою 24В (станція НКУ 2090) Трансформатор Т11 з випрямним мостом V26 - V31
24В
Живлення ЦУ постійного струму напругою 110В (станція НКУ 3090) Трансформатор Т20 з випрямним мостом V89
110В
Живлення ЦУ постійного струму напругою 24В (станція НКУ 3090) Трансформатор Т23 з випрямним мостом V90
24В
Живлення двигунів вентиляторів комплектних пристроїв НКУ
Трансформатор Т12
220В, 50Гц
Живлення ланцюгів висвітлення Трансформатор Т4 24В,16А,50Гц
Живлення місцевого висвітлення (станція НКУ 2090)
Трансформатор Т6
24В, 50Гц
Живлення ЦУ напругою 110В (станція НКУ 2090)
Трансформатор Т6
110В, 50Гц
Для нестатків споживання (станція НКУ 2090)
Трансформатор Т5
220В,2А,50Гц
2.3. Підбір стандартного обладнання.
Розрахунок динамічних параметрів системи
На Рис. 2.2 наведено структурну схему системи тиристорний перетворювач - двигун. Математична модель проектованої системи приведена на Рис. 2.3.
Рис.2.2.
Рис.2.3.
Визначимо по емпіричних формулах згідно [5] відсутні дані.
Номінальна кутова швидкість обертання двигуна:
1/с, (2.12)
Сумарний активний опір якірного ланцюга електродвигуна визначимо з умови розподілу втрат, вважаючи, що половина втрат у двигуні йде на нагрівання обмоток. Тоді:
Ом (2.14)
Визначимо значення номінального магнітного потоку:
В*с (2.15)
Час регулювання, тобто час, за яке завершитися перехідний процес, складе:
с (2.16)
Визначимо коефіцієнт підсилення тиристорного перетворювача як відношення середнього значення випрямленої напруги Ud0 до максимальної напруги керування Uум (оскільки планується використання стандартної блокової системи регуляторів, те максимально допустиме напруження Uум складає 8 В):
(2.17)
(2.18)
де Кu = 0.428 - коефіцієнт схеми випрямлення.
Постійну часу тиристорного перетворювача приймаємо рівної 0.007 з - час, достатнє для відновлення замикаючих властивостей тиристорів після проходження напівхвилі напруги через 0.
Визначимо активний опір фази трансформатора:
Ом (2.19)
де В (2.20)
Тоді повний опір фази трансформатора складе:
Ом, (2.21)
а індуктивний опір фази трансформатора складе:
Ом (2.22)
Тоді індуктивність фази трансформатора складе:
Гн (2.23)
Визначимо індуктивність якоря двигуна по емпіричній формулі:
Гн (2.24)
де p = 2 - число пар полюсів двигуна.
Визначимо сумарну індуктивність якірного ланцюга двигуна:
L = Lср + 2Lтр + Lяд = 0.75 + 2 * 0.02892 + 2 = 2.808 мГн (2.25)
Визначимо сумарний активний опір якірного ланцюга двигуна:
R = Rяд + rср + a * rд + b * rтр + c * rур + rк (2.26)
де rср - активний опір реактора, що згладжує;
rд - динамічний опір тиристорів;
rур - активний опір зрівняльного реактора;
rк - комутаційний опір;
a = 2, b = 2, c = 1 - коефіцієнти, що залежать від схеми
випрямлення напруги.
Ом (2.27)
Ом (2.28)
rд = 0.45 * 10-3 Ом - по паспортним даної (2.29)
Підставивши (4.15) - (4.17) у (4.14), одержимо:
R = (21.5+0.062+2*0.45+2*0.186 +1*0.62 + 8.68) * * 10-3 = 31.576 * 10-3 Ом (2.30)
Визначимо граничний кут відмикання тиристорів:
(2.31)
де Се' - коефіцієнт пропорційності між швидкістю і ЕРС двигуна.
(2.32)
Тоді, підставивши (2.32) у (2.31), одержимо граничний кут відмикання тиристорів:
(2.33)
Визначимо постійні часу отриманої системи.
Електромагнітна постійна якірного ланцюга двигуна:
с (2.34)
Електромагнітна постійна якоря двигуна:
с (2.35)
Електромеханічна постійна системи:
с (2.36)
де J = Kj * J?? = 2.5 * 8.25 = 20.625 кг*м2 (2.37)
Kj - коефіцієнт динамічності системи електропривода, що показує в стільки разів система електропривода має більшу інерційність, чим двигун.
Результати обчислень зведемо в таблицю.
Таблиця 4.1
Динамічні параметри системи
Найменування Позначення Величина
Електромагнітна постійна часу системи
Тэ
0.0899 з
Електромагнітна постійна часу якірного ланцюга двигуна
Тя
0.093 з
Електромеханічна постійна часу

 
 

Цікаве

Загрузка...