WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

тракторами, що зазначені у заводській інструкції машини.
До роботи на агрегатах допускаються фізично здорові, навчені за спеціальною програмою і проінструктовані механізатори. Залежно від виду роботи, механізатори мають бути забезпечені відповідними засобами захисту і спецодягом.
На місце роботи агрегатів не допускаються сторонні особи, які не мають відношення до технічного процесу.
Механізовані роботи і рух агрегатів мають відповідати розробленим і затвердженим технологіям на маршрутах руху агрегатів.
На ділянках полів і доріг, над якими проходять повітряні лінії електропередач, робота і проїзд машини дозволяється в тому випадку, якщо відстань від найвищої точки машини до нижнього проводу лінії електропередач не менша за такі величини :
Напруга лінії електропередач, кВт До 1 м. 1-20 35-110 154 220 330-500
Відстань по горизонталі ,м 1,5 2 4 5 6 9
Відстань по вертикалі, м 1 2 3 4 5 6
Під час роботи агрегату забороняється виконувати будь-які регулювання, усувати несправності, очищати робочі органи. Очищення робочих органів машин потрібно проводити спеціальними пристроями при зупиненому агрегаті.
5.2. Охорона навколишнього середовища
Усі с.-г. машини не повинні забруднювати навколишнє середовище (повітря, грунт, водойми) шкідливими викидами, бути джерелом пожеж і вибухів, а матеріали, які застосовують при експлуатації і технічному обслуговуванні, мають бути безпечними для людей.
Не допускати роботу трактора з неправильно відрегульованим паливним насосом. Регулюванням паливного насоса добитися повного згорання палива, що забезпечує мінімальний вміст отруйних речовин в продуктах згорання і максимальну потужність двигуна трактора Не допускати проливання ПММ при заправці агрегатів Заправку агрегатів проводити закритим механізованим способом.
Не допускати підтікання ПММ через нещільності з'єднань. Забороняється зливати в грунт відпрацьоване масло при його заміні. Масло зливати в спеціально відведені ємності.
Не допускати проведення очищення і миття машин на берегах річок, ставків. Очищення і миття машин проводити на спеціально обладнаних майданчиках.
Не допускати наїзд на насадження полезахисних лісосмуг.
6. Економічна частина
6.1. Визначення собівартості вирощування 1 ц. кукурудзи на корм.
Вартість 1 ц визначаємо за формулою :
де З - заробітна плата (визначаємо із технологічної карти)
Вп - вартість ПММ.
Вп = 24969 гр.
А- відрахування на амортизацію машин
А = U x A1
U - кількість умовних га вироблених на вирощуванні і збиранні
А1 - амортизаційні відрахування на 1 ум. га.
А1 = 1087,9 х 0,38 = 413,43 гр.
Вто - затрати на ТО
Вто = U x В1то
В1то - відрахування на ТО на 1 ум га
Вто = 1087,9 х 0,32 = 348,23 гр.
Втр - відрахування на ремонт машин
Втр = U х В1тр
В1тр - відрахування на ремонт на 1 ум га.
Втр = 1087,9 х 0,32 = 348,2 гр.
Тр - вартість тракторних робіт
Тр = Q х Вт
Q - кількість виконаних ткм
Вт - вартість 1 ткм
Тр = 8760 х 0,1 = 876 гр.
Вн - вартість насіння
Вн = Н х В1н
Н- необхідна кількість насіння для посіву
Вн - вартість 1 ц. насіння
Вн = 50 х 100 = 5000 грн.
Дм - вартість мінеральних добрив Дм = Qд х Вд
Qд - кількість внесених добрив
Вд - вартість мінеральних добрив
Дм = 115 х 800 = 92000 грн.
До - вартість органічних добрив
До = Qо х Во
Qо - кількість внесених органічних добрив
Во - вартість 1 т добрив
До = 3000 х 12 = 36000 грн.
Пг - вартість гербіцидів Пг = Qг х Вг
Qг - кількість внесених гербіцидів
Вг - вартість гербіцидів
Зз -загально-виробничі витрати (Зз = 25 %)
Зз = 0,25 (З+А+Втр) = 0,25 х (1584 + 413,43 + 348,2) = 586,54 грн
Зг - загальногосподарськівитрати (Зг = 21 %)
Зг = 0,21 (З + А + Втр) = 0,21 (1584,54 + 413,43 + 343,43 + 348,2)=492,69 грн.
Впп - вартість побічної продукції
Впп = Qпп х Упп
Qпп - валовий збір побічної продукції
Упп - ціна 1 ц. побічної продукції
Впп = 0 х 0 = 0
Впр - валовий збір основної продукції
Впр = 16800
6.1. Вартість виготовлення пристрою
Визначаємо вартість матеріалу, який використовуємо для виготовлення пристрою.
Таблиця Вартість матеріалу для виготовлення пристрою
№ пп Назва матеріалу Одиниці виміру Кількість, кг Ціна за 1 кг. грн.. Сума, грн
1. Сталь листова кг 16 0,38 6,08
2. Сталь пруткова кг 7,0 0,41 2,87
3. Балка двотаврова м 5,1 5,0 25,5
Всього 34,45
Визначаємо вартість матеріалу з торгівельною націнкою:
Смн - вартість матеріалу без націнки;
Н- % торгівельної націнки, Н = 28 %
Визначаємо вартість виготовлення пристрою.
Таблиця Норма часу і розцінки на виготовлення деталей пристрою
№ пп Назва деталей Вид роботи Розряд К-сть деталей Норма часу Тарифна ставка Сума затрат
1. Кронштейн Слюсарний IV 2 1.5 0.41 0.62
2. Палець Токарний IV 4 0.2 0.52 0.1
3. Пластина слюсарний IV 2 0.8 0.41 0.33
4. Рама дод. секц. слюсарний IV 2 1.2 0.41 0.49
5. Підтримуюча планка слюсарний IV 2 1 0.41 0.4
6. Кронштейн планки слюсарний IV 2 0.7 0.41 0.24
Продовження таблиці
7. Вал токарний IV 2 0.4 1.5 0,6
8. Плита слюсарний IV 2 6 1.2 7,2
9. Розтяжка слюсарний IV 2 2 1.2 2,4
10. Пластина слюсарний IV 2 2 1.2 2,4
11. Двотаврова балка слюсарний IV 1 4 1.2 4,8
12. Вісь токарний IV 2 0.5 1.5 0,75
13 Збирання пристрою слюсарний IV 1 21.0 1.5 31,8
Всього 49,95
Визначаємо додаткову преміальну плату
де Нп - % преміальних, Нп = 5%
Визначаємо відрахування на відпустку :
де Нв - % відрахування на відпустку, Нв = 7,8 %
Визначаємо додаткову заробітну плату
Срг = СІр + СІІр = 2,5+3,9=6,4 грн
Визначаємо відрахування на соціальне забезпечення :
де Нс - відрахування на соціальне забезпечення, Нс = 38 %
Визначаємо повну витрату коштів на виготовлення деталей пристрою
Ср = Ср1+Ср2+Ср3=49,95+6,4+21,4=77,75 грн
Визначаємо накладні витрати
Визначаємо вартість виготовлення пристрою
Спр=Ср+Сн+См+С3 = 77,75+23,22+44,1+50=195,17 грн.
С3 - вартість запасних деталей
6.1.2. Економічний ефект від застосування широкозахватного агрегату становить :
Впровадження даного пристосування дає економію заробітної плати обслуговуючого персоналу другого посівного агрегату, економію коштів за рахунок не придбання зчіпки. Зчіпка дозволяє зменшити число холостих ходів, здійснює підвищення продуктивності праці.
Економічний ефект від застосування цієї зчіпки становить 4600 грн.
Знаходимо строк окупності пристрою :
Використана література.
1. Віденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку :-К:Вища школа, 1983-446 с..
2. Ільченко В.Ю; Красьов П.І. Довідник з експлуатації машинно-тракторного парку. К: Урожай, 1987 - 250 с.
3. Гаврилюк Г.Р. Технологічна наладка машин. Довідник Урожай, 1988- 250 с.
4. Гаврилюк Г.Р.; Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. К:"Урожай",1994 - 443 с.
5. Кочев К.І.;Кушнарьов А.С. та ін. Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин К:"Урожай",1993-264 с.
6. Погорілець О.М.; Живолуп Г.І. та ін.- Зернозбиральні комбайни. -К:Урожай,1990-224 с.
7. Комаристов В.Ю.; Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини .- К,:Вища школа, 1987-487 с.
8. Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка.-М:Колос,1982.-319 с.
9. Иофинов С.А., Бабенко Э.П. и др. Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка. М.:Агропромиздат,1985-272 с.
10. Фоменко Л.Д. Довідник по землеробству. Львів. Видавництво "Каменяр" 1987 -232 с.
11. Миколай М.Я. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...