WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

трактора, який виконує операцію "в умовні".
В шостій графі "Комендант ний період" записуємо строки виконання даної операції.
В сьомій графі "Кількість добрив записуємо необхідну кількість днів для проведення операції.
В восьмій графі "Марка трактора" записуємо марку трактора, який виконує операцію.
В дев'ятій графі " Марка с. г. машини" записуємо марку с. г. машини якою будемо виконуємо дану операцію.
В десятій графі "Марка зчіпки" записуємо марку зчіпки (якщо дона є) з якою комплектуємо агрегат.
В графі № 11 "Норма виробітку" записуємо зміну норму виробітку агрегату.
В дванадцятій графі "Кількість норма змін визначаємо необхідну кількість норма змін для виконання даної операції. Визначаємо розділивши значення графи №4 на значення графи № 11"
В графі № 13 "Кількість агрегатів" визначаємо необхідну кількість для виконання даної операції в даний агрострок. Визначаємо розділивши значення графи № 12 на значення графи № 7.
В графі № 14 "Затрати праці механізаторів" записуємо кількість людино-годин затрачених для виконання операції. Визначаємо значення графи перемноживши значення графи № 12 на сім годин.
В графі №15 "Затрати праці допоміжних робітників1' записуємо затрати праці допоміжних робітників на виконанні даної операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 12 на сім годин і на кількість допоміжних робітників.
В графі №16 "Заробітна плата механізаторів записуємо суму заробітної плати за виконання механізатором даної операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 12 на тарифну ставку.
В графі № 17 "Заробітна плата допоміжних робітників" записуємо заробітну плату допоміжних робітників. Визначаємо перемноживши графи № 12 на тарифну ставку допоміжних робітників.
В графі № 18 "Доплата за класність" записуємо величину доплати за класність. Визначаємо перемноживши графи № 16 на процент добавки за класність.
В графі № 19 "Всього зарплати" записуємо суму заробітної плати механізаторів і допоміжних робітників, а також доплата за класність.
В графі № 20 "Витрата палива на 1 га" записуємо витрати палива на виконання операції на 1 га.
В графі № 21 "Витрати палива на весь об'єм роботи" записуємо кількість палива, яка потрібна для виконання операції. Визначаємо перемноживши значення графи № 4 на значення графи № 20.
В графі №22 "Вартість палива" записуємо вартість палива, яке використали на виконання операції. Визначаємо перемноживши значення графи №21 на вартість одиниці палива.
В графі №23 "Амортизація" записуємо затрати на амортизацію. Визначаємо перемноживши значення граф № 5 на норму відрахування на амортизацію.
В графі №24 "Затрати на ТО І ПР" записуємо затрати на ТО і ПР, визначаємо перемноживши графи №5 на норму відрахування на ТО і ПР.
В графі № 25 "Всього затрати" записуємо суму затрати на виконання операції. Визначаємо додавши значення граф № 22, №23 і №24.
Відомість-графік потреби і Використання с.г. техніки.
Кількість сільськогосподарських машин по марках визначаємо по технологічній карті, а їх використання на основ/ спеціального відомості графіка.
В графу "Назва с.г. машини" записуємо всі машини і знаряддя, які будуть використані при виконанні плану сільськогосподарських робіт на запланований період.
Відомість заповнюють використовуючи дані технологічної карти після того, як розраховано кількісний і якісний склад тракторів і сільськогосподарських машин.
Кількість машин кожної марки Визначаємо за періодом найбільшої потреби в них господарства.
Якщо строки використання машин однієї марки, які агрегатуються з різними тракторами співпадають, необхідну кількість машин або знарядь на цеп строк додають. Лані про роботу зубових борін заносимо у відомість тільки у випадку їх використання для самостійного боронування.
Складений графік показує на який строк і скільки необхідно складений графік показує на який строк і скільки необхідно підготовити сільськогосподарських машин, а також дає можливість спланувати ремонт і завчасно підготовити машини до виконання роботи.
2.5. Польова технологія механізованих робіт. Розрахунок і комплектування агрегатів.
Для внесення органічних добрив вибираємо агрегат в складі трактора Т-150К і розкидача ППТ-10.
Обґрунтування складу агрегату проводимо в слідуючій послідовності:
1. Для роботи агрегату проводимо в слідуючій послідовності.
(6)
де Nnp - потужність для приведення в дію механізмів машини, кВт.
Nnp=22 кВт
NВВП - потужність, яка може передаватись через ВВПпри русі агрегату, кВт.
(7)
де Ne - ефективна потужність двигуна, кВт ?ВВП - к.к.д. трансмісії ВВП,
VP - робоча швидкість агрегату, км/год.
VP = VM (1-б)
VM- теоретична швидкість відповідної передачі км/год (5- коефіцієнт буксування, % (б = 13)
? тр - к.к.д. трансмісії трактора
? - коефіцієнт буксування ?б-0,87
Rкоч.м Rкоч.м -відповідно опір пересування трактора і с.г. машини
Rкоч.м = Qтр(ft х і) (9)
Rкоч.м = Qм(ft х і) (10)
де QТР QM - відповідно вага трактора і вага с.г. машини, кн. f - коефіцієнт опору пересуванню, і - величина підйому
Rкоч.м = 75,35 х (0,1+0,04)=10,55 кН
Rкоч.м = 40 х (0,1+ 0,04)= 5,6 кН
Таким чином, умова Nnp ±1
3
0
Перевіряти на першому робочому проході агрегату. Розкрити насіння не менше чим в 3-5 місця на всій ширини захвату сівалок і заміряти глибину посіву
Відхилення від середньої кількості насінин на 1м. Рядка від заданої, %
до ± 5
±5... ±10 >±10
3
2
0
Розкрити насіння на 1м рядка в кожному рядку по всій ширині захвату сівалок і підрахувати їх на 1м рядка.
2. Відзначають віхами лінію першого проходу. Віхи ставлять через кожні 50... 80 м так, щоб обов'язково було видно не менше трьох віх. Висота віхи 2,5 ...3 м. Відстань від краю поля до лінії першого проходу агрегату повинно бути рівне половині ширини захвату агрегата.
3. Якщо за межами поля відсутні вільний прохід для розвороту трактора, то відбивають поворотні смуги повинна бути рівна для дванадцяти рядного агрегата 2 захватом агрегата.
Спосіб руху при посіві кукурудзи човниковий.
Рис .Схема човникового способу руху
R - радіус повороту
С - ширина поворотної смуги
4.6 Контроль і оцінка якості роботи
Якість посіву оцінюємо по показниках таблиці.
5. Охорона праці і навколишнього середовища.
5.1. Охорона праці при використанні МТП.
Державним стандартом ГОСТ 12.2019-86 і стандартними правилами № 4282-87 регламентовані вимоги конструкції тракторів, самохідних та інших с.-г. машин (обладнання машин приладами безпеки, сигналізації. Спеціальними пристроями, інструментами та документацією), до статичної стійкості машин, гідро і пнемо - приводів, робочого місця оператора, органів керування та інших елементів конструкції від яких залежать умови праці і безпеки оператора.
Трактори і самохідні с.-г. машини повинні бути зручними і безпечними при технічному обслуговуванні. Усі машини повинні мати безпечний доступ на робоче місце.
Усі параметри мікроклімату мають відповідати стандартним нормам.
Стандартами нормуються зусилля, які прикладаються до органів керування машинами. При дії кочами вони коливаються в діапазоні 60...200 м., при дії рухами 30...200 м.. До роботи допускають лише технічно справні машини, що повністю відповідають вимогам безпеки. Комплектується машинно-тракторний агрегат тракторист-машиніст. При потребі за допомогою допоміжних робітників під обов'язковим контролем бригадира. Причини, помічені заздалегідь перевіряють і агрегатують лише з тими

 
 

Цікаве

Загрузка...