WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

кукурудзи. Велике значення має система догляду за посівами, яка включає до-і після сходове боронування, розпушування ґрунту в міжряддях, обробіток сходів пестицидами, знищення бур'янів у міру з'явлення їх.
Перше міжрядне розпушування у фазі 3-5 листків проводять культиватором КРН-5,6 з таким робочими, органами на секції по центру стрілчаста лапа, з обох боків лапи-бритви і ззаду - рядкові борінки КРН-38 та КЛТ-40 або суцільні сітчасті борони.
Друге розпушування у разі 7-8 листків з підгортанням рослин виконують культиваторами з лапами бритвами або долотами-розпушувачами з обох сторін, а в центрі секції - двохярусні лапи чи лапи-полиці КРН-52-53 або картопляні підгортачі. Добрі результати дає використання фрезерного культиватора КФ-5,4.
Збирання кукурудзи. Кукурудза на зерно збирається у фазу нової стиглості комбайнами КСКУ-6, КПК-3 потоковим способом з одночасним очищенням качанів.
Кукурудзу на силос збирають у молочно-восковім стиглості зерна силосозбиральний КСС-2,6. KCK-100, КПКУ-75.
На зелений корм кукурудзу починають збирати за 10-15 днів до з'явлення волотей і закінчують на початку вкидання їх збирають силосозбиральний комбайном КСС-2,6, КСК-100. КПКУ-5.
2.3 Вибір машини для вирощування і збирання кукурудзи на зелений корм.
Для внесення високих врожаїв кукурудзи на зерно необхідно, щоб господарство було забезпечено високопродуктивною технікою. Дані вибору машини заносимо до таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 Система машин для вирощування і збирання кукурудзи
№ п/п
Назва роботи
С.г. машина
Марка
Ширина захвату
Продуктивність
Агрегатується
1 Лущення стерні Лущильник ЛДГ-10 10 5,З4 Т-150К
2 Лущення терні Лущильник ППЛ-10-25 2,5 2 Т-150
3 Внесення добрив Розкидач м.д. РУМ-5
6
15
МТЗ-80
4
Внесення добрив
Розкидач м.д. ПРТ-10
6
3
Т -150 К
5 Оранка Плуг ПИ-4-40 1,6 1,2 Т -150
6 Культивація Культиватор КРН-5,6 5,6 2,1 МТЗ-80
7 Снігозатримання СВУ-2,6 2,6 8 Т- 150
8 Закриття вологи Борони БЗТС-1 1 6 Т- 150
9 Передпосівна культивація Культиватор
УСМК-5,4
2,4
3
Т-70С
10 Коткування Котки ЗККШ-6 6 9 Т -150
11 Посів Сівалка СУПН-8 5,6 3 МТЗ-80
12 Боронування Борона БЗСС-1 1 6 Т- 150
13 Приготування розчину Змішувач
АПЖ-12
12
МТЗ-80
14 Обприскування Обприскувач ОПШ-15 16,5 8 МТЗ-80
15
Міжрядний обробіток Культиватор
КРН-5,6
5,6
2,1
МТЗ-80
16
Розбивання поля на загінки Комбайн
КСК -100
3,4
1,8
Самохід
17
Збирання кукурудзи Комбайн
КСК -100
3,4
1,8
Самохід
2.3. Розрахунок машин загального і спеціального призначення
Широкий і різноманітний як в структурному, так і кількісному відношеннях набір різних типорозмірів машин дає можливість впровадити в господарствах сільськогосподарських культур. Проте, виявлено, що не всяке насичення господарства машинами забезпечує комплексну механізовану механізацію виробничих процесів і зниження собівартості продукції. Тому одне із найголовніших спеціалістів полягає у Визначенні такої мінімальної але достатньої кількості машин, яка забезпечує найбільший ефект його використання.
Для розрахунку будемо Використовувати нормативний метод розрахунку
(1)
де N - нормативна потреба машин на 1000 га ріллі.
F - кількість ріллі, га
Дані розрахунків записуємо до таблиці 2.2
Таблиця 2.2 Нормативна потреба і розрахована кількість тракторів.
Трактори
Норматив на 1000 га
ріллі
Кількість ріллі, га
Розрахункова кількість
Прийнято
Всього 15,89 955 15,17 15
Загального призначення 5,22 955 4,49 5
В т.ч. гусеничні- Т-150 0,86 955 0,82 1
ДТ-75 2,7 955 2,57 3
Колісні К701 0,11 955 0,1 -
Т 150 К 155 955 1,48 1
Універсально-просапні 10,67 955 10,18 10
В т.ч. гусеничні: Т-70С 1,4 955 1,33 1
Колісні МТЗ, ЮМЗ 7,57 955 7,22 7
Т -25, Т -16 1,7 955 1,62 2
Правильне визначення кількості машин загального призначення має важливе значення у знижені витрат на виробництво сільськогосподарської продукції.
Для визначення кількості сільськогосподарських машин загального призначення також використовуємо нормативний метод. Дані розрахунків заносимо до таблиці 2.3
Таблиця 2.3 Нормативна потреба і розрахункова кількість с.г. машин загального призначення.
Сільськогосподарські машини
Норматив на 1000 га ріллі
Кількість орної землі, га Розра-хункова кількість Прий-нято
Плуги 9,04 955 8,63 9
Лущильники 1,47 955 1,4 1
Культиватори 4,76 955 4,54 5
Снігопахи 0,15 955 0,14 -
Котки 3,93 955 3,75 4
Борони дискові 1,34 955 1,27 1
Борони зубові 15,52 955 62,57 63
Машини для внесення мін добрив 1,77
955
1,89
2
Машини для внесення орг. добрив 2
955
1,91
2
Обприскувачі 2,15 955 2,05 2
Протруювачі 0,62 955 0,59 1
Причепи тракторні 16,61 955 15,86 16
Зчіпки 3,75 955 3,58 4
У структурі парку одне з провідних місць займають спеціальні машини, призначені для вирощування і збирання окремих видів культур. Набір цих машин залежить від виду культур, агротехніки вирощування. Потребу господарства в цих машинах визначаємо за формулою
(2)
де Q - площа,зайнята культурою, га Wcep сезонний виробіток машини, га
(3)
де W3M - продуктивність за зміну, га q - тривалість сезону, днів
(4)
де Вр - ширина захвату, м
Vp - робоча швидкість руху, км/год.
Тр - робочий час зміни, год.
(5)
Де Тзм - час зміни, год.
? - коефіцієнт використання часу зміни
? = 0,8
Визначаємо набір машин для вирощування і зберігання кукурудзи. Сівалки -
150
(приймаємо 1)
Культиватори рослинопідживлювачі
(приймаємо 1)
Комбайни кукурудзозбиральні
(приймаємо 1)
Комбайни кукурудзозбиральні
(приймаємо1)
2.4 Методика складання робочих планів по видах механізованих
робіт.
Робочі плани - технологічні карти розроблюються з метою раціональної організації виробництва - розрахунку парку машин, складання графіка робіт, визначення економічних показників вирощування культур.
В робочих планах визначений порядок, об'єм і строки проведення робіт, які необхідно виконати з метою одержання заданої кілкі ості і якості продукції. Розрізняють оперативні (робочі), типові (для зони) і перспективні плани. Вони вимагають розділи: агрономічний (агротехнічний) техніко організаційний, економічний.
Вихідна інформація для розробки планів: умови використання техніки в господарстві, попередник культури, норми і строки внесення органічних, мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і боротьби з бур'янами, хворобами і шкідникам, урожайність основної і робочої продуктивності, віддаль проведень вантажів та ін.
Вибір системи машин проводять виходячи із конкретних умов господарства з врахуванням існуючого МТП, плану його поновлення по критеріях оптимізації: мінімум затрат праці - максимум продуктивності, мінімум експлуатаційних, при ведених затрат та ін.
Технологічна карта має 24 графи, які характеризують технологію і агротехніку виробництва продукції, затрати ПММ, склад засобів виробництва.
В першій графі плану записуємо порядковий номер операції яку проводимо.
В другій графі "Назва операції" записуємо назву операції.
В третій графі "Одиниці виміру" записуємо одиниці виміру.
В третій графі "Обсяг роботи і фізичних га" залишаємо обсяг роботи в даній операції.
В четвертій графі "Обсяг роботи в умовних га" записуємо обсяг виконаної роботи в умовних га визначаємо перемноживши значення графи № 12 на сім годин і на коефіцієнт переведення

 
 

Цікаве

Загрузка...