WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота

Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи - Дипломна робота


Дипломна робота
Комплектування машинно - тракторного парку для виробництва продукції рослинництва. Розробка операційної технології посіву кукурудзи.
З М І С Т
ВСТУП
1. Характеристика господарства
1.1. Територіальне розміщення господарства, господарське направлення
1.2. Структура земельних угідь, посівних площ і аналіз господарської діяльності за 2 роки
1.3. Характеристика тракторної бригади
1.4. Нафтогосподарство та його обладнання
1.5. Організація зберігання
2. Технологічно-розрахункова частина
2.1. Особливості агротехніки вирощування
2.2. Вибір машин для вирощування і зберігання кукурудзи на зелений корм
2.3. Розрахунок машин загального і спеціального призначення
2.4. Методика складання робочих планів по видах механізованих робіт
2.5. Польова технологія механізованих робіт. Розрахунок і комплектування агрегатів
2.6. Розрахунок потреби ПММ
3.
Конструктивна частина
3.1. Обґрунтування необхідності зчіпки
3.2. Будова і робота зчіпки
3.3. Конструктивний розрахунок
4.
Операційна технологія посіву кукурудзи
4.1. Рекомендації науки і передової практики
4.2. Агротехнічні вимоги
4.3. Вибір і розрахунок агрегату
4.4. Технологічна наладка агрегату
4.5. Підготовка поля до роботи. Вибір і обґрунтування розрахунку способу руху
4.6. Контроль і оцінка якості роботи
5.
Охорона праці і навколишнього середовища
5.1. Охорона праці при роботі МТА
5.2. Охорона навколишнього середовища
6.
Економічна частина
6.1. Розрахунок собівартості 1 ц. кормів
6.2. Визначення вартості виготовлення пристрою
ВСТУП
Головним завданням сільськогосподарського виробництва є постійне зростання виробництва сільськогосподарської продукції, надійне забезпечення населення продуктами харчування та промисловості сільськогосподарською сировиною.
Успішне виконання цих завдань можливе лише при застосуванні інтенсивних технологій вирощування с.-г. культур. Важливою умовою ефективного застосування інтенсивної технології є зміцнення матеріально-технічної бази. Все більше в господарства надходить енерго - насичених тракторів, постійно модернізуються машини і знарядді для догляду за посівами та збирання врожаю.
Все ширше впроваджуються сівалки точного висіву. Рекомендовано кілька технологій вирощування кукурудзи : інтенсивна технологія вирощування біологічно чистого зерна (без залишків пестицидів та важких металів), нова комплексна для північних районів лісостепу і Полісся.
Впровадження цих технологій має багато загального : максимальне врахування біологічних особливостей і більш повна механізація всіх процесів і проведення робіт відповідно до агротехнічних вимог, розміщення кукурудзи по кращих попередниках в системі сівозміни, старанна підготовка ґрунту, науково обґрунтовані норми добрив.
Мета дипломного проекту
На основі досягнень науки і передової практики, враховуючи можливості господарства, скомплектувати машинно - тракторний парк для виробництва продукції рослинництва. Розробляти операційну технологію посіву кукурудзи.
Розробити заходи по охороні праці і навколишнього середовища.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА.
Сільськогосподарський кооператив "Нива" знаходиться в с. Бузовиця, Кельменецького району, Чернівецької області. Центральна садиба господарства знаходиться на віддалі 10 км районного центру м. Кельм енці, віддаль до обласного центру м. Чернівці становить 100 км. До ремонтно-транспортного підприємства віддаль - 12 км, до хлібоприймального - 10 км, до бурякоприймального - 10 км, до залізничної станції с. Іванівні віддаль 7 км. Господарство створено в 2000 році.
Кількість опадів, що випадає на території господарства сприяє вирощуванню високих сільськогосподарських культур. Господарство зерно-бурякового напрямку з розвиненим тваринництвом.
1.2 Структура земельних угідь і посівних площ. Аналіз господарської діяльності.
Кількість земельних угідь, які знаходяться в користуванні господарства заносимо до таблиці 1.1
Таблиця 1.1. Структура земельних угідь
№ п/п
Види угідь
Площа га.
Питома вага, %
1
Всього земель
1158
100
Продовження таблиці 1.1.
2
В т.ч. с.г. угіддя
1074
92,8
3
Із них орної землі 955
82,4
Сінокоси 53
4.6
Пасовища 27
2,3
Багаторічні насадження 40
3,5
Як видно із таблиці 1.1 угіддя, які знаходяться на території господарства не повністю використовуються для вирощування сільськогосподарських культур - це землі, які знаходяться під забудовами, дорогами. Орної землі із них 955 га, що становить 82,4%, сінокоси і пасовища займають відповідно 4,6 і 2,3 %, багаторічні насадження займають 3,5 % площі.
Дані про структуру погідних площ заносимо до таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 Структура посівних площ.
№ п/п
Культура
Площа, га
Питома вага %
1 Озима пшениця 255 26,7
2 Ячмінь 200 20,9
3 Горох 65 6,8
4 Овес 30 3,14
5 Кукурудза на зерно 50 5,23
7 Цукрові буряки 70 7,32
8 Картопля 10 1,13
9 Кукурудза на силос 100 10,47
10 Кормові буряки 20 2,03
11 Трави 55 5,75
Дані про господарську діяльність господарства заносимо до таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 Аналіз господарської діяльності.
Культура Роки
2001 2002
Площа Урожай Собівар тість Площа Урожай Собівар тість
Озима пшениця 255
35,9
36 А
255
29,5
43,8
Ячмінь 200 44,1 29,8 200 39,4 35,1
Горох 65 21,5 41,4 65 19,1 50,3
Овес 30 22,5 34,3 30 21,4 48,5
Кукурудза на зерно 50
29,1
115,2
50
67,4
112,1
Цукрові буряки 70
155
31,4
70
294
28,9
Картопля 10 175 72,5 10 210 68,4
Кукурудза на силос 100
210
35,1
100
364
31,9
Кормові буряки 20
268
21,5
20
315
16,3
Трави
55
51
162,5
55
62
154,4
1.3 Характеристика тракторної бригади
В господарстві є одна тракторна бригада. Територія тракторної бригади знаходиться на віддалі 1 км бід центральної садиби господарства. За тракторною бригадою закріплено бею орну землю. Тракторна бригада займається вирощуванням сільськогосподарських культур і обслуговуванням тваринницьких ферм.
Наявний склад тракторів тракторної бригади заносимо до таблиці 1.4
Таблиця 1.4. Склад тракторів по марках.
№ п/п
Марка трактора
Кількість
Фізичних
Коефіцієнт перемноження Умовних
1 ДТ-75М 2 1,1 2,2
2 ДТ-75 3 1 3
3 Т -150 1 1,65 1,65
4 Т -70 С 1 0,84 0,84
5 Т -15 OK 2 165 3,3
6 МТЗ-80 4 0,8 3,2
7 ЮМЗ-6А 4 0,7 2,8
8 Т-40 AM 2 0,6 1,2
9 Т -25, Т -16 2 0,33 0,66
Дані про наявність сільськогосподарських машин заносимо до таблиці 1.5
Таблиця 1.5 Склад сільськогосподарських машин
№ п/п Сільськогосподарські машини Кількість
1 Плуги
ПЛН-4-35 2
ПЛН-4-35 1
ПЛН-5-35 1
ПЛН-5-35 4
2
Культиватори
КПС-4 4
УСМК-5,4 1
КЛН-5,6 1
УСМП- 5, 4 1
3 Сівалки
СЗ-3,6 3
СЗТ-3,6 2
ССТ-12Б 1
СУПН-8 1
Продовження таблиці 1.5.
4
Картоплесаджалка
КСМ-4 1
5
Розсадосадильна машина
СКН-6А 1
6
Гноєрозкидачі
ПРТ-10 1
РОУ-5 2
7 Розкидачі мінеральних добрив
РУМ-5 1
НРЧ-0,5 1
8 Кормозбиральні комбайни
КСК-100 1
9 Силосозбиральні комбайни
КСС-2,6 1
10 Косарки
КС-2, 1 5
КСП-5Г 1
КПВ-3 1
11 Граблі
ГВК-6 2
ГПП-6 1
12 Зчіпки
СГ-21 1
СП- 16 2
С

 
 

Цікаве

Загрузка...