WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

навантажень і ємність пучків з'єднувальних ліній на СТМ
Умовний номер станції Тип станції YР, Ерл V
КС 3.2 Атлант 5,114 12
КС 3.3 АТСК 50/200 1,46 7
КС 3.4 АТСК 50/200 3,927 10
КС 3.5 Квант 8,91 18
ТС 4.1 АТСК 100/2000 5,277 12
КС 4.2 АТСК 50/200 6,837 15
ВС 5.1 SI-2000/224 11,845 20
RASM 5.2
RASM 5.3
ВС 6.1 SI-2000/224 11,666 19
RASM 6.2
RASM 6.3
RASM 6.4
ВС 7.1 SI-2000/224 19,966 28
RASM 7.2
2 RASM 7.3
RASM 7.4
ВС 8.1 SI-2000/224 11,522 18
RASM 8.2
RASM 8.3
ВС 9.1 АТСК 100/2000 28,32 40
ТС 9.2.1 Квант 10,998 17
КС 9.2.2 АТСК 50/200 3,01 9
ТС 9.3.1 АТСК 50/200 2,243 8
КС 9.3.2 АТСК 50/200 2,139 8
КС 9.4 АТСК 50/200 2,983 9
КС 9.5 АТСК 50/200 1,511 7
КС 9.6 АТСК 50/200 3,758 10
КС 9.7 Квант 5,296 10
КС 9.8 АТСК 100/2000 7,255 16
КС 9.9 АТСК 50/200 3,796 10
КС 9.10 АТСК 50/200 3,245 9
КС 9.11 АТСК 50/200 2,319 8
КС 9.12 АТСК 50/200 2,128 8
КС 9.13 АТСК 50/200 1,442 7
КС 9.14 АТСК 50/200 2,356 8
КС 9.15 АТСК 50/200 2,386 8
ТС 9.16.1 АТСК 100/2000 9,092 19
КС 9.16.2 АТСК 50/200 3,861 10
5 РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
СХЕМИ СТАНЦІЇ
Побудова функціональної схеми АТС типу SI - 2000 залежить від ємності станції, типів абонентських включаємих пристроїв, кількості напрямів зовнішнього зв'язку, кількості і типів включаємих з'єднувальних ліній і призначення станції, що проектується (кінцева, транзитна або комбінована). Враховуючи що до модуля GSM цієї станції можна підключити максимум 124 модуля різних типів, а до ASM - 240, то теоретично, при умові підключення тільки абонентських модулів максимальна абонентська ємність становить 240 124=29760 АЛ, якщо включати тільки ЗЛ, максимальна ємність рівна 30 124=3720 ЗЛ . Максимальна пропускна спроможність станції становить 100 000 викликів в ГНН , а максимальне навантаження 2 500 Ерл. Максимальна кількість напрямів зовнішнього зв'язку становить 128 при ємності одного напряму від 30 до 500 ЗЛ . Один модуль ASM (RASM) має пропускну спроможність до 20 Ерл.
5.1 Розрахунок пропускної спроможності системи управління.
Цей розрахунок є перевірочним і необхідним для того, щоб провірити співвідношення необхідної пропускної спроможності АТС типу SI - 2000/224, що складає 100 000 викликів в ГНН, а максимальне навантаження - 2500 Ерл. З урахуванням вищесказаного визначимо необхідну пропускну спроможність проектованої станції.
Сумарне навантаження керуючої системи визначаться з вираз:
Y = YВИН + YВХ + YВН + Y амвих + Y амвх + YТР (5.1)
Якщо отримане значення менше максимальне можливого, значить пропускній спроможності керуючої системи досить для обслуговування всіх включених в неї станцій, якщо немає, необхідно застосовувати інші проектні рішення, але раніше потрібно оцінити і кількість викликів в ГНН , які повинна обслуговувати система.
(5.2)
де YВИН - виникаюче навантаження станції, Ерл;
YВХ - вхідне навантаження, Ерл;
YВН - внутрішньостанційне навантаження, Ерл;
Yамвих ( Yамвх ) - вихідне (вхідне) міжміське навантаження, Ерл;
YТР - сумарне транзитне навантаження, Ерл;
t вих , t вх , tВМ , t амвих , t амвх , tЗЛ - тривалість заняття абонентської лінії при відповідному з'єднанні.
Y = 5,762 + 7,514 + 5,8 + 26,974+ 10,106+ 105,15 = 161,306 Ерл.
Тепер розрахуємо С :
t вих = 75 с ; t вх = 85 с ; tВН = 80 с ; t амвих = 185 с ; t амвх = 210 с ;
З розрахунку видно, що Y значно менше 2500 Ерл, а С - 100000 викликів, отже, прийняте проектне рішення вірно і керуючої системи станції досить для обслуговування всіх включених в неї станцій.
5.2 Визначення необхідного числа багаточастотних приймачів.
Багаточастотні приймачі приймають інформацію багаточастотним кодом "2 з 6". Інтенсивність навантаження на всі багаточастотні приймачі станції визначається з виразу:
(5.3)
де nвих , nвх , nамвих , nамвх - число цифр, що використовуються при відповідному з'єднанні.
tБЧП - тривалість набору однієї цифри номера при використанні багаточастотного коду; tБЧП =1,5 c.
По першій формулі Ерланга (таблиця Д.2.1.[1] ) для р = 0,005 визначаємо число приймачів:
V БЧП = 7
Тепер визначимо навантаження приймачів тонального набору номера по формулі:
(5.4)
де NT - ij- число абонентів i - ої категорії, що мають апарат з тональним набором номера;
tГС - час прослуховування сигналу готовності станції; tГС = 3с.
На проектуємій АТС є 868 абонентів, що мають апарат з тональним набором, з них: 173 - абонентів народногосподарського сектора і 684 - квартирного. Інтенсивність навантаження приймачів тонального набору дорівнює:
По першій формулі Ерланга знаходимо число приймачів тонального набору (р = 0,005).
VПТН = 5
5.3 Визначення необхідної кількості модулів різних типів
1. Кількість модулів ASM залежить від питомого навантаження що включаються АЛ. Пропускна спроможність модуля ASM становить 20 Ерл., при втратах р = 0,01. Ємність конкретної АТС залежить від рівня концентрації що використовується в абонентському модулі, яка в свою чергу визначається питомим навантаженням АЛ (yал). Загальне навантаження на модуль при включенні 240 АЛ складе:
YASM = 240 уал , (5.5)
Якщо отримане значення менше 20 Ерл, можна використати ASM-240, якщо більше, необхідно зменшити число АЛ що включаються. У цьому випадку кількість абонентів, що включаються в один модуль ASM дорівнює:
, (5.6)
1. Необхідна кількість модулів ASM і RASM:
, (5.7)
де NM - кількість абонентів, включених безпосередньо в модулі ASM.
2. Для включення цифрових ЗЛ необхідно по одному модулю DNM на кожний 30 - канальний тракт ІКМ, от е:
(5.8)
3. Крім цього на станції встановлюється по одному модулю ADM і CHM.
4. Загальна кількість модулів, що підключаються до модуля GSM дорівнює:
VВСЬОГО = VASM + VRASM + V DNM + V ADM + V CHM (5.9)
Таблиця 5.1 -Розрахунок необхідної кількості модулів.
Станція
V РАТС 1.1 ВС-5.1 ВС-6.1 ВС-7.1 ВС-8.1
RASM 3 2 3 4 2
ASM 2 1 1 3 2
DNM 5 1 1 1 1
ADM 1 1 1 1 1
CHM 1 - - - -
Всього 11 5 6 9 6
Функціональна схема станції зображена на рис. 5.1
Рисунок 5.1 - Функціональна схема станції
6 КОМПЛЕКТАЦІЯ І РОЗРОБКА ПЛАНУ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
6.1 Призначення і комплектація основного обладнання станції SI - 2000/224
6.1.1 Основні групи шаф
Обладнання станції SI - 2000/224 розташовується в стандартних шафах висотою 1902 мм, шириною 712 мм і глибиною 460 мм. Обладнання SI - 2000/224 на станції РАТС-1.1, ємністю 344 номерів, містить наступні види стативів:
А - містить 3 модуля DNM, дубльований модуль GSM, адміністративний (ADM) і тарифний (CHM);
Е - містить два модулі ASM;
Р - статив електроживлення.
6.1.2 Розташування блоків в секціях станційних модулів
Як видно з рис. 6.1., ASM на 240 точок підключення складається з трьох секцій:
центральної CES, в якій є 6 знімних блоків (VE) з

 
 

Цікаве

Загрузка...