WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

(АТСК) 1.12 ТС 4.1 (АТСК) 4.525
КС 3.4 (АТСК) 3.301 КС 4.2 (АТСК) 5.951
Продовження таблиці 3.10
1 2 3 4
ВС 5.1(SI-2000/224) 8.132 ТС 9.3.1 (АТСК) 1.80
RASM 5.2 КС 9.3.2 (АТСК) 1.709
RASM 5.3 КС 9.4 (АТСК) 2.455
ВС 6.1 (SI-2000/224) 8.969 КС 9.5 (АТСК) 1.163
RASM 6.2 КС 9.6 (АТСК) 3.149
RASM 6.3 КС 9.7 (АТСКЕ) 4.542
RASM 6.4 КС 9.8 (АТСК) 6.335
ВС 7.1 (SI-2000/224) 16.839 КС 9.9 (АТСК) 3.183
RASM 7.2 КС 9.10 (АТСК) 2.689
2 RASM 7.3 КС 9.11 (АТСК) 1.867
RASM 7.4 КС 9.12 (АТСК) 1.699
ВС 8.1 (SI-2000/224) 8.748 КС 9.13 (АТСК) 1.104
RASM 8.2 КС 9.14 (АТСК) 1.9
RASM 8.3 КС 9.15 (АТСК) 1.926
ВС 9.1 (АТСК) 16.638 ТС 9.16.1 (АТСК) 8.03
ТС 9.2.1 (Квант) 9.797 КС 9.16.2 (АТСК) 3.242
КС 9.2.2 (АТСК) 2.479
3.3.2 Розрахунок і розподіл міжстанційних навантажень МТМ
Для розрахунку міжстанційних навантажень скористаємося формулами [2], [5]. Навантаження від РАТС-j до РАТС-1.1 визначається з вираз:
(3.28)
де, сума в знаменнику включає вхідні навантаження для всіх РАТС мережі;
n j l - нормований коефіцієнт тяжіння РАТС j до РАТС l.
У таблиці 3.11 вказані коефіцієнти тяжіння РАТС один до одного.
Таблиця 3.11. - Розподіл коефіцієнтів тяжіння n j l
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4
РАТС-1.1 *******
1 0.9 0.8
РАТС-1.2 1.2 ******* 1 0.9
РАТС-1.3 1.1 1 ******* 0.8
РАТС-1.4 1.1 1 0.8 *******
Оскільки РАТС-1.2 є так само і сільсько-приміським вузлом, то при розрахунку міжстанційних навантажень необхідно врахувати навантаження від кожної РАТС до селу Yм-с і від сільських станцій до міським Yс-м, розраховані в [2].
Навантаження від ВСП розподіляється між РАТС таким чином:
(3.29)
де, Yвхj - вхідне в РАТС ( навантаження, Ерл;
n j - нормований коефіцієнт тяжіння сільських станцій до РАТС j.
Навантаження від РАТС ( до ВСП визначаємо з вираз:
(3.30)
де, Yвихj - вихідне навантаження РАТС j,Ерл;
n 'j - нормований коефіцієнт тяжіння станції РАТС j до села;
S - число міських станцій.
У таблицях 3.4, 3.5 знаходяться коефіцієнти n j і n j'.
Таблиця 3.12 - Розподіл коефіцієнтів тяжіння сільських станцій до міських nj
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС -1.3 РАТС-1.4
ВСП 0.8 1.2 1 0.8
Таблиця 3.13 - Розподіл коефіцієнтів тяжіння міських станцій до сільських nj'
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 АТС - 1.3 РАТС-1.4
ВСП 0.8 1.2 1 0.4
Коефіцієнти тяжіння n j и n j' вибираються в залежності від наявності спільності господарських інтересів.
Загальне навантаження від станцій міста до ВСП і між ЗАТС буде визначатися по формулах:
Y[2 -j ] = Yс-г j + Y2 , j (3.31)
Y[ j - 2 ] = Y г-с j + Yj , 2 (3.32)
Зробимо розрахунок міжстанційних навантажень від РАТС-1.1 до РАТС-1.2
Аналогічно зробимо розрахунок і для інших станцій, і результати зведемо в таблицю 3.14
Таблиця 3.14. - Навантаження на пучок з'єднувальних ліній МТМ, Ерл.
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4 АМТС ВСС
РАТС-1.1 ******* 2.722 1.288 0.367 14.027 2.132
РАТС-1.2 2.065 ******* 4.68 0.988 2.248 0.789
РАТС-1.3 1.68 5.97 ******* 0.804 1.359 0.475
РАТС-1.4 0.64 2.273 1.288 ******* 0.377 0.125
АМТС 5.205 1.483 0.885 0.223 ******* *******
4 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА З'ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ
4.1 Визначення числа з'єднувальних ліній для МТМ
По рекомендації ЛОНИС для забезпечення нормованих втрат повідомлень розрахунок числа з'єднувальних ліній і обладнання ведеться по розрахунковому значенню навантаження. Тому всі отримані значення навантажень на пучок ЗЛ необхідно привести в розрахункові по формулі:
YР = 1,06 Y + 0.27 Y (4.1)
Приведемо приклад розрахунку для Y2, 3. = 2,517 Ерл.
YР = 1,06 2,517+ 0.27 2,517= 3,096 Ерл.
Аналогічно обчислюється YР для інших навантажень і отримані значення зносимо в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1. - Розрахункові значення навантажень, Ерл.
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4 АМТС ВСС
РАТС-1.1 ***** 3,331 1,251 1,672 15,88 2,654
РАТС-1.2 2,577 ***** 5,545 1,316 2,788 1,076
РАТС-1.3 2,13 6,988 ***** 1,094 1,755 0,689
РАТС-1.4 0,894 2,816 1,672 ***** 0,565 0,228
АМТС 6,133 1,9 1,192 0,364 ***** *****
Розрахунок числа ЗЛ у всіх напрямах зовнішнього зв'язку від АТС SI - 2000/224 (РАТС-1.1) проводимо по першій формулі Ерланга, оскільки схема комутаційного поля SI-2000 що не блокує і працює за системою з явними втратами. Розрахунок для АТСКУ проводимо по формулі О'Делла:
V = Yp + , (4.2)
де и - нормовані коефіцієнти, що залежать від D ЕФ:
D ЕФ = [ 2,3 +9,33 (1,5 - а) ] q , (4.3)
де DЕФ - ефективна доступність;
а - усереднене значення розрахункової інтенсивності навантаження, що поступає на один вхід ГИ;
q - структурний параметр напряму з поля ГИ.
Приймаємо наступні норми втрат:
1) від РАТС j до іншим РАТС - р = 0.005;
2) від РАТС j до ВСС - р = 0.001;
3) від РАТС j до АМТС - р = 0.005;
4) від АМТС до РАТС j - р = 0.001
У обласному центрі встановлена цифрова АМТС. Розрахунок числа ЗЛ від неї проводиться по першій формулі Ерланга при р = 0.001 Ерл.
Приклад розрахунку числа ЗЛ від РАТС-1.1 до РАТС-1.3:
p = 0.005; Yp 2-3 = 22.041 Ерл. По таблиці Д. 2.1. 4 знаходимо число з'єднувальних ліній: V = 6
Аналогічно розраховуємо число ЗЛ від РАТС-1.1 до других станцій. Результати розрахунку заносимо в таблицю 4.2.
Приклад розрахунку числа ЗЛ від РАТС-1.3 до РАТС - 1.4:
Yp =1,094; p = 0,005. По таблиці 7 4 вибираємо значення q = 1.
D ЕФ = [ 2,3 +9,33 (1,5 - 0,47) ] 1 = 11,91
По таблиці 6 4 знаходимо и : = 1,56; = 3,87; отже,
V=1,56 1,094 + 3,38 = 5,086 6
Приклад розрахунку числа ЗЛ від РАТС-1.4 до ВСС:
Yp = 0,228; p = 0,001. По таблиці 7 4 вибираємо значення q = 1.
D ЕФ = [ 2,3 +9,33 (1,5 - 0,47) ] 1 = 11,9
По таблиці 6 4 знаходимо и : = 1,56; = 3,87; отже,
V=1,56 0,228 + 3,87 = 4,22 5
Таблиця 4.2. - Ємність пучка ЗЛ на МТМ.
До
Від РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4 АМТС ВСС
РАТС-1.1 ****** 12 7 8 30 8
РАТС-1.2 9 ****** 13 6 9 6
РАТС-1.3 9 15 ****** 6 7 5
РАТС-1.4 7 9 7 ****** 5 5
АМТС 20 8 7 4 ****** ******
4.2 Визначення числа ЗЛ для CТМ
По рекомендації ЛОНИС сільські навантаження, так само як міські приводяться до розрахункових значень по формулі:
YР = 1,03 YЗЛ + 0.29 YЗЛ (4.4)
Приведемо приклад розрахунку для КС 3.2.
YР = 1,03 12,7 + 0.29 4,376 = 5,203 Ерл.
Аналогічно розраховується для інших станцій. Результат розрахунку зводимо в таблицю 4.3.
Для цифрових станцій розрахунок проводиться по першій формулі Ерланга (таблиці Д. 2.1 [1]);
Норми втрат на СТС частка координатних станцій:
1. Для ВР і великих КС ( N більше 1000 ) р = 0,01;
2. Для КС (N менше 1000) р = 0,03.
Аналогічно розраховується для інших станцій. Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.3.
Таблиця 4.3 - Розрахункові значення

 
 

Цікаве

Загрузка...