WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

АТСК 1700 15 84.5 0.5 - -
РАТС-1.3 КВАНТ 1024 15 85 - - -
РАТС-1.4 АТЛАНТ 256 15 85 - - -
Таблиця 3.2. - Початкові дані для розрахунку навантажень на МТМ.
Умовний номер N1 N2 N3 N4 N5
РАТС-1.1 173 684 5 4 2
РАТС-1.2 255 1437 8 - -
РАТС-1.3 154 870 - - -
РАТС-1.4 38 218 - - -
У таблиці 3.1, 3.2 значком I позначений процент абонентів i-й категорії, а NI - відповідне число абонентів;
1- процент абонентів народногосподарського сектора;
2- процент абонентів квартирного сектора;
3- процент таксофонів;
4- процент міжміських таксофонів;
5- процент ліній переговорних пунктів.
3.1.1 Розрахунок виникаючих і вхідних навантажень
Для розрахунку навантажень на МТМ, в тому числі виникаючих і що входять, скористаємося формулами рекомендованими в [ 2 ].
Інтенсивність навантаження, виникаючого на j-й РАТС, визначаємо з виразу:
, (3.1)
де Ni - число телефонних апаратів (ТА) i-й категорії;
увих i - інтенсивність вихідного питомого навантаження абонентів i-й категорії, Ерл.
Інтенсивність вхідного навантаження j-й РАТС визначаємо по формулі:
, (3.2)
де увх i- інтенсивність вхідного питомого навантаження абонентів i-й категорії.
Зробимо розрахунок для проектуємої РАТС-1.1. N=868; N1=173; N 2=684; N3=5. Оскільки на цій станції великий процент абонентів народногосподарського сектора (20%), використовуємо інтенсивність питомих навантажень, отриманих для ранкового ЧНН.
увих 1.1= 0,0055 Ерл, увих 2= 0,018 Ерл, увих 3= 0,15 Ерл;
увх 1.1= 0,044 Ерл, увх 2=0,017 Ерл
Yвин 1.1= 173 · 0,0055 + 684 · 0,018 +5 · 0,15 = 14,0135 Ерл
Yвх 1.1= 173 · 0,044 + 684 · 0,017 = 19,712 Ерл
Розрахунок інших РАТС зробимо аналогічно попередньому, однак при цьому можна застосовувати і спрощену формулу, в якій використані усереднені по категоріях значення інтенсивності питомих навантажень. Тоді вираз (3.1) прийме вигляд:
YВИН =Nj · y ВИХ,
де y ВИХ - усереднене значення питомого вихідного абонентського навантаження.
Вираз (3.2) прийме вигляд:
YВХ =Nj · y ВХ,
Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.3.
Таблиця 3.3. - Значення виникаючих і вхідних навантажень
РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4
YВИН 14,0135 30.6 18.432 4.864
YВХ 19,712 28.9 15.36 3.584
Yвх 0.014 0.017 0.015 0.014
Yвин 0.018 0.018 0.018 0.019
3.1.2 Розрахунок інтенсивності внутрішнього навантаження
Перш ніж визначати величину інтенсивності внутрішнього навантаження для кожної з станцій, необхідно визначити інтенсивність навантаження на виході комутаційного поля:
ВИХj = g ВИХ.j · YВИН. j; (3.3)
gВИХ .= (3.4)
де t1вих- проміжок часу між заняттям входу і виходу комутаційного поля, с.
В 2 рекомендується брати qВИХ для всіх АТСК рівним 0,86. Для цифрових станцій з п'ятизначною нумерацією t1ВИХ =6 с.
Величина навантаження, що замикається всередині станції, визначається з вираз:
Yвн .j = kвн.j Yвих. j, (3.5)
де kвн j- частка внутрішнього навантаження.
kвн j може бути визначена по таблиці П.4 2 в залежності від частки увих j в загальному абонентському навантаженні мережі. kвн.j = f ( j) .
, (3.6)
де увих j- навантаження на виході комутаційного поля РАТСj;
увих.к- загальна інтенсивність абонентського навантаження мережі.
Зробимо розрахунок для РАТС-1.1. Це цифрова станція, отже,
qвих = tВИХ - t1ВИХ / tВИХ
уВИХ 1.2= g ВИХ.1.1 · y вин.1.1
уВИХ 1.2 = 0,86 · 30.6 = 26,316 Ерл
уВИХ 1.3= g ВИХ.1.2 · y вин.1.2
уВИХ 1.3 = 0,86 · 18.432 = 15.851 Ерл
уВИХ 1.4= g ВИХ.1.3 · y вин.1.3
уВИХ 1.4 = 0,86 · 4.864 = 4.183 Ерл
gВИХ.1.1=(tВИХ - t1ВИХ)/ tВИХ = (65 - 6)/65 = 0,91
tВИХ визначаємо в залежності від числа квартирних абонентів по таблиці 5.3 (Чумака); t1ВИХ приймається рівним 6 с, як рекомендовано в 2 .
YВИХ 1.1= 0,91 · 14,01 = 12,74 Ерл
По таблиці П.4 2 знаходимо kвн 2, Оскільки даного значення р в таблиці немає, знаходимо kвн методом інтерполяції.
, (3.7)
kвн1.1 = 0,325+((0,15 - 0102) / (0,15 - 0,10))*(0,333 - 0,325) = 0,322
yвн1.1 = 12,74*0,322 = 4,1 Ерл.
Проводимо розрахунок внутрішнього навантаження для РАТС-1.2 аналогічно.
kвн1.2 = 0,618+((0,55 - 0,51) / (0,55 - 0,5))*(0,666 - 0,618) = 0,622
yвн1.2 = 26,316*0,622 = 16,368 Ерл.
Подібно двом попереднім, проводимо розрахунок внутрішнього навантаження РАТС-1.3
kвн1.3 = 0,48+((0,35 - 0,307) / (0,35 - 0,3))*(0,504 - 0,48) = 0,5
yвн1.3 = 15,851*0,5 = 7,925 Ерл.
Для станції РАТС -1.4
kвн1.4 = 0,280+((0,1 - 0,081) / (0,1 - 0,05))*(0,312 - 0,280) = 0,292
yвн1.4 = 4,183*0,292 = 1,221 Ерл.
3.1.3 Розрахунок інтенсивності міжміських навантажень і навантажень до вузла спецслужб
Інтенсивність вихідного і вхідного міжміських навантажень визначаємо з виразів:
, (3.8)
, (3.9)
Навантаження до вузла спецслужб:
, (3.1)
де kсп- коефіцієнт пропорціональності. kсп = 0,03 - 0,05. По рекомендації 2 вибираємо kсп= 0,03.
Оскільки для розрахунку навантажень для всіх РАТС, ми використовуємо питому інтенсивність навантажень, отриману для ранкового ЧНН, то
уамвих1= 0,006;
уамвих 2 = 0,0005;
уамвх 1= 0,003;
уамвх 2= 0,0005 Ерл.
Проводимо розрахунок для РАТС-1.1.
На РАТС-1.1 є 4 міжміських таксофонів, тому їх необхідно врахувати при розрахунку yамвих и yамвх, причому yамвих4=0.4 Ерл.
Yамвих1.1 = 173 0,006 + 684 0,0005 +5 0,4 = 3,38 Ерл;
Yамвих1.1 = 173 0,003+684 0,005 = 3,939 Ерл;
Yсп1.1 = 0,03 12,74 = 0,382 Ерл.
Аналогічно проводиться розрахунок для РАТС-1.2, РАТС-1.3, РАТС-1.4. Результат розрахунку зводимо в таблицю 3.4.
Таблиця 3.4. - Значення інтенсивності міжміських навантажень і навантажень до вузла спецслужб
РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4
Yамвих 3,38 2,248 1,359 0,337
Yамвх 3,939 7,95 4,812 1,204
YСП 0,382 0.789 0,475 0,125
3.1.4 Розрахунок інтенсивності вихідного і вхідного навантажень
Вихідне і вхідне навантаження визначаються з виразів:
yиj = yвых.j - yсп - yвнj, (3.11)
yвj = yвхj - yвнj , (3.12)
Проводимо розрахунок:
Yвих1 = 12,74 - 0,382-4,1 = 11,173 Ерл;
Yвх1 = 19.712- 4,1 = 15,3 Ерл;
Аналогічно проводиться розрахунок для РАТС-1.2, РАТС-1.3, РАТС-1.4. Результат розрахунку зводимо в таблицю 3.5.
Таблиця 3.5. - Значення інтенсивності вихідного і вхідного навантажень.
РАТС-1.1 РАТС-1.2 РАТС-1.3 РАТС-1.4
Yвих 11,173 9,159 7,451 2,837
Yвх 15,3 12,532 7,435 2,363
3.2 Розрахунок навантажень на СТМ
Початкові вихідні дані для розрахунку навантажень на СТМ приведені в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6. - Початкові дані для розрахунку навантажень на СТМ.
Найменування населеного пункту Умовний номер станції Тип станції Ємність,
N 1,
% 2,
% 3,% N1 N2 N3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Красноставці КС 3.2 Атлант 256 7 11 82 18 28 210
За пруття КС 3.3 АТСК 50/200 50 4 18 78 2 9 39
Х.-Будилів КС 3.4 АТСК 50/200 200 5 14 81 10 28 162
Вовчків ці КС

 
 

Цікаве

Загрузка...