WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

потрібно розглядати питання, пов'язані з охороною праці працівників диспетчерської.
Умови праці - це сукупність чинників виробничої середи, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. Умови праці повинні бути комфортними і виключати передумови для виникнення травм і професійних захворювань.
Чинники, що складають умови праці, звичайно діляться на чотири основні групи.
Перша група чинників - санітарно-гігієнічні - включає показники, що характеризують виробничу середу робочої зони. Вони залежать від обладнання, що використовується і технологічних процесів, можуть бути оцінені кількісно і нормовані.
Другу групу складають психофізіологічні елементи, зумовлені самим процесом праці. З цієї групи тільки частина чинників може бути оцінена кількісно.
До третьої групи відносяться естетичні чинники, що характеризують сприйняття працюючим навколишнього оточення і її елементів, кількісно вони оцінені бути не можуть.
Четверта група включає соціально-психологічні чинники, що характеризують психологічний клімат в даному трудовому колективі, кількісно також не оцінюються.
Шум є причиною більш швидкого, ніж в нормальних умовах, стомлення і зниження працездатності людини. Приміщення диспетчерською не відноситься до числа приміщень з підвищеним рівнем шуму, нормується тільки сумарна потужність шуму, яка не повинна перевищувати 60 дБ.
Електричні установки, до яких відноситься практично все обладнання ЕОМ, представляють для людини велику потенційну небезпеку, оскільки в процесі експлуатації або проведення профілактичних робіт людина може торкнутися частин, що знаходяться під напруженням.
Електроживлення ПЕОМ здійснюється від стандартної трифазної чотирьохпровідної мережі із заземленої нейтраллі напруженням Uжив=220 В. У таких мережах для захисту від пробою на корпус застосовується захисне занулення.
При роботі з ПЕОМ для захисту від шкідливих випромінювань монітора користуються захисними екранами. Крім того для захисту від бічного випромінювання відстань між двома комп'ютерами повинна бути не менше за 2м.
Робоче місце потрібно обладнати таким чином, щоб рухи працівника були б найбільш раціональні, найменше втомливі.
ВИСНОВКИ
У даному проекті була поставлена задача проектування і впровадження на мережі Снятинського САР цифрової комутаційної системи типу SI-2000 виробництва сумісного українсько-словенського підприємства "МонІс", створеного на базі Харківського ВО "МОНОЛІТ" і фірми "ISKRATEL", яка володіє хорошими техніко-економічними показниками, і в сучасному світі складає конкуренцію ведучим виробникам телекомунікацій.
Вибір даного типу АТС був зумовлений рядом міркувань і підтверджений відповідними розрахунками. При цьому були враховані наступні позитивні якості, властиві ЦСК типу SI-2000:
високий рівень узгоджуваності з різними типами існуючих станцій
висока надійність і ремонтопридатність
апаратні средства легко нарощуються при необхідності збільшення числа абонентів
наявність добре відпрацьованого програмного забезпечення, що легко адаптується до будь-якої конфігурації апаратних коштів, і що поставляється в комплекті зі станцією.
для абонентів є можливість введення цілого комплексу додаткових послуг
прийнятна вартість, порівнянна з вартістю станцій інших типів.
позитивний досвід експлуатації АТС даного типу в реальній мережі САР, підтверджуючий заявлені виробником високі технічні характеристики обладнання.
У ході рішення задачі було зроблене наступне:
Розглянута структура організації зв'язку у Снятинському вузловому районі, де здійснюється проектування.
Показаний спосіб зв'язку об'єкта, що вводиться з іншою діючою АТС району.
Розглянуті технічні характеристики обладнання SI-2000, структура апаратних коштів і програмного забезпечення, описані основні блоки і структурні одиниці.
Зроблений розрахунок абонентського навантаження і розподіл навантажень у всіх напрямах.
За результатами розрахунків визначений необхідний об'єм станційного обладнання і з'єднувальних ліній у всіх напрямах.
Зроблене розміщення обладнання на стативах і в шафах.
Розглянуті питання, пов'язані з експлуатацією і технічним обслуговуванням даного об'єкта.
Крім того, використовуючи аналіз по методу ієрархій (МАІ), було отримане техніко-економічне обґрунтування вибору системи SI-2000 для реалізації даного проекту.
Потім був зроблений розрахунок основних економічних показників, результати якого підтвердили доцільність введення даної телефонної станції.
Вибір малорозповсюдженої в цей час станції типу SI-2000, дозволить в якійсь мірі захистити СТМ від монополізму постачальників.
У ході роботи над проектом були розглянуті питання, пов'язані з охороною праці на прикладі диспетчерської.
Таким чином, проект виконаний повністю, відповідно до завдання. Задача по модернізації мережі Снятинського САР на базі цифрової АТС типу SI-2000 вирішена. При цьому були отримані результати, що мають практичну цінність.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Чумак М.О. Цифрова система комутації SI-2000: Навчальний посібник - Одеса: УДАЗ, 1999. - 92с.
2. Г.С. Гайворонская " Проектирование аналого-цифровых городских телефонных сетей на базе ЦАТС МТ 20/25 ". Одесса, 1994.
3. М.О. Чумак " Реконструкция местных сетей связи с использованием цифровой системы коммутации " ТЕСТ " ". Одесса, 1996.
4. SI-2000 - цифровая коммутационная система для грядущого тысячелетия. - ISKRATEL, 1999.
5. SI-2000. Описание системы. ISKRATEL, 1996.
6. Дворжецкая Л.И., Комарова Е.В. и др. "Проектирование цифровых АТС SI-2000/224 ".Санкт-Питербург 1995.
7. Концепція розвитку мереж електрозв'язку сільських адміністративних районів України на 1997 - 2005 рр. - Одеса: ОНДІЗ, 1998.
?
№ п/п Найменування населеного пункту Число мешканців Умовний номер станції Тип станції Ємність

 
 

Цікаве

Загрузка...