WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ - Дипломна робота

критеріях
Критерій
аль-
тернатива 1
0,24 2
0,1 3
0,42 4
0,15 5
0,09 пріоритети Ранги
А 0,12 0,25 0,112 0,43 0,16 0,18 3
Б 0,32 0,66 0,444 0,43 0,54 0,44 1
В 0,56 0,09 0,444 0,14 0,3 0,38 2
5) Визначення глобальних пріоритетів.
Для кожної альтернативи знаходиться сума творів локального пріоритету даної альтернативи по кожному з критеріїв на пріоритет відповідного критерію по відношенню до вищестоящого рівня:
n
YА = XАк . Xк (7.3)
к=1
де n - кількість критеріїв;
XАк - локальний пріоритет альтернативи А по к-ому критерію;
Xк - локальний пріоритет к-ого критерію.
Проведені розрахунки показують, що найбільш переважним варіантом є варіант Б, тобто проектування об'єкта на базі цифрової комутаційної системи SI-2000.
Для цього кращого варіанту зробимо розрахунок основних економічних показників:
капітальних витрат;
експлуатаційних витрат;
разових доходів;
річних доходів;
економічної ефективності;
терміну окупності.
7.3 Розрахунок техніко-економічних показників
7.3.1 Визначення капітальних витрат
Для розрахунку капітальних витрат складемо кошторис на придбання обладнання на основі зведеної розціночної приймально-здавальної відомості на обладнання SI-2000. Зведення цін на придбання обладнання приведене в таблиці 8.2.
Таблиця 7.3 - Ціни на придбання обладнання
Найменування Вартість, грв. Кількість, шт. Загальна вартість, грв.
RASM 207 810 14 2 909 340
ASM 207 810 9 1 870 290
DNM 7 578 9 68 202
ADM 20 215 5 101 075
CHM 20 000 1 20 000
GSM 100 250 5 501 250
Шафи 250 000
Обладнання живлення 150 000
Програмне забезпечення 100 000
Обладнання технічного обслуговування 50 400
Документація 100
Загальна вартість станцій 6 020 657
Капітальні витрати складаються з наступних складових:
вартість обладнання і його монтажу (10% від вартості обладнання);
транспортні і заготовлювально-складські витрати (2,5% від вартості обладнання);
витрати на тару і упаковку (0,5% від вартості обладнання).
Вартість монтажу - 6 020 657*0,1 = 602 065 грв.
Транспортні і заготовлювально-складські витрати - 6 020 657*0,025 = 150516 грв.
Витрати на тару і упаковку - 6 020 657*0,005 = 30 103 грв.
Загальні капітальні витрати:
К = 6 020 657 + 602 065 + 150 516 + 30 103 = 6 803 341 грв.
7.3.2 Визначення річних експлуатаційних витрат
Експлуатаційні витрати складаються з наступних статей:
витрати на працю (Т);
амортизаційні відрахування (А);
оплата електроенергії (Ен);
витрати на матеріали і запасні частини (М);
витрати на інші виробничі і адміністративний - господарські витрати (Пр).
Витрати на працю.
При розрахунку витрат на працю буде враховуватися заробітна плата тільки тих працівників, які необхідні для обслуговування цифрових станцій. Введення даної мережі передбачає збільшення штату на 6 інженерів-операторів з окладом 150 грв.
Т = (ai . mi) .12 .1,2 .1,41, (7.4)
де ai - величина окладу працівника i-ой категорії;
mi - число працівників i-ой категорії;
12 - місяці;
1,2 - коефіцієнт, що враховує премії;
1,41 - коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальні потреби.
Т = 180. 6 . 12 . 1,2 . 1,41 = 21 928 грв.
Амортизаційні відрахування.
А = К*0,033 = 6 803 341 * 0,033 = 224 510 грв.
Витрати по оплаті електроенергії.
Витрати по оплаті електроенергії розраховуються на основі потужності в кВт.г, споживаної обладнанням (W), і тарифу на електричну енергію (0,154 грв/кВт.г).
Ен = 0,154. W (7.5)
W = Pоб . 365 / . k . 1000 (7.6)
де - ККД випрямувача - 0,65;
k- коефіцієнт концентрації навантаження - 0,12;
Роб - потужність.
Роб = 1000 + 0,9. Nст + 40. Vзл = 1000 + 0,9*4294 + 40*222 = 13 744
W = 13 744*365 / 0,65*0,12*1000 = 64 317 кВт-г
Ен =64 317*0,154 = 9 905 грв
Витрати на матеріали і запасні частини.
Витрати на матеріали і запасні частини становлять 0,2% від вартості обладнання (за даними експлуатації АТСЭ).
М = 6 803 341 * 0,005 = 34 017 грв.
Інші витрати включають в себе:
а) витрати на страхування - 0,07% від вартості обладнання.
Естр = 6 803 341 * 0,0007 = 4 762 грв.
б) витрати на ремонт обладнання в розмірі 0,2% від вартості обладнання.
Ерем = 6 803 341 * 0,002 = 13 606 грв.
в) інші адміністративний - господарські витрати в розмірі 25% від витрат на працю.
І = 21 928 * 0,25 = 5 428 грв.
Пр = Естр + Ерем + І (7.7)
Пр = 4 762 + 13 606 + 5 428 = 23 796 грв.
Загальні експлуатаційні витрати:
Е = Т + А + Ен + М + Пр (7.8)
Е = 21 928 + 224 510 + 9 905 + 34 017 + 23 796 = 314 156 грв.
7.3.3 Визначення доходів та терміну окупності
Доходи від основної діяльності АТС бувають з:
разових доходів (підключення нових абонентів);
поточних доходів (абонентська плата).
Таблиця 7.4 - Доходи від основної діяльності
Доходи Кількість Тариф доходів, грв.
Разові доходи:
установча плата
квартирний сектор місто
квартирний сектор село
народногосподарський сектор
Разом:
266
1 760
508
200
160
800
53 200
281 600
406 400
741 200
Поточні доходи
абонентська плата
квартирний сектор
народногосподарський сектор
міжміські розмови
безмонетні таксофони
Разом:
4 294
644
4 294
18
12 . 7
12 . 12
12*12,2
190
360 696
92 736
628 642
3 420
1 086 294
Dразові = 741 200 грв.
Dпот = 1 086 294 грв.
Загальна (абсолютна) економічна ефективність капіталовкладень визначається по формулі:
ДПОТ -Е 1 086 294 - 314 156
ЕЕФ = = = 0.12737
К - ДРАЗ 6 803 341 - 741 200
Термін окупності капіталовкладень визначимо по формулі:
1 1
Т = = = 7.731 років
ЕЕФ 0.12737
7.3.4 Аналіз отриманих результатів
Розраховані техніко-економічні показники модернізації району зведемо в таблицю 7.5.
Таблиця 7.5 - Техніко-економічні показники модернізації району
Найменування показника Одиниці вимірювання Величина показника
1. Капітальні витрати грв. 6 803 341
2. Експлуатаційні витрати грв. 314 156
3. Разові доходи грв. 741 200
4. Річні доходи грв. 1 086 294
5. Економічна ефективність 0.12737
5. Термін окупності років 7.7
Аналіз отриманих результатів показує, що при збереженні позитивних умов, які склалися на цей час, або їх покращення, модернізацію мережі Снятинського САР на базі ЦСК SI-2000 можна вважати доцільною.
8 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Питання, які розглядалися в даному дипломному проекті торкалися цифрова АТС типу SI-2000. У режимі експлуатації дана АТС не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу в автозалі. Інженери, обслуговуючі дану АТС, знаходяться в диспетчерській і за допомогою комп'ютерів здійснюють всі необхідні дії по управлінню системою.
Оскільки інженери в автозал не входять, то в розділі екологічної безпеки

 
 

Цікаве

Загрузка...