WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія промивання свердловин (на прикладі свердловини №8 Краснозаводської площі) - Курсова робота

Технологія промивання свердловин (на прикладі свердловини №8 Краснозаводської площі) - Курсова робота

буде відповідати рецептурі соленасиченою.
При розрахунку кількості хімічних реагентів враховуємо що на повторні обробки буде витрачатись 10%, від кількості, необхідної для приготування.
QNaCl=921·230·7,1=233013 кг.
QNa2CO3=921·20·1,1=2062 кг.
Qкмц=921·20·1,1=20262 кг.
Qкссб=921·10·1,1=10131 кг.
QNaOH=921·10·1,1=10131 кг.
Якщо не врахувати, що засолення розчину приводить до збільшення густини, то
Маса баритового обважнювача в цьому випадку буде розрахована за формулою
Але у відповідності з вищесказаним, цей результат розрахунку у підсумкову таблицю не заносимо.
Пояснення: Переходити на соленасичений розчин перед спуском проміжної колони недоцільно, так як після розбурювання цементного каменя він потребує додаткової хімічної обробки.
Набагато доцільніше добурити інтервал на високо кальцієвому розчині, розбурити цементний камінь, а після цього перейти на стабілізований соленасичений розчин. Тому змін в таблиці 7.2 не вносимо.
Для виконання завдання проведемо розрахунок об'єму розчину для інтервалу 3850-3950 та розрахунок необхідної кількості хімічних реагентів для цього інтервалу.
Результати розрахунку необхідної кількості матеріалів.
Таблиця 7.2
Назва На інтервал, т На свердловину, м
0-380 380-2150 2150-3950 3950-5600
ПБМБ 93,1 63,8 251,8 170,9 579,6
КМЦ-500 2,0 4,04 - 20,3 26,34
ПВЛР 10,2 16,2 - - 26,4
Графіт 1,45 - 28,0 - 29,45
Гіпан - 15,4 - - 15,4
Т-80 - 23,5 15,4 - 38,9
ПАА - 0,5 - - 0,5
CaCl2 - - 30,8 - 30,8
КССБ - 8,09 77,1 10,1 95,3
NaCl - - - 233,0 233,0
Na2CO3 2,9 - - 20,3 23,2
NaOH - - - 10,1 10,1
Додатковий розрахунок
Інтервал 3850-3950
Необхідний об'єм розчину
Так як густина соленого розчину NаСІ складає 1175кг/м3, а густина розчину в інтервалі - 1170 кг/м3, то скористатись рекомендованою рецептурою [2] для стабілізованого соленасиченого розчину неможливо, так як від глини залежить густина. Використати як структуроутворювачі полімерні реагенти в соленасичених розчинах неможливо, бо вони розріджують. Тому виконати поставлене завдання неможливо.
QNaCl=1401·230·7,1=2287833 кг
QNa2CO3=1401·20·1,1=30822 кг
Qкмц=1401·20·1,1=30822 кг
Qкссб=1401·10·1,1=15411 кг
QNaOH=1401·10·1,1=15411 кг
Так як об'єм розчину в інтервалі 3850-3950 більший, ніж в інтервалі 3950-5600, то він буде використаний і в на дальшому бурінні. Але, виходячи з реальних умов, цей розрахунок сенсу немає.
8. Охорона навколишнього середовища.
Охорона навколишнього середовища має чи не найважливіше місце у будівництві свердловин.
Тому у зв'язку з цим розглядають такі міроприємства:
І. Загально будівельні питання.
Перед початком будівництва бурової всю зону відведеної ділянки необхідно позначити добре видними знаками. Ніяких робіт за границями відведеної ділянки не проводити. З метою недопущення шкоди при використанні під'їзних шляхів до бурової і інших об'єктів, позначити маршрути руху встановленням відповідних вказівників.
Під'їзні шляхи і комунікації між ділянкою під бурову і існуючими транспортними і інженерними сітками на землях сільськогосподарського призначення або лісових угіддях повинні прокладатися по оптимальних - найкоротші віддалі з максимальним використанням існуючої польової, дорожньої та інженерної сіток.
Вся територія відведена під будівництво бурової, повинна бути огороджена відповідною канавкою; обваловую, яка попереджує попадання талих і зливових вод на територію бурової і в очисні споруди.
Дно і стінки отворів в проникливих горизонтах необхідно ізолювати протифільтраційними екранами з щільної, в'язкої глини або водонепроникних плівкових або рулонних матеріалів. Площадка під буровою повинна бетонуватися і оточуватися лотками, зв'язаними в єдину стічну систему. Площадка під паливо - масло установку. Битонується і обваловується грунтом на висоту 0,5 м.
Для зберігання хім. реагентів і сипучих глино матеріалів повинні обладнуватися криті сараї з бетонними підлогами. Для зберігання рідких хім. реагентів повинні монтуватися металеві ємності.
При бурінні в районах водозаборів або охоронних зон, курортів необхідно застосовувати безамбарний спосіб буріння, коли всі майданчики можливого забруднення бетонують або екранують іншим типом покриття, а всі відходи буріння вивозять за межі бурової в спеціальні місця захорони.
ІІ. Техніко технологічні міроприємства.
При приготуванні і обробці бурових розчинів, транспортів і зберігання хім. реагентів, нафтопродуктів, порошкоподібних матеріалів. Не допускати розливу витоку і розчину токсичних речовин на земельних ділянках і під'їзних шляхів.
Для збереження товстих пластових вод обробку бурового розчину під кондуктор проводити тільки нетоксичними реагентами. Кондуктор це монтувати до устя.
Для попередження забруднення повітряного середовища і зниження рівня шуму викидні труби дизелів обв'язуються в загальний колектор і обладнується блок-глушителем іскрогасником.
До початку будівництва бурової попередити витік бурового розчину при СПО.
ІІІ. Раціональне використання землі.
До початку будівництва бурової на відведеній ділянці здійснити зняття родючого ґрунтового шару землі і його складування на межі ділянки. При наготуванні ґрунтового шару необхідно прийняти міри, які виключають погіршення його якості (змішування з підстилаючими породами, забруднення рідинами і хім. реагентами і інші), а також попереджують розмивання і видування складового родючого шару грунту, шляхом закріплення поверхні і сівбою швидкоростучих трав.
Після закінчування випробовування свердловин і демонтажу бурового обладнання проводиться звільнення від всіх тимчасових пристроїв і споруд (збирання фундаментів, бетонних покрить і лотків), і прибирання всієї території від металолому, лісоматеріалів, стальних канатів, паперової тари, будівельного сміття і т.д. Прибирання залишків сміття і забрудненого грунту проводиться бульдозером на глибину 15 см. Забруднений складається поблизу шламового амбару.
Забороняється випуск стічних вод з амбарів в яри, водоймища, на с.г. землі і лісові угіддя.
Рідкі відходи буріння: шламова пульпа, відпрацьований буровий розчин і стічні бурові води повинні бути захороненні на площадці бурової або вивезені в спеціальні місця захоронення. Забруднений грунт і сміття захороняти в шламовому амбарі. На спланованій площадці з місця складування повертається і укладається рівномірним шаром родючий грунт.
Список літератури.
1. Булатов А.І., Пеньков А.І., Просьолков Ю.М. "Справочник по промывке скважен" - М.Недра, 1984р.
2. "Эдиние технические правила при строительстве скважен", М. ВНИИБТ, 1983р.
3. Методическиэ указания для провидения практических занятий по дисцеплине "Буровиэ промивочные житкости" Івано-Франківськ 1989р.

 
 

Цікаве

Загрузка...