WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота


(верстатні) 25 ІІІ 1,90 47,5 11,87 59,37 9,5 68,87
Слюсарно-складальні 15 ІІІ 1,87 28,05 7,0 35,0 5,61 40,61
Електромон-
тажні і налагоджу-вальні роботи 63 IV 2,12 133,56 33,39 166,95 26,71 193,60
Всього: 261,32 41,82 303,14
Відрахування на соціальне страхування становить 37,5% від фонду оплати праці.
Затрати на експлуатацію і утримання, цехові затрати, загальнозаводські затрати:
Тоді загальновиробничі витрати складатимуть.
Собівартість пристрою буде:

п/п Статті витрат Сума, грн.
1 Затрати на матеріали 44,86
2 Затрати на покупні комплектуючі вироби 150,53
3 Основна зарплата 216,32
4 Додаткова зарплата 41,82
5 Відрахування на соціальне страхування 113,67
6 Загальновиробничі витрати 666,35
Всього: 1278,55
Амортизаційні відчислення і витрати на поточний ремонт для базового і спроектованого пристрою з терміном окупності 7,5 років (13%)
Розраховуємо річні затрати на електроенергію для базового і спроектованого варіантів:
Визначаємо затрати на оплату роботи контролера для базового і спроектованого. Контроль електромеханічних лічильників імпульсів проводить один контролер ІІІ розряду з погодинною оплатою.
, де
- час необхідний для контролю річної програми електромеханічних лічильників імпульсів;
- погодинна тарифна оплат = 1,88 грн.
Зводимо в таблицю розрахункові дані економічній ефективності.
Таблиця 5
Витрати Затрати на базову вартість Затрати по спроектованому варіанті Економія
Амортизація 237,43 166,2 71,23
Ел. енергія 2,94 0,35 2,59
Зарплата 157,92 26,32 131,6
Всього: 398,29 192,87 205,42
Річна економія складає 205,42 грн.
Розраховуємо термін окупності і коефіцієнт економічної ефективності.
Термін окупності показує за який період часу затрати використані на проведення удосконалення процесу перевірки електромеханічних лічильників імпульсів будуть відшкодовані сумою економічної ефективності. Термін окупності визначається відношенням суми затрат до умовної економічної ефективності.
Коефіцієнт економічної ефективності - величина обернена терміну окупності.
Порівнюючи одержані коефіцієнти економічної ефективності 1,06 з коефіцієнтом, який встановлений для підприємств приладобудування рівний 0,13, можна зробити висновок про доцільність використання запропонованого і спроектованого варіанту автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів.
Висновки про доцільність проекту.
В результаті проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів було вирішено питання удосконалення процесу перевірки електромеханічних лічильників імпульсів за рахунок зменшення кількості вимірювальних приладів у процесі перевірки, скорочення технологічного часу на прогрів, збільшення їх кількості в одночасній перевірці, а також скоротити фонд оплати праці контролера і затрати по оплаті використаної електроенергії.
Фактичний термін окупності: 0,94 в порівнянні з нормативним 7,5 років є нижчим, а коефіцієнт економічної ефективності рівний 1,06 в порівнянні ї нормативним 0,13 є більшим.
На основі вище приведених фактів і розрахунків можна зробити висновок про економічну доцільність використання даного проекту.
4. Охорона праці
4.1. Загальні заходи охорони праці і промсанітарії.
Охорона праці - це невід'ємний елемент процесу виробництва. Вона покликана забезпечувати нормальні умови праці.
Завдання охорони праці полягає в тому, щоб ізолювати робітників від впливу шкідливих, небезпечних факторів виробництва, зведення до мінімуму виробничого травматизму і захворювань.
Охорона праці охоплює наступні напрямки:
- техніка безпеки;
- промсанітарія;
- електробезпека;
- пожежна безпека.
Проектування здорових і безпечних умов праці починається з правильного вибору території, розпланування дільниць, правильного розташування приладів для зручного пересування по дільниці, тобто, найбільш сприятливих умов праці з дотриманням техніки безпеки. На підприємстві впроваджено типові робочі місця, розроблені згідно норм технічного проектування, а також ОСТ420 091. 093. Рівень освітленості робочих місць встановлений згідно СниП ІІ - 4- 79 " Природне і штучне освітлення ". У верхній частині цеху встановлені вікна з віконцями розміром 400 ? 800 мм. Встановлене, також, додаткове штучне освітлення з допомогою світильників.
У відповідності до СН 245 - 77 підприємство відноситься до 4 класу санітарних зон. Виробничі приміщення відповідають П?- 2- 8 і обладнані роздягальнями, кімнатами відпочинку, душовими, туалетами, місцями для куріння.
4.2. Заходи електробезпеки
Все обладнання в цеху заземлене до цехового контуру заземлення. На клемах встановлені знаки заземлення згідно ГОСТ 21130 - 75. Біля робочих місць встановлені робочі дерев'яні решітки. Для захисту від струму, перенавантажень і короткого замикання використані автоматичні запобіжники. Для роботи з пристроєм для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів допускаються особи, які пройшли інструктаж з техніки безпеки і ознайомились з інструкцією по експлуатації пристрою.
4.3. Протипожежний захист
В залежності до загоряння цех, де експлуатується пристрій, відноситься до категорії "Д", а по вогнебезпечності будівель до ІІ ступеня, згідно СниП ІІ 2.09.02-85. Для гасіння пожежі в цеху передбачені такі заходи: на дільницях є пожежні крани з підведеною водою; прокладений внутрішній і зовнішній водопровід з розходом води 10 л/сек.
На дільниці існує пожежний пост до складу якого входять:
1. вогнегасник ОХВП- 10 - 1 шт.
2. вогнегасник ОУ -10 - 1 шт.
3. ящик з піском 0,6м3 - 1 шт.
4. совкова лопата - 1 шт.
5. відра - 2 шт.
6. багор - 1 шт.
Для внутрішнього і заводського попередження про пожежу існує телефонний зв'язок.
В екстреному випадку використовують електронну сигналізацію. При виході встановлені пожежні повідомлювачі.
Література:
1. Л.А. Краус, Г.В. Гейман, В.И. Тихонов
"Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры" Москва. "Энергия", 1980 г.
2. Б.Е. Гершунский
"Справочник по расчету электронных схем" Київ. "Вища школа", 1983 р.
3. "Справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры" Москва. "Энергия", 1981 г.
4. В.С. Гутников
"Интегральная электроника в измерительных приборах". "Энергия", 1974г.
5. Г.М. Марголін
"Розрахунки деталей та вузлів радіоапаратури". Київ. "Техніка", 1969 р.
6. Технічні

 
 

Цікаве

Загрузка...