WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

напруга Uвих = 200 В, допустиме відхилення вихідної напруги, які допускають світло індикатори в сторону збільшення авих і зменшення ввих рівні 5%; номінальний струм навантаження Ін = N · Іл = 6 · 1,5 = 9 мА. Допустимі відхилення вхідної напруги, що допускається ГОСТом для випробувальної апаратури від номінальної в сторону збільшення авих = 10%, в сторону зменшення ввих = 15%, допустимівідхилення струму навантаження в сторону збільшення С = 5%, в сторону зменшення d = 5%.
Визначаємо необхідне значення коефіцієнту стабілізації
Розраховуємо максимальне значення коефіцієнту стабілізації:
Приймаємо номінальний струм через стабілітрон Іном = 0,015А.
Необхідне значення вхідної напруги, яка зможе забезпечити задані
параметри стабілізації буде:
Розраховуємо величину обмежувального резистора:
З стандартного ряду резисторів вибираємо резистор номіналом 3,3 к. Максимальний струм, який буде протікати через стабілізатор з врахуванням відхилень вхідної напруги і відхилень струму навантаження буде:
Для подальших розрахунків випрямляча і силового трансформатора струм споживання по шині +200 В приймаємо І = 50 мА.
Знайдене максимальне значення струму не перевищує максимально допустиме значення струму через стабілітрон.
Іст.max ? Іст.max.допуст. , так як Іст.max = 36 мА ? Іст.max.допуст = 50 мА.
Розраховуємо розсіювану обмежувальним резистором потужність
В якості обмежувального резистора використовуємо резистор типу ПЄВ. Згідно ГОСТу 65-13-75 вибираємо стандартний резистор ПЄВ - 1,5-3,3к 10% з потужністю розсіювання 7,5 Вт.
По визначених розрахунками даними проводимо розрахунок випрямляча для живлення схеми стабілізації блоку динамічної індикації пристрою. Вихідними даними для подальших розрахунків будуть: вхідна напруга на вході стабілізатора - вихідна напруга випрямляча - U, для подальших розрахунків приймаємо U0 = 330 В, струм навантаження І0 = 50 мА.
Для випрямляча вибираємо однофазну мостову схему. При таких схемах випрямляння коефіцієнт використання силового трансформатора досягає 0,9. Зворотна напруга, що діє на кожний діод моста і напруга вторинної обмотки силового трансформатора приблизно в два рази менша, ніж в двохнапівперіодних випрямлячах з середньою точкою. Амплітуда і частота першої гармоніки пульсації також як і в схемах з середньою точкою.
Розраховуємо значення активного опору обмоток трансформатора приведених до вторинної обмотки.
де Вm - магнітна індукція в магнітопроводі для трансформаторів до 1000 Вт, приймається 1,2-1,6 Тл, приймаємо Вm = 1,3 Тл;
S - число струменів трансформатора на яких розміщені обмотки S = 1 для магнітопроводів типу ШЛ.
kчс - коефіцієнт, який залежить від схеми випрямляння, визначається по табл. 3.2 [ЛІ]; kчс = 3,5 103;
Розраховуємо параметр А, який залежить від кута відсічки діода в мості випрямлення.
де
Р - число імпульсів випрямленої напруги;
Р = 2, для однофазної мостової схеми випрямлення.
По визначеному значенню коефіцієнта А визначаємо додаткові параметри B, D, F, H по графіках на рис. 3-7, 3-9 [Л1]. Вони становлять:
B =0,9; D = 2,5; F = 8; H = 100;
Розраховуємо необхідні параметри для вибору діодного моста і подальшого конструктивного розрахунку силового трансформатора.
Необхідне значення діючої напруги вторинної обмотки трансформатора:
Діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора:
Зворотна напруга на діоді моста:
Середнє значення випрямленого струму через діод:
Діюче значення струму через діод:
Амплітудне значення струму через діод:
Розраховуємо ємність конденсатора фільтру
де
ч - опір обмотки трансформатора
kчн - коефіцієнт пульсації в %, приймаємо kчн = 10%, тоді
Згідно стандартного ряду вибираємо ємність номіналом 5,0 мкф типу К50-125 робочою напругою 500 В, ОЖО 462.023 ТУ.
Згідно розрахованих параметрів вибираємо діод ний міст типу КЦ405И з параметрами: Uзвор.max = 500 В; Іпр.max = 0,6 А, так як такий що відповідає розрахованим параметрам.
Проводимо конструктивний розрахунок силового трансформатора. Для розрахунку основного трансформатора знаходимо Qc ·Q0 добуток площі поперечного перерізу на поперечне січення магніто проводу по графіках 1.5 [Л2] визначаємо: коефіцієнт корисної дії трансформатора ? = 0,88 густину струму в обмотках j = 3 А/мм2 по таблицях 1.11, 1.12 знаходимо k коефіцієнт заповнення міддію = 0,3; kс - коефіцієнт
заповнення сталлю = 0,96 тоді:
Згідно розрахованого Qc ·Q0 по табл. 1.6 [Л2] вибираємо магнітопровід типу ШЛ20х32 з електротехнічної сталі Є42, товщиною листа 0,35 мм з розмірами:
а = 20; h = 50; C = 80; H = 70; в = 32;
Активна площа перерізу магнітопроводу QС,А = 5,6 см2.
Активний об'єм магнітопроводу Vст. = 95,8 см3
Розраховуємо втрати в стані магнітопроводу
Рсталі = G o G, де G - питомі витрати (Вт/кг), які залежать від марки сталі, товщини листа, магнітної індукції, частоти мережі.
G - межа магнітопроводу, кг (визначається з таблиць заданого магнітопроводу) табл. 1.6 [Л2], табл. 1.7 [Л2], ________ = 3,5 Вт/кг; G = 0,735 кг. Рсталі = ____ · G = 3,5 · 0,735 = 2,57 Вт/кг.
Розраховуємо активну складову струму холостого ходу, виражається у відсотках від номінального струму споживання.
реактивна складова струму холостого ходу в процентному відношенні буде:
qст. - питома намагнічувальна потужність вар/кг, залежить від частоти, маки сталі і магнітної індукції, визначаємо по графіках рис. 1.7 [Л2]
qст. = 50 вар/кг
струм холостого ходу в процентах від номінального
Визначаємо значення струму холостого ходу первинної обмотки
де
при частоті 50 Гц, для частоти 50 cos ?1 = 0,9 0,95, приймаємо для розрахунків = 0,95. Абсолютне значення струму холостого ходу.
Розраховуємо струм в обмотках трансформатора по шині, яка живить мікросхеми:
де
Рмікр - потужність споживання мікросхеми стенду
Uж.- вихідна напруга стабілізатора живлення;
U - напруга на регулюючому транзисторі;
по шині, яка живить випробувальні лічильники:
по шині, яка живить блок індикації:
Згідно розрахованих струмів в обмотках трансформатора, розраховуємо січення обмоточних проводів і по табл. 1.4 [Л2] визначаємо їх діаметр по формулі: де І - струм в обмотці в А, j - густина струму в а/мм2
Для розрахунку обмоточних даних трансформатора розраховуємо амплітуду магнітного потоку в магніто проводі трансформатора:
При роботі трансформатора під навантаженням на опорах його обмоток відбувається спад напруги, тому для розрахунку ЕРС його обмоток необхідно користуватися формулою:
де Uі - напруга на відповідній обмотці;
Ui - процентний спад напруги на ній. Орієнтовно значення процентного спаду напруги на первинній і вторинних обмотках в трансформаторах потужністю до 200 Вт визначаємо по графіках

 
 

Цікаве

Загрузка...