WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

контрольованих лічильників. Служить для формування тривалості і частоти імпульсів, які подаються на контрольовані лічильники. Виконаний на мікросхемах DD4, К155ЛА3, і транзисторі VT6, КТ361,формування вихідних параметрів здійснюється конденсатором С13 і резистором R17.
А6 -блок управління, включає в себе тригери управління DD5 -1, DD5-2, транзисторний ключ VT4, схему обнуління еталонного електронного лічильника на мікросхемі DD16-1 і органи управління SB1 "Пуск", SB2 "Стоп", перемикач SA2 "Автомат. - Ручн.".
А7 - блок узгодження. Емітарні повторювачі виконані на транзисторах VT1 - VT12, служать для узгодження вихідного опору задаючого генератора з навантаженнями - контрольованими лічильниками.
А8 - контактне приспосіблення у вигляді касети з контактними ламелями, в які вставляються перевіряючі лічильники.
А9 - програмний блок. Формує команди управління у відповідності з заданою програмою включає в себе дешифратор DD23, K155ИД3, перемикачі встановлення заданої кількості контрольних імпульсів SA3…SA8, схему співпадіння кодів на мікросхемах DD12…DD19, К155ЛА3.
Конструктивно пристрій виконаний у виді конструкції настільного типу з контактним приспосібленням. На передній панелі пристрою є:
- S1 "Мережа";
- запобіжник мережі пристрою FU1;
- індикатор ввімкнення мережі пристрою і контролю напруги "+5 В" VD13;
- світлоіндикатори еталонного лічильника HL1…HL6;
- кнопка "Пуск";
- кнопка "Стоп";
- перемикач режиму роботи SA2 "Автомат. - Ручн.".
На задній панелі розміщена панель заземлення.
2.3 Опис роботи схеми автоматичного пристрою для перевірки ел. механічних лічильників
Імпульси з тактового генератора блоку А4 подаються на мікросхемі DD24 і дешифратор встановлення кодів DD23 програмного блоку А9. Однозначні катоди всіх світлоіндикаторів блоку індикації А3 об'єднані в паралельні шини на які подаються дешифровані імпульси опорної лічильної декади DD22, причому на катодні шини цифри "9" подаються імпульси з шини "0" дешифратора. Сформовані по частоті 15 Гц., тривалості 35 мс. і імпульси генератора блоку А5 через тригери дозволу DD5 -1, DD5 -2 , блоку управління А6 поступають на вхід еталонної лічильної декади А2 і одночасно через еміттерні повторювачі блоку узгодження А7 на контрольовані лічильники.
Перемикач SA2 "Автомат. - Ручн." комутує вхід тригера управління DD5 -1, блоку управління А6 виходу схеми співпадіння кодів або до кнопки управління SB2 "Стоп", другий вхід тригера управління DD5 -1, що під'єднаний до кнопки управління SB1 "Пуск". При натисканні кнопки SB1 "Пуск" тригер DD5 -1 переднім фронтом сигналу обнулює електронний лічильник і дає дозвіл на подачу і паралельний підрахунок випробувальних імпульсів еталонним лічильником і випробуваними лічильниками. При співпадінні коду заданої програми (перемикачі SA3…SA8, мікросхеми DD17…DD19), кору на виході еталонного лічильника сигнал управління повертає тригер DD5-1 впопереднє положення і припиняє подачу випробувальних імпульсів на еталонний лічильник і випробувані (автоматичний режим). В ручному режимі роботи, управління тригером DD5-1 здійснюється кнопками SBI ''Пуск'', SB2"Cтоп".
Для контролю лічильників необхідно:
1. Увімкнути пристрій і прогріти його протягом 15 хв.
2. Вставити в контактні приспосіблення контрольовані лічильники і встановити на них кульові покази важелем поз. 23, рис.1.
3. Встановити перемикач режимів роботи S2 в положення "АВТ".
4. Встановити перемикачами SA3…SA8 задано згідно таблиці 4 ТУ 25-01.888.75 кількість контрольних імпульсів.
5. Кнопкою SB1"Пуск" Включити пристрій в режим перевірки. Після закінчення циклу перевірки звірити покази лічильників і провести відбраковку лічильників, які не витримали випробувань.
Рис.4. Функціональна схема автоматичного пристрою для перевірки
електромеханічних лічильників імпульсів.
2.4. Розрахунок схеми живлення.
Розрахунок споживаної пристроєм потужності.
Проводимо розрахунок потужності споживаної мікросхемами пристроєм. Пристрій містить слідуючи мікросхеми з такими споживаними потужностями:
К155ИЕІ - 105 мВТ - 8 шт., К155ЛАЗ - 35 мВт - 10 шт., К155ИЕ2 - 58 мВт - 1 шт., К155ИДІ - 55 мВт - 1 шт., К155ИДЗ - 50 мВт - 1 шт.
Рмікр = 105 · 8 + 35 · 10 + 58 + 55 + 50 =
= 840 + 350 + 58 + 55 + 50 = 1353 м ВТ 1,5 Вт.
Потужність споживана світло індикаторами ИН-12Б в блоці індикації згідно паспорту номінальний струм через лампу при напрузі "анод - катод" рівний 200 В (+100В), (-100В) становить 1,45 А. В пристрої налічується 6 індикаторів, тоді споживання ними потужності становитиме:
Рінд = U · I = 200 · 0,0015 · 6 = 1,8 Вт.
Потужність споживана контрольованими лічильниками
Рл = N · Рл1 = 10 · 3 = 30 Вт де,
Рл1 - потужність споживана одним контрольованим лічильником.
Для забезпечення діапазонів регулювання стабілізаторів напруг "+5В", "+24В", "200В(+100В)(-100В)", потрібно забезпечити на їх регулюючих транзисторах необхідний діапазон напруг, що становить 6 8В на транзисторних стабілізаторах і 15 20В на стабілізаторі, що живить блок індикації. Ці напруги і приводять до додаткової споживчої потужності. Тоді споживана потужність по шині "+5В", що живить мікросхеми становитиме Рмікр = 2,95 Вт, шині "+200В(+100В, -100В)" - живлення блоку індикації Рінд = 2,5Вт, "+24Вт" - живлення контрольованих лічильників Рл = 53 Вт.
Загальна споживана пристроєм потужність становитиме:
Рст = Рмікр + Рінд +Рл = 2,95 + 2,5 + 53 = 58,45 Вт.
Для подальших розрахунків приймаємо Рст = 60 Вт.
Розрахунок схеми стабілізації живлення блоку
динамічної індикації пристрою.
В блоку динамічної індикації пристрою застосовуються цифрові світло індикатори типу ИН-12Б з номінальним струмом через лампу 1,5 А. для забезпечення надійного запалювання і горіння світло індикатора потрібно підтримувати стабільну різницю потенціалів в проміжку "анод - катод" рівну
Як відомо на вольт-амперній характеристиці кремнієвого стабілітрону, включеного в зворотному напрямку є дільниця на якій при зміні струму через стабілітрон напруга на ньому залишається постійною (дільниця зворотнього пробою). В зв'язку з цим при зміні вхідної напруги або опору навантаження в деякому діапазоні вихідна напруга буде стабільною, оскільки в схемі постійно перерозподіл вхідної напруги між обмежувальним опором і внутрішнім опором стабілітрону. В якості стабілізуючих елементів вибираємо кремнієві стабілітрони типу Д817Г з такими параметрами:
напруга стабілізації Uст = 100 Вт;
Максимальний струм стабілізації Істаб. max = 50 мА;
Мінімальний струм стабілізації Істаб. min = 5 мА;
Розсіювана стабілітроном потужність Р = 5 Вт;
Диференціальний опір при Іст = 5 мА Rg = 800 ом
Температурний коефіцієнт напруги мВ/с.
Вихідними даними для розрахунку будуть:
Вихідна

 
 

Цікаве

Загрузка...