WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота

Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Дипломна робота


Дипломна робота
Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів
1. Загальна частина
1.1. Вступ
Автоматизація вважається головним, найбільш перспективним напрямком у розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від особистої участі у виробничих процесах, а також високої концентрації основних операцій істотно поліпшуються умови праці й економічні показники виробництва.
Автоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект у виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно трудомісткими технологічними процесами.
Автоматизація виробничих процесів зв'язана з упровадженням ряду автоматичних пристроїв. У масовому виробництві ці пристрої спеціалізовані. У серійному виробництві приходиться користатися універсальними автоматичними пристроями, що вимагають переналагодження , що викликає велику витрату непродуктивного часу. Тому в останні роки велика увага приділяється "гнучкості" автоматичного устаткування, що досягається шляхом широкого використання принципів агрегатування і програмного керування, що спричиняє поступове ускладнення конструкцій.
Не менше значення для успішного розвитку автоматизації має вишукування і впровадження нових матеріалів і нових конструкцій виробів, а також прогресивних технологічних процесів.
Сучасний рівень господарювання, досягнення фінансової стійкості та стабільності підприємства багато в чому залежить від раціонального використання основних фондів. Основні фонди є важливою складовою будь-якого виробничого процесу і від їх величини, прогресивності, технічного стану у вирішальній мірі залежить потенціальний об'єм виробництва, його виробнича потужність, а від повноти використання продуктивності обладнання залежить фактичний випуск продукції. Забезпечення ефективного використання основних фондів актуальне в час загального спаду виробництва та економіки в цілому. Вихід з кризи вимагає пошуку оптимальних варіантів господарювання, нових підходів, експериментів. Складність ситуації полягає також в тому, що більшість підприємств володіють старими, зношеними основними фондами, що зумовлене скрутним фінансовим становищем, нестачею коштів на їх модернізацію. Актуальність проблеми полягає також в тому, що продукція, яка виготовлялась і збувалась централізовано не знаходить свого покупця через її не конкурентоспроможність та порівняно високу ціну з аналогами іноземного виробництва.
Важливість проблеми підвищення ефективності використання основних промислово-виробничих фондів зумовлена також тим, що їх величина постійно зростає, а належної віддачі в багатьох випадках немає. Діюче обладнання в основному працює не в повну потужність.
В зв'язку з цим капітальні вкладення перш за все потрібно направляти на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств. При цьому необхідно покращувати використання виробничих основних фондів, забезпечувати повне завантаження потужностей і обладнання, добиватися збільшення фондовіддачі; прискорити оновлення виробничого апарату, в першу чергу за рахунок більш швидкої зміни малоефективного обладнання більш прогресивними та високопродуктивними.
Зважаючи на те, що основні виробничі фонди - це матеріально- технічна база будь-якого підприємства, вони представляють собою велику цінність, а покращення їх використання - важливий резерв підвищення ефективності виробничого процесу. Раціональна експлуатація основних фондів служить базою зростання прибутків і зниження собівартості.
Таким чином, успішний розвиток автоматизації забезпечується спільною роботою конструкторів, технологів, економістів, проектувальників і організаторів виробництва..
1.2 Характеристика і опис існуючої схеми перевірки електромеханічних лічильників імпульсів
Електромеханічні лічильники імпульсів типу СИ-206 застосовуються в приладах і пристроях автоматизації технологічних процесів, автоматичного обліку штучної продукції, в системах керування виробництвом на промислових підприємствах, а також як самостійні прилади.
На ВАТ "Промприлад " електромеханічні лічильники імпульсів СИ-206 використовуються у вимірювальних перетворювачах різниці тисків типу ДМТ-3583М12, які серійно випускає підприємство. Дані прилади проводять безперервне вимірювання різниці тисків і перетворення його в уніфікований сигнал 0-5 мА, 4-20 мА, з квадратичною залежністю, а також інтегрування витрати в часі з відліком результату інтегрування електромеханічним лічильником імпульсів СИ-206, а також індикацію різниці тисків на цифровому електронному табло.
Параметри електромеханічних лічильників імпульсів СИ-206 відповідають вимогам ТУ 25-01. 888-78 і виконують автоматичний підрахунок і сумування кількості електричних імпульсів постійного струму прямокутної форми амплітудою В. Мінімальна тривалість імпульсу 20 мс. Мінімальна тривалість паузи 5 мс. Число розрахунків 6. Максимальна швидкість підрахунку 20 . Споживана потужність Р=3 Вт. Опір котушки Rкот.=165 Ом. Похибка показів при безперервному підрахунку не повинна перевищувати 0,01%.
Принцип дії лічильника побудований на перетворенні енергії електричного імпульсу з допомогою електромагніту, анкера і імпульсного колеса в обертовий рух. При поступленні електричного імпульсу на лічильник електромагніт, поз.30, Рис.1, притягує анкер поз. 6, який своєю нижньою полетою штовхає анкерне колесо поз. 1 і повертає його на 1/2 кроку, тобто на 18о. Після закінчення подачі імпульсу пружина поз.17 повертає його анкерне колесо в початкове положення, при цьому анкер своєю полетою повертає анкерне колесо, ще на 1/2 кроку, таким чином після подачі одного імпульсу анкерне колесо повертається на 36о, тобто на 1/10 оберту. Обертання анкерного колеса трибку поз.7 передається на перше лічильне колесо поз.2, яке також повертається на 1/10 оберту, тобто на одну цифру. Після того, як перше лічильне колесо зробить один оберт, тобто повернеться на 10 цифр, слідуюче за ним колесо трибкою поз.8 зробить 1/10 оберту, тобто на 1 цифру. Після двох обертів першого лічильного колеса, друге повертається на 2 цифри і т.д. лічильник може зафіксувати 999 999 одиниць, після чого всі лічильні колеса одночасно встановлюються в нульове положення, що відповідає 1 000 000 і підрахунок починається спочатку. Для обнуління лічильника необхідно плавно натиснути на важіль поз.23, при цьому вилка поз.16 відводить вісь поз.15 з трибками з зачеплення з колесами. Одночасно гребінь поз.10 своїми важелями натискає на кардіоїдні кулачки лічильних коліс і встановлює їх в нульове положення. Профіль кулачків дозволяє встановлювати лічильні колеса в нульове з різних положень.
Згідно вимог п.п.1.2.2.ТУ 25-01. 888-78, Акр.15 контроль лічильників на відповідність вищевказаних технічних параметрів проводять по такій схемі технологічних випробувань Рис.2.

 
 

Цікаве

Загрузка...